Gotowe prezentacje maturalne

Gotowe prezentacje maturalne nr 227823

Lokalizacja: cała Polska

INFORMACJE
Użytkownik
Aneta1414 (4)Ranga użytkownika
Dowiedz się więcej »
ZweryfikowanyFavore.pl potwierdza prawdziwość danych kontaktowych tego wykonawcy
Wyślij zapytanie
Wyświetl wizytówkę
Kontakt
Wyślij e-mail
słupsk
tel: pisz tylko na gg 6943415
Pokaż na mapie
Wyznacz trasę Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
OPIS USŁUGI
Posiadam gotowe prezentacje maturalne z zeszłych lat, dołączam plan i bibliografie, w razie potrzeby przesyłam pomoce dodatkowe, jest także możliwość wysyłki kser z literatury przedmiotu, wszelkich informacji udzielę na maila Wyślij e-mail Cena 50 zł. 1. Wizerunki uwodzicielek w utworach literackich różnych epok.Omów na wybranych przykładach. 2. Kobieta w literaturze i sztuce XIX wieku. 3. Różne postacie kobiet w epice XIX wieku. Porównaj na przykładzie wybranych dzieł. 4. Przedstaw różne koncepcje piękna ludzkiego ciała ukazane w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj celowo dobrane dzieła. 5. Konflikt pokoleń-ich przyczyny i skutki.Rozwiń temat, wybierając odpowiednie lektury. 6. Konflikt pokoleniowy. Omów powód ujęcia tego motywu w tekstach literackich. 7. Konflikt pokoleń w literaturze XIX w 8. Kraina lat dziecięcych jako świat, którego już nie ma-omów na podstawie wybranych utworów literackich. 9. Motyw kwiatów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcje, analizując wybrane teksty kultury. 10. Fascynacja śmiercią, czy lęk przed śmiercią. Różne obrazy śmierci w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach. 11. Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Interpretując wybrane utwory literatury faktu i zdjęcia reportażowe ,porównaj ich wartości poznawcze, etyczne i estetyczne 12. Inspiracja ludowością w dziełach literackich. 13. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce.Przedstaw na wybranych przykładach. 14. Magia i fantastyka w literaturze. Omów zagadnienie analizując wybrane przykłady 15. Portret matki w literaturze- omów zagadnienie na wybranych przykładach. 16. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznychPrzedstaw na wybranych przykładach. 17. Różne kreacje matki w literaturze i sztuce. 18. Motyw matki w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze. 19. Literackie portrety matek. wskaz na obecność motywu w wybranych utworach literackich i dokonaj porównania 20. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych 21. Porównaj różnorodne ujęcia portretu matki w literaturze. Omów na przykładzie wybranych utworów 22. Różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych.Podaj przykłady i przeanalizuj problem. 23. Metamorfoza bohatera literackiego. Rozważ jej sens, odwołując się do wybranych przykładów. 24. Rola miłości w życiu bohaterów romantycznych i współczesnych. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w literaturze, nawiązując do kontekstu epok. 25. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów, funkcjonowanie motywu młodości w literaturze XIX i XX wieku. 26. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przeanalizuj problem na przykładach twórczości pisarzy dwóch epok. 27. Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia motywu sądu w literaturze, dokonując analizy wybranych utworów. 28. Motywy maryjne w dawnej i współczesnej liryce polskiej.Przedstaw ich różne ujęcie i funkcje w wybranych wierszach. 29. Motyw Maryjny w poezji polskiej.Omów jego funkcjonowanie w wybranych utworach literackich. 30. Sposób kreowania narzeczonej i panny młodej w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy i określ funkcje tego motywu. 1. Obłąkani i szaleni w dramaturgii Szekspira i literaturze romantyzmu.Omów na wybranych przykładach. 2. Motyw obłędu i szaleństwa w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 3. Zaprezentuj obrzędy (obyczaje, legendy lub pieśni ) w wybranych utworach literackich 4. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich opisywania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach. 5. Różne ujęcia motywu ofiary i ofiarowania w literaturze. Omów na wybranym przykładzie 6. Topos ogrodu w literaturze i sztukach plastycznych. Zbadaj sposób jego przedstawienia, odwołując się do różnych tekstów kultury 7. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. 8. Przedstaw funkcjonowanie i rolę motywu ojca w utworach literackich i tekstach kultury. 9. :Pary literackie- kobieta i mężczyzna w poszukiwaniu szczęścia. Omów sposób ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów literackich 10. Pisarze i ich ulubione rekwizyty.Omów zjawisko na wybranych przykładach. 11. Romantyczny dyskurs o roli i powinnościach poety. Omów problem na kilku przykładach utworów literackich 12. Polskie obyczaje szlacheckie i ludowe. Omów temat na wybranych przykładach 13. My Polacy, jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok. 14. Obraz Polaków w utworach różnych epok.Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich 15. Portrety dzieci w literaturze.Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. 16. Przedstaw najciekawsze twoim zdaniem portrety kobiet w literaturze polskiej i obcej. 17. Postawa Polaków wobec Żydów w literaturze XIX i XX wieku 18. Przeanalizuj powroty do lat dziecinnych w literaturze polskiej.Omów porównując wybrane przykłady. 19. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element osobowości bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów. 20. Motyw przemiany wewnętrznej bohatera literackiego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. 21. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera.Omów zagadnienie na wybranych przykładach 22. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element osobowości bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów. 23. Symbol ptaka i różnorodność funkcji tego motywu w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach. 24. Omów wizję raju w literaturze i malarstwie. 25. Relacje między ojcem i synem. Scharakteryzuj je odwołując się do wybranych utworów 26. Literackich 27. Relacje między Polakami i Żydami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich. 28. Literacka Nagroda Nobla. Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego noblisty i wskaż na szczególne walory jego dzieł. 29. Rodzice i dzieci w literaturze. Omów konflikt pokoleń na podstawie różnych epok. 30. Obraz domu rodzinnego w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 31. Portret rodziny na tle wydarzeń historycznych. Zinterpretuj ujęcie tego motywu, opierając się na zebranym materiale literackim i z innych dziedzin sztuki. 32. Przedstaw funkcjonowanie domu i rodziny w wybranych utworach literackich 33. Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy.Omów na wybranych przykładach. 34. Zaprezentuj sylwetki bohaterów- samotników, odwołując się do wybranych utworów literackich 35. Młodzi ludzie w służbie Bogu i Ojczyźnie zaprezentuj bohaterów literackich poświęcających się tym wartościom . 36. Analizując wybrane przykłady, porównaj sposoby ujęcia motywu domu rodzinnego jako tematu literackiego. 37. Literackie sposoby ukazywania stanów psychicznych człowieka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok. 38. Na wybranych przykładach z literatury i sztuk pięknych porównaj różne ujęcia motywu starości. 39. Portret człowieka starego w literaturze.Omów na wybranych przykładach, uwzględniając kontekst historycznoliteracki. 40. Studium zbrodni na podstawie utworów: Makbet, Zbrodnia i kara, Rozmowy z katem 41. Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury. 42. Porównaj różne wcielenia szatana w literaturze i omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów. 43. Literackie wizje szczęścia w utworach różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literatury polskiej i obcej. 44. Przedstaw świat widziany oczami dziecka w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok. 45. Świat widziany oczyma dziecka. Omów sposoby kreowania i funkcje tego zabiegu na wybranych przykładach z literatury i filmu. 46. Światy baśniowe w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach. 47. Tęsknota za domem rodzinnym jako temat literacki.Omów zagadnienie na wybranych przykładach 48. Tragedie osobiste twórców-inspiracją ich dzieł.Odwołaj się do biografii i utworów wybranych postaci. 49. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj różne funkcje tytułu i motta w działach literackich. 50. Przedstaw funkcjonowanie motywu walki o niepodległość, analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku. 51. Wieś jako przestrzeń życiowa człowieka określająca jego widzenie świata ( uwarunkowanie społeczne, kulturowe, możliwości bytowe).Rozważ na podstawie wybranych przykładów literackich. 52. Motyw wsi w literaturze, omów na wybranych lekturach 53. Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.Przedstaw na wybranych przykładach. 54. Rożne obrazy życia wsi w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów z rożnych epok 55. Motyw wsi. Przedstaw różne jego ujęcia na przykładzie wybranych utworów 56. Porównaj literacką i malarską wizje wsi w „Chłopach” Reymonta i obrazach J. Chełmońskiego 57. Różne wizje powstania świata i jej zagłady. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych. 58. Sposoby przedstawiania II Wojny Światowej w literaturze i filmie. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła. 59. Literatura i inne dziedziny sztuki wobec okrucieństwa wojny 60. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na podstawie analizy porównawczej wybranych tekstów kultury: literatury, filmu i serialu telewizyjnego. 61. Wzorce kobiecej urody- antyczne, średniowieczne, renesansowe, barokowe.Omów temat w oparciu o wybrane dzieła kultury 62. "Nie masz zbrodni bez kary "-mottem nie tylko utworów A.Mickiewicza. Omów problem winy i kary 63. Kara jako konsekwencja zbrodni. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej. 64. Zbrodnia i jej konsekwencje.Przedstaw problem na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych epok. 65. Literackie wizerunki zbrodniarzy. Przedstaw i porównaj je na przykładzie wybranych tekstów. 66. Duchy, zjawy, wizje, sny. Określ jaką funkcję pełnią w wybranych epokach. 67. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcję w wybranych utworach różnych epok 68. Zjawy, wiedźmy, goście z zaświatów… w literaturze. Omów ich rolę w wybranych dziełach literackich 69. Polskie zwyczaje i obrzędy utrwalone na kartach dzieł literackich. 70. Przedstaw i porównaj literackie portrety życia szlachty, analizując przykłady dzieł z różnych epok 71. Dawny obraz żydów polskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich. 72. Wizerunek Żyda w literaturze i malarstwie pozytywizmu. Analiza porównawcza wybranych przykładów 73. Obraz Żyda w literaturze i sztuce pozytywizmu .Omów i porównaj sposoby jego przedstawienia 74. Bohaterowie mitologii antycznej w literaturze i rzeźbie. Przedstaw na wybranych przykładach 75. Przedstaw kreacje bohaterów którzy doświadczyli okrucieństw drugiej wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 76. Kobiety w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje (na wybranych przykładach). 77. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze różnych epok 78. Romantyczny dyskurs o roli i powinnościach poety. Omów problem na kilku przykładach utworów literackich 79. Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich 80. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 1. Zaprezentuj i porównaj sposoby kreowania postaci kochanków na podstawie utworów literackich 2. Sposoby zapisywania przeżyć wojennych i okupacyjnych.Omów, odwołując się do różnych gatunków literackich. 3. Porównaj rożne sposoby mówienia o wydarzeniach II wojny światowej w wybranych utworach literackich 4. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich omów stereotyp kochanki romantycznej. 5. Na podstawie analizy wybranych dziel literackich z XIX i XX wieku omów stereotyp romantycznej kochanki 6. Kobiety w twórczości pisarzy.Na podstawie analizy wybranych dzieł literackich omów stereotyp kochanki romantycznej. 7. Stolica-Miasto szczególne. Scharakteryzuj portret jednej z nich na odpowiednio dobranym materiale literackim 8. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie 9. Przedstaw rolę symbolu w wybranych dziełach literackich i malarskich Młodej Polski. 10. Literackie wizje szczęścia w utworach różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literatury polskiej i obcej. 11. Szkoła i środowisko uczniowskie inspiracja twórców literatury. Zanalizuj temat na wybranych utworach literackich. 12. Jak ulepszyć świat śmiechem? 13. Omów rolę satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok. Omów zagadnienie 14. Przedstaw i zanalizuj funkcje śmiechu i zabawy w dziełach literackich różnych epok. 15. Przedstaw i porównaj sposoby kreowania świata obozów koncentracyjnych w literaturze i filmie 16. Literackie świadectwa pobytu w Hitlerowskich i Sowieckich obozach koncentracyjnych. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory literackie. 17. Obóz jako autonomiczny system społeczny. Przedstaw życie więźniów w lagrach i łagrach analizując wybrane utwory literackie. 18. Świat wartości więźniów lagrów i łagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory. 19. Tatry jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego funkcjonowanie, dokonując analizy i interpretacji wybranych dzieł. 20. Tatry jako inspiracja dla twórców literatury i malarstwa. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł. 21. Zniewolenie człowieka w systemie totalitarnym 22. Człowiek w systemach totalitarnych. Rozwiń problem, analizując wybrane utwory literackie. 23. Człowiek w systemach totalitarnych. Rozwiń problem, analizując wybrane utwory literackie. 24. Przedstaw różne koncepcje tragizmu w dramacie antycznym i szekspirowskim- na wybranych przykładach 25. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich.Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje tych postaci. 26. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawiania oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich. 27. Tyrani i despoci w wybranych utworach literatury polskiej i europejskiej.Omów na wybranych dziełach. 28. Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok. 29. Porównaj sposoby funkcjonowania motywu wesela w wybranych dziełach literackich i filmowych. 30. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów literackich funkcjonowanie motywu winy i kary w literaturze. 1. On i ona . Zaprezentuj na wybranych przykładach słynne pary kochanków stworzone przez literaturę 2. Topos pielgrzyma w literaturze. Przedstaw rożne sposoby jego realizacji w wybranych utworach 3. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach. 4. Motywy akwatyczne w literaturze. 5. Motyw kochanków w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory literackie. 6. Nauczyciel i uczeń w literaturze omów na podstawie wybranych przykładów 7. Nieszczęśliwi kochankowie w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach 8. Parodystyczny sposób ujmowania rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach literackich, plastycznych i filmowych. 9. Literackie pary kochanków.Przedstaw na materiale z wybranych epok. 10. Pejzaż malowany słowem.Omów sposoby funkcjonowania natury w utworach literackich. 11. Pejzaż w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach różne ujęcia tego motywu. 12. Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce.Omów, interpretując wybrane teksty kultury. 13. Motyw podróży w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady. 14. Poezja kobieca na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie w oparciu o twórczość wybranych poetek. 15. Słynne pojedynki w literaturze i ich kształt artystyczny. Omów temat, analizując wybrane przykłady 16. Ukazanie motywu pojedynku w literaturze. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów 17. Portret przyjaciół w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok 18. Literackie portrety kochanków -przedstaw, interpretując wybrane przykłady i ocen z punktu widzenia współczesnego czytelnika 19. Potomni wobec romantyków. 20. Na podstawie przykładów, omów jako funkcje pełnią odwołania do tradycji romantycznej w różnych epokach. 21. Rola pracy w życiu człowieka.Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów literackich. 22. Praca - przykra konieczność czy źródło satysfakcji. Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich z różnych epok. 23. Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim.Zinterpretuj celowo wybrany materiał, zawracając uwagę na wyznaczniki poetyki groteski. 24. Przyjaźń jako wartość.Omów temat, sięgając do różnych dzieł literatury. 25. Przyjaźń jako temat literacki i filmowy. Przedstaw na wybranych tematach. 26. Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów. 27. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze.Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok 28. Rozstania kochanków.Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich. 29. Siła i słabość człowieka. Omów temat odwołując się do literatury wojny i okupacji. 30. Słynne historie miłosne.Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych przykładów z literatury. 1. Przedstaw różne obrazy miłości małżeńskiej w literaturze. Zanalizuj na wybranych przykładach. 2. Scharakteryzuj słynne pary małżeńskie w utworach literackich wybranych epok 3. Miasto w literaturze omów temat o znane ci utwory literacki. Przedstaw różne obrazy miasta i jego mieszkańców w wybranych przykładach prozy XIX i XX wieku 4. Miasto jako przestrzeń życia bohaterów.Omów zagadnienie na wybranych przykładach 5. Przedstaw funkcjonowanie motywu miasta w wybranych utworach literackich różnych epok. 6. Funkcjonowanie motywu miasta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Analiza i interpretacja wybranych przykładów. 7. Temat miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tego problemu. 8. Obraz miast i ich mieszkańców. 9. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok. 10. Miasto jako przestrzeń życiowa człowieka. Na podstawie wybranych wierszy XX wieku porównaj przedstawione w nich wizje miasta. 11. Miłość jako motywacje działań bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich Czy można żyć bez miłości? Rozwiń myśl Jana Pawła II. 12. Miłość tematem sztuki. Omów ukazując różne jego ujęcia w literaturze i filmie 13. Motyw miłości w literaturze. Omów temat analizując wybrane przez siebie przykłady. 14. : Miłość niejedno ma imię…-różne ujęcia miłości w literaturze. 15. Miłość siłą niszczącą czy budującą? Zbadaj problem w oparciu o wybrane przykłady literackie. 16. Miłość - siła twórcza czy destrukcyjna? Omów zagadnienie odwołując się do losów wybranych bohaterów literackich. 17. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka.Omów na wybranych przykładach bohaterów literackich. 18. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu cierpienia z miłości. 19. : Dusza i ciało- miłość i erotyzm. Przedstaw i porównaj różne ujęcia miłości duchowej i zmysłowej w kilku tekstach literatury polskiej i obcej. 20. Scharakteryzuj motyw nieszczęśliwej miłości w wybranych utworach różnych epok Weź pod uwagę kontekst kulturowy. 21. Scharakteryzuj motyw nieszczęśliwej miłości w wybranych utworach różnych epok Weź pod uwagę kontekst kulturowy. 22. Motyw miłości w literaturze. Przedstaw na wybranych literackich. 23. Miłość jest radością życia, wesołą melodią na pustyni, a wy co z niej zrobiliście…”powiedział Wokulski. Uczyń jego słowa punktem wyjścia do rozważań na temat modelu miłości romantycznej, ukazanej w literaturze tej epoki. 24. Przedstaw różne oblicza miłości romantycznej w literaturze XIX wieku. 25. Motyw szaleństwa z miłości. Omów na wybranych przykładach. 26. Bohaterowie nieszczęśliwie zakochani kończący tragicznie . Omów literackie portrety bohaterów analizując wybrane teksty literackie 27. Miłość tragiczna w literaturze. Omów temat w oparciu o celowo wybrane przykłady. 28. Omów różne sposoby ukazania miłości na wybranych przykładach literackich. 29. Językowa moda na początku XXI wieku. Omów problem na podstawie analizy zebranego materiału językowego 30. Człowiek wobec sytuacji moralnego wyboru. Omów zagadnienie, odnosząc się do kilku wybranych dzieł literackich i filmowych XX wieku.

Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
OPINIE O UŻYTKOWNIKU Aneta1414
pozytywna
rozwiń Dziekuje za prace, jestem bardzo zadowolona. Wystawiona 16-12-2012 17:28 przez sylwia (178.217.248.*)   Zgłoś nadużycie
pozytywna
rozwiń Jestem BARDZO zadowolony z tranzakcji z panią Anetą. Po pierwsze rewelacyjny kontakt!, po drugie wspaniala prezentacja wraz z bibliografią i środkami pomocniczymi!, po trzecie bardzo zadowalająca cena! Jak najbardziej POLECAM wszystkim!!!!! pozdrawiam: maturzysta2011 Wystawiona 02-01-2011 15:50 przez komradek91 (94.42.109.*)   Zgłoś nadużycie
pozytywna
rozwiń Sprzedam Maturę! Temat: Motyw szczęścia w literaturze. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Do tego mam: prezentacje multimedialną, pytania jakie mogą być (10), konspekt, cytaty, bibliografie. Matura zdana na 100%, praca sprawdzona. Cena do uzgodnienia Pozdrawiam :) Zainteresowani pisać: bestonline2@onet.pl Wystawiona 22-11-2010 22:13 przez best (83.31.199.*)   Zgłoś nadużycie
pozytywna
rozwiń Mam do sprzedania prace na mature ustna z jezyka polskiego (otrzymałam za nią 20/20). Temat: motyw szaleństwa w literaturze różnych epok. Prace wysyłam na płytce (prezentacja w power point). Chętnych zaprawszam do odezwania się na gg : 5681868 Wystawiona 19-12-2009 16:17 przez kamila 842 (81.219.180.*)   Zgłoś nadużycie
Gotowe prezentacje maturalne - galeria
Gotowe prezentacje maturalne Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 8)
Poprzednia usługa: ALPINISTYCZNA WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW   Następna usługa: KOMPLEKSOWE REMONTY ŁAZIENEK POD KLUCZ