Dzialalnosc audytorska, analiza finansowa, doradztwo

Dzialalnosc audytorska, analiza finansowa, doradztwo nr 2662

Lokalizacja: Kraków (woj. małopolskie)

INFORMACJE
Kontakt
Jacek Bosak
JBconsulting Sp. z o.o.
Wyślij e-mail
ul. J.Wybickiego 7
31-261 Kraków

tel: 12 6339968
fax: 12 6319290
e-mail: ebosak@jb.com.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Favore.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Favore.pl Sp. z o.o. albo odbiorców danych zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem danych osobowych jest Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowska 341 lok. 32.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania Umowy zawartej z Tobą na podstawie Regulaminu, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu favore.pl, w tym dodawania i publikowania zapytań/zleceń do Dostawców interesujących Cię usług i produktów oraz kontaktowania Cię z nimi. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. [zwiń]

OPIS USŁUGI

O firmie

"Firma jB" jest rodzinnym przedsiębiorstwem o tradycjach sięgających 1949 roku. Firma przetrwała trudne i nieprzyjazne dla "prywaciarzy" czasy, aby w 1979 roku uzyskać nową formułę pozwalającą na rozwój trwający po dziś dzień. Obecnie "Firma jB" zatrudnia ośmiu pełnoetatowych pracowników oraz blisko współpracuje z około dwudziestoma stałymi współpracownikami i konsultantami.

Misją "Firmy jB" jest zapewnienie kompleksowej obsługi małych i średnich podmiotów gospodarczych. Założeniem tej koncepcji jest przekonanie, że małe przedsiębiorstwa potrzebują wysokiej jakości usług doradczych oraz profesjonalnego wsparcia organizacyjnego, aby mogły być konkurencyjne w stosunku do działających na rynku wielkich korporacji. Potwierdzeniem słuszności tej tezy są wyniki finansowe naszych klientów, którzy powierzyli nam obsługę i prowadzenie szerokiego zakresu spraw swoich firm.

Paleta naszych usług dla firm obejmuje: usługi księgowe, doradztwo podatkowe i finansowe, projektowanie i instalacja sieci i systemów informatycznych, pełny zakres ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą, a także usługi małej poligrafii. Firma oferuje również szeroki pakiet usług doradczych z zakresu zarządzania firmą, obsługi inwestycji i projektów gospodarczych, obrotu, zagospodarowania i wyceny nieruchomości komercyjnych oraz dostosowania firm do przepisów i procedur Unii Europejskiej.

"Firma jB" posiada umowę o stałej współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, która obejmuje między innymi organizację praktyk studenckich. Studenci wyższych lat kierunków ekonomicznych mają tu sposobność odbycia wielomiesięcznych staży pod opieką merytoryczną wysokiej klasy specjalistów.

Jacek Bosak

Analizy finansowe

Wysoko kwalifikowni biegli rewidenci oraz specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w charakterze głównych księgowych, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, pracowników organów kontroli skarbowych oferują:

 • przeprowadzanie badania sprawozdań foinasowych spółek za 2004 rok;
 • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych;
 • przeglądy kontrolne i okresowe ksiąg rachunkowych;
 • wspomaganie zmian organizacyjnych w tym: organizacja księgowości - zakładowe plany kont, dokumenty organizacyjne pionów finansowo-księgowych;
 • projektowanie systemów zarządzania kosztami i podnoszenie efektywności;
 • wykonywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych;
 • analizy finansowe

Działalność audytorska

Przepisy prawne przewidują dla większości przedsiębiorstw obowiązek badania i publikowania sprawozdań finansowych. Spółki akcyjne mają obowiązek corocznego badania sprawozdań przez biegłego rewidenta. Pozostałe przedsiębiorstwa są zobowiązane do przeprowadzania badań, jeżeli w ubiegłym roku rozrachunkowym spełniały następujące kryteria:

 • średnia liczba zatrudnionych w ciągu roku powyżej 50 osób
 • suma bilansowa powyżej 2,5 miliona euro
 • obroty powyżej 5 milionów euro

Oferujemy pełny zakres usług związanych z sprawozdaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Oprócz przeprowadzonego audytu klient otrzymuje informacje i proponowane wytyczne dotyczące organizacji i sposobu pracy w jego firmie.

Zakres działalności audytorskiej obejmuje następujące usługi:

 • ustawowe, statutowe i dobrowolne badania sprawozdań rocznych i skonsolidowanych bilansów koncernów dla spółek kapitałowych i osobowych zgodnie z polskim prawem
 • ustawowe i dobrowolne badania specjalne
 • badania bilansów specjalnych sporządzanych w związku z założeniem, przekształceniem, fuzją, rozwiązaniem, postępowaniem spadkowym, ugodowym lub upadłościowym
 • wycena przedsiębiorstw jako kryterium stosowane przy zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw, części przedsiębiorstwa, udziałów, a także przy rozliczeniach w związku z rozwiązaniem przedsiębiorstwa, wniesieniem świadczeń przez wspólników lub przy fuzjach
 • badania związane z akwizycją

Jak przetrwać w czasie kryzysu

PROGRAMY DORADCZE DLA FIRM

Wiele firm przeżywa obecnie trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Dekoniunktura na rynku sprawia, że dotyczy to również dobrze zarządzanych przedsiębiorstw, które - mimo dotychczasowych dobrych wyników - nie są obecnie w stanie odzyskać należności i sprostać rosnącym obciążeniom bieżącym. Okresy kryzysowe wymagają niekonwencjonalnych rozwiązań i odejścia od działań rutynowych. Mogą także wymusić daleko idące zmiany w firmie, które w konsekwencji wyznaczą kierunki działania na wiele lat. Wyjściem z trudnej sytuacji są zarówno krótkoterminowe działania ?ratunkowe? jak i długofalowe programy restrukturyzacyjne.

Oferta dla Firm
które zamierzają poprawić swoja kondycję finansową poprzez podjęcie konkretnych kroków naprawczych, polegających zarówno na wypracowaniu wewnętrznych oszczędności, jak i pozyskiwaniu inwestorów i funduszy zewnętrznych obejmuje miedzy innymi:Przywracanie płynności finansowej przedsiębiorstw

Obniżanie kosztów działalności
W każdej firmie możliwe są oszczędności pozwalające na znaczne obniżenie kosztów codziennej działalności. Uważna analiza funkcjonowania firmy pozwoli na znalezienie tych możliwości i wprowadzenie odpowiednich procedur.

Korzystne zbycie zbędnego majątku
Majątek firmy - jeśli jest nieproduktywny - generuje koszty zamiast zysków. Korzystne zbycie takiego majątku pozwoli zamienić ˇródło stałych kosztów w zastrzyk gotówki.

Opracowanie projektów inwestycyjnych w formie biznesplanów
Profesjonalnie opracowany biznesplan jest podstawą wszelkich negocjacji dotyczących wspólnych projektów inwestycyjnych. Dokument taki musi się charakteryzować nie tylko merytoryczną poprawnością, ale również przejrzystością i ciekawym przedstawieniem zagadnienia, aby zainteresował przyszłego inwestora lub wspólnika.

Opracowanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych
Profesjonalnie opracowana i dystrybuowana oferta inwestycyjna pozwoli szybciej dotrzeć do potencjalnych inwestorów oraz zbuduje obraz firmy jako poważnego kontrahenta.

Obsługa negocjacji z inwestorami zewnętrznymi
Znalezienie inwestora, "sprzedanie" pomysłu na wspólne przedsięwzięcie, wynegocjowanie korzystnych warunków kontraktu, to zadanie wymagające dużej wiedzy i doświadczenia w zakresie negocjacji oraz przepisów prawa.

POZYSKANIE ZEWNĘTRZNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

Opracowywanie wniosków do funduszy oferujących wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
Wiele małych i średnich firm może otrzymać pomoc od instytucji i funduszy wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym ze ˇródeł Unii Europejskiej. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest zebranie odpowiedniej dokumentacji oraz napisanie wniosku grantowego w formie projektu, zgodnie z procedurami i wytycznymi instytucji dotującej.

Opracowanie wniosków kredytowych
Dobrze opracowany wniosek kredytowy, zgodny z procedurami i oczekiwaniami konkretnego banku, pozwoli uzyskać korzystny kredyt na działalności i rozwój firmy lub na sfinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

UPORZĄDKOWANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

Wykorzystania posiadanych zasobów majątkow Optymalizacja
Rzetelna analiza posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego pod kątem korzyści, które daje firmie, pozwoli określić optymalny wariant jego wykorzystania.

Uporządkowanie praw własności
O realnej wartości posiadanego przez firmę majątku decyduje jego stan prawny: tytuły własności, obciążenia, itp. Uporządkowanie tych praw może podnieść wartość posiadanego majątku, jak również będzie przydatne w przypadku sprzedaży i pozyskania inwestorów.

Wyceny
Rzetelna i wiarygodna wycena składników wartości firmy: środków trwałych, zapasów, posiadanych nieruchomości i majątku ruchomego jest podstawą wszelkich planów związanych z restrukturyzacją firmy, jak również dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyty.

Sporządzanie ofert sprzedaży
Profesjonalnie opracowana oferta sprzedaży, zawierająca komplet potrzebnych informacji, pozwoli dotrzeć do zainteresowanych inwestorów i znacznie przyspieszy proces kapitalizacji zbędnego majątku firmy.

USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIEM KADRAMI

Uporządkowanie spraw kadrowych
Uporządkowanie spraw kadrowych, znalezienie odpowiedniej formuły zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych pomoże wygospodarować znaczne oszczędności dla firmy.

Sprawne zarządzanie personelem
Wiele korzyści firmie może przynieść również analiza posiadanych zasobów ludzkich i optymalna organizacja pracy personelu. Wymaga to wprowadzenia odpowiednich procedur postępowania i organizacji pracy.


Zapraszamy również do zapoznania się z inymi usługami JBconsulting!


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Dzialalnosc audytorska, analiza finansowa, doradztwo - galeria
Dzialalnosc audytorska, analiza finansowa, doradztwo Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 7)
Poprzednia usługa: Kadry i place, doradztwo personalne dla firm   Następna usługa: Aparaty słuchowe, bezpłatne badania słuchu