Brak zdjęcia

Gotowe prezentacje maturalne nr 358584

Lokalizacja: cała Polska

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
OPIS USŁUGI

Posiadam gotowe prezentacje maturalne z zeszłych lat  , dołączam plan i bibliografie, w razie potrzeby przesyłam pomoce dodatkowe i wprowadzam poprawki, jest także możliwość wysyłki na adres do korespondencji  kser z literatury przedmiotu, wszelkich informacji udzielę na maila Wyślij e-mail . Koszt 50 zł.

Wykaz wybranych tematów znajdziesz na stronie:

http://hotfile.com/dl/82444967/9773693/Gotowe_prezentacje_tematy.doc.html

 1. Omów różne wizerunki zdrajców odwołując się do wybranych tekstów literackich
 2. Różne oblicza zła w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach
 3. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcie tego tematu
 4. Sposób prezentacji zła i jego rola. Omów problem, odwołując się do tekstów literackich
 5. Motyw żołnierza - tułacza w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 6. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich porównaj zróżnicowany wpływ władzy na postępowanie oraz osobowość człowieka.
 7. : Władza-cel i zguba człowieka.
 8. Symbolika wody w różnych tekstach kultury. Omów temat analizując wybrane przykłady z różnych epok
 9. Na wybranych przykładach omów wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Oceń to zjawisko
 10. Literackie lekcje dla sprawujących władzę. Omów na wybranych przykładach różnych epok.
 11. Literackie portrety władców- przedstaw sposoby ich kreowania oraz funkcje jakie miały odegrać.
 12. Władza nie demoralizuje, a stwarza pokusę, której łajdak ulega. Przeanalizuj problem, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej.
 13. Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
 14. Na podstawie wybranych polskich utworów literackich różnych epok zaprezentuj motyw ojczyzny
 15. Patriotyzm- uczucie piękne, ale trudne. Uzasadnij tezę na przykładzie wybranych utworów.
 16. Polski śpiewnik narodowy. Jakie wartości uznane zostały za naczelne w tekstach J. Wybickiego (Mazurek Dąbrowskiego), Marii Konopnickiej (Rota), Jana Pietrzaka(Żeby Polska była Polską), I. Krasickiego (Hymn do miłości ojczyzny) i A. Felińskiego(Boże, coś Polskę)? Uzasadnij swoją wypowiedź.
 17. Mity i ich reinterpretacje w literaturze. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.
 18. Sposoby funkcjonowania mitu w literaturze. Omów na wybranych przykładach
 19. Muzyka i jej rola w wybranych dziełach literackich. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów .
 20. Motyw tańca w tekstach kultury. Analizując wybrane dzieła literackie, malarskie lub filmowe, omów jego rolę i sposoby prezentowania.
 21. Przedstaw funkcjonowanie motywu tańca w literaturze.Omów na wybranych przykładach
 22. Symbolika tańca w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
 23. Motyw arkadii w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie analizując porównawczo wybrane przykłady.
 24. Od Adama do Batmana. Przeanalizuj różnorodne kreacje mężczyzn
 25. w literaturze i różnych tekstach kultury
 26. Wzory mężczyzny w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady kultury różnych epok
 27. Różnorodne ujęcia motywu utopii. Przedstaw na wybranych utworach literackich.
 28. Motyw Ojca w literaturze. Omów na podstawie dzieł polskich i obcych
 29. Rozterki i niepokoje człowieka wyrażone w poezji młodopolskiej i współczesnej
 30. Poezja polska jako wyraz niepokojów, problemów i dążeń człowieka II połowy XX wieku. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych liryków.
 31. Motyw śmierci i przemijania w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów różne ujęcia na wybranych przykładach.
 32. Przedstaw wizerunek bohatera-szaleńca w literaturze i sztuce romantycznej
 33. Rozważ na wybranych przykładach, w jaki sposób malarze i pisarze przedstawiają szaleńców i obłąkanych
 34. Zaprezentuj różnorodne portrety obłąkanych i szaleńców w literaturze
 35. Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu śmierci i sposobu umieranie, określ ich funkcję. Wykorzystaj wybrane przykłady z różnych epok.
 36. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich i dziełach plastycznych
 37. Porównaj literackie i malarskie ujęcia śmierci w czasach średniowiecza i w XX wieku
 38. Tematy żydowskie w literaturze polskiej. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów
 39. Literacki portret uwodziciela. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.
 40. Portrety Żydów Polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci                            w wybranych dziełach. Na przykładzie wybranych utworów literatury polskiej i obcej rozwiń temat:
 41. Martyrologia narodu żydowskiego w literaturze poświęconej drugiej wojnie
 42. światowej.
 43. Portrety Żydów w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 44. Obraz Żydów w literaturze polskiej. Omów różne sposoby prezentacji bohaterów.

 

 1. Wykaż  na wybranych przykładach, że Biblia jest inspiracją dla dzieł literatury i sztuki
 2. Biografia kluczem do odczytania twórczości pisarza - na wybranych przykładach przedstaw powiązania utworów literackich i wątkami osobistymi ich autorów.
 3. Bohater, który zstąpił do piekła. wpływie doświadczeń życia na osobowość bohatera. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 4. Literacki obraz zmagań człowieka z cierpieniem. Przedstaw na podstawie wybranych utworów literackich.
 5. Uzasadnij słuszność stwierdzenia, że cierpienie ma sens, ponieważ jest świadectwem miłości, dokonując interpretacji tekstów literackich z różnych epok.
 6. Jak literatura przedstawia ludzkie cierpienie?  Porównaj różne ujęcia tego tematu.
 7. Motyw niezawinionego cierpienia w literaturze. Omów funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich.
 8. Motyw diabła w literaturze. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich.
 9. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje w wybranych tekstach literackich
 10. Literackie wizerunki diabła. Przedstaw i omów na podstawie wybranych przykładów.
 11. Motyw diabła i szatana w literaturze i sztuce.
 12. Motyw domu w literaturze. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania, dokonując analizy i interpretacji wybranych tekstów
 13. Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze.Przedstaw ,analizując wybrane utwory.
 14. Różne ujęcia toposu domu rodzinnego w literaturze i sztuce
 15. Motyw rodziny i domu w literaturze. Omów różne modele relacji rodzinnych na wybranych przykładach z literatury
 16. Model rodziny w literaturze a współczesne wzorce- odwołaj się do
 17. konkretnych utworów oraz własnych doświadczeń i obserwacji
 18. Motyw dziecka w literaturze i filmie.
 19. Dziecko jako bohater literacki. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 

 1. Różne sposoby portretowania dzieci w wybranych tekstach kultury. Dokonaj analizy wybranych przykładów
 2. Dziecko jako bohater literacki. Omów kilka ciekawych sylwetek dziecięcych bohaterów
 3. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując  wybrane  przykłady, porównaj sposoby ukazania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów
 4. Bohaterowie w sutannach i habitach - przedstaw różne portrety osób duchownych i pełnione przez nie funkcje w literaturze wybranych epok
 5. Doświadczenie holocaustu pisarskie świadectwa z obu stron muru
 6. Holocaust w literaturze i filmie. Porównaj sposoby ujęcia tematu analizując wybrane dzieła kultury europejskiej
 7. Różne sposoby przedstawiania  problemu Holocaustu w literaturze polskiej. Zanalizuj na wybranych przykładach
 8. Jaki jest współczesny ideał kobiecej urody? Porównaj go z wizerunkami kobiet                         w malarstwie i literaturze wybranych epok
 9. Kanon kobiecej urody w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 10. Kanon piękna w wybranych epokach- zbadaj źródła i sposoby jego obrazowania                          w wybranych dziejach literackich i z innych dziedzin sztuki
 11. Różne sposoby robienia kariery. Omów na podstawie wybranych utworów różnych epok.
 12. Katastroficzna wizja i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
 13. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady. Analizując wybrany materiał literacki i filmowy, określ ich wymowę ideową.
 14. Portret kobiety w literaturze. Analiza na konkretnych przykładach.
 15. Różne wizerunki kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 16. Kobieta - anioł i kobieta - demon. Porównaj wizerunki kobiet oraz omów ich funkcje                       w literaturze i innych dziedzinach sztuki
 17. Fascynacja czy irytacja?  Jakie uczucia wywołują literacie wizerunki kobiet? przedstaw na wybranych przykładach
 18. Motyw kobiety fatalnej. Przedstaw zagadnienie i zanalizuj je na wybranych utworach literackich.
 19. Kobieta i jej miejsce w kulturze. Przedstaw oblicza kobiet w literaturze, malarstwie lub filmie. Omów różnorodne możliwości interpretacyjne, analizując przykłady z wybranych dziedzin
 20. Kobieta każda inna. Omów wizerunek kobiety na wybranych przykładach.
 21. Portret  kobiety w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
 22. Portrety psychologiczne kobiet w literaturze różnych epok. Rozwiń problem w oparciu o wybrane utwory.
 23. Wizerunek kobiety w polskich powieściach pozytywistycznych. Jaką funkcję w jego ukształtowaniu pełni motyw emancypacji? Zagadnienie opracuj na wybranych przez siebie przykładach.
 24. Różne wizerunki kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 25. Najciekawsze Twoim zdaniem portrety kobiet w literaturze. Omów temat ,analizując wybrane utwory rożnych epok.
 26. Różne ujęcia wizerunku kobiety zbuntowanej w literaturze. Rozważ problem, zwracając uwagę na przyczyny, przebieg i skutki buntu oraz sposób kreacji bohaterki.
 27. Portret kobiety i jego funkcje w literaturze i sztuce różnych epok. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 28. Przedstaw odmiany komizmu słownego w tekstach piosenek lub w tekstach kabaretowych wybranych autorów
 29. Młodzi contra starzy. Omów na wybranych przykładach spory Pokoleniowe
 30. Zaprezentuj na wybranych przykładach ujęcie konfliktu pokoleń.
 31. Konflikt pokoleń jako problem literacki. Zaprezentuj na wybranych przykładach
 32. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego                      XX wieku na wybranych przykładach.
 33. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów  na wybranych przykładach.
 34. Marność- motyw malarski i literacki.Omów na wybranych przykładach
 35. Marzyciel i idealista. Omów postawy bohaterów literackich dwóch epok wskazując na związek z epoką, którą reprezentują.
 36. Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
 37. Na wybranych przykładach porównaj różne ujęcia motywu matki                                                    w literaturze i sztuce.
 38. Zaprezentuj literackie portrety matek ukazane w różnych epokach literackich.
 39. Motyw matki cierpiącej w literaturze i  sztuce - zanalizuj temat w oparciu o wybrane dzieł
 40. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów.
 41. Miłość w okresie wojny i okupacji jako próba przezwyciężenia zła.  Omów problem, przywołując stosowne dzieła literackie
 42. Miłość macierzyńska w literaturze. Przedstaw wybrane realizacje tematu.
 43. Zbadaj i porównaj sposoby opisywania miłości w tekstach romantycznych i utworach literatury popularnej.
 44. Mit sarmacki i portrety sarmatów w literaturze różnych epok.Przedstaw zagadnienie w oparciu o znane ci utwory
 45. Portrety ludzi młodych w literaturze. Omów temat na podstawie kilku wybranych książek  różnych autorów
 46. Młodość- etapem determinującym dalsze losy bohatera. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
 47. Młodzi i młodość. Omów na przykładach wybranych utworów jaki obraz młodego pokolenia kreuje polska literatura różnych epok.
 48. Portrety Młodych i Starych w literaturze. Porównaj funkcje i sposoby kreacji postaci w wybranych utworach.
 49. Morderstwo w literaturze, teatrze, i filmie oraz sposoby jego ukazywania. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 50. Motto i jego funkcje w dziele literackim. Przedstaw zagadnienie, odwołując się dowolnie wybranych przykładów.
 51. Rola strachu w życie wybranych bohaterów literackich. Przeanalizuj problem na wybranych przykładach
 52. Polskie obrzędy, obyczaje i tradycje. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok
 53. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze- omów sposoby ich przedstawiania i funkcje
 54. Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Omów zagadnienie, odwołując się do dwóch spośród wymienionych
 55. Ojczyzna ponad wszystko. wybierz i zaprezentuj te spośród literatury polskiej mogą być lekcją patriotyzmu dla pokolenia młodego?
 56. Sposoby przedstawiania życia w okupacyjnej Warszawie w różnych tekstach kultury. Odwołaj się do wybranych przykładów
 57. Piewcy radości życia oraz pesymiści .Omów twórczość pisarzy ,którzy realizują powyższe koncepcje w swoich utworach
 58. Zanalizuj funkcję piękna i estetyki w literaturze i innych dziedzinach sztuki w oparciu o wybrane dzieła
 59. Rola poezji i muzyki w przełomowych momentach życia narodu. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
 60. Polaków obraz własny - omów na wybranych przykładach.
 61. Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok. Omów wybrane przykłady
 62. Omów różne sposoby ujęcia motywu powrotu (np. do domu rodzinnego, ojczyzny).
 63. Powstanie warszawskie w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 64. Praca jako wartość, która nadaje sens życia człowieka. Omów na podstawie utworów literackich.
 65. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera. Zaprezentuj na wybranych utworach literackich"
 66. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
 67. Przestępstwo i przemoc jako motywy literackie. Przedstaw dowody na obecność ich w wybranych dziełach literackich
 68. Ojcowie i synowie i ich wzajemne relacje. Omów na podstawie wybranych utworów literackich
 69. Porównaj literackie portrety dzieci i młodzieży w wybranych utworach różnych epok.
 70. Literackie rodzeństwa. Przedstaw różne wizerunki i ukaż ich związek z ideą dzieła.
 71. Obraz rodziny na podstawie poznanych utworów literackich.
 72. Poeta czy tekściarz? Rozważ zagadnienie analizując wybrane utwory Edwarda Stachury.
 73. Portret starca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 74. Motyw strachu w filmie omów na wybranych utworach filmowych
 75. Arkadia, raj, "wyspy szczęśliwe". . . Przedstaw funkcjonowanie motywu szczęścia w wybranych utworach literackich rożnych epok.
 76. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na przykładach literackich i innych tekstach kultury.
 77. Wampiry, duchy, zmory: przedstaw różne sposoby prezentacji w literaturze i sztuce
 78. Porównaj różne ujęcia motywu wędrówki  jako metafory ludzkiego losu, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
 79. Motyw wędrówki romantycznej i jego funkcja w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 80. Literackie obrazy wsi. Rozważ temat na wybranych przykładach różnych epok.
 81. Porównaj literackie obrazy wsi ukazane w utworach różnych epok.
 82. Sposoby ukazywania opozycji wieś -miasto w wybranych utworach literackich.  Omów na kilku przykładach.
 83. Wieś i chłopi w dziełach twórców różnych epok omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
 84. Zagubieni w swoich czasach. Scharakteryzuj bohaterów literackich do których można by odnieść te słowa.
 85. Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 86. Motyw zbrodni i odkupienia w literaturze.
 87. Psychika zbrodniarza jako temat literacki.  Omów zagadnienie na wybranych przykładach
 88. :Zjawy, duchy, wizje, sny... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok, analizując wybrane teksty.
 89.  Zwierzę w roli bohatera literackiego. Na wybranych przykładach ukaż celowość takiego zabiegu twórczego.
 90. Portret żony w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
 91. Literacki wizerunki żon. Postacie prawdopodobne czy schematyczne? Rozważ problem, wykorzystując wybrane przykłady z literatury polskiej  i obcej
 92. Pochodzenie nazw ulic . Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
OPINIE O UŻYTKOWNIKU Aneta1414
pozytywna
rozwiń Dziekuje za prace, jestem bardzo zadowolona. Wystawiona 16-12-2012 17:28 przez sylwia (178.217.248.*)   Zgłoś nadużycie
pozytywna
rozwiń Jestem BARDZO zadowolony z tranzakcji z panią Anetą. Po pierwsze rewelacyjny kontakt!, po drugie wspaniala prezentacja wraz z bibliografią i środkami pomocniczymi!, po trzecie bardzo zadowalająca cena! Jak najbardziej POLECAM wszystkim!!!!! pozdrawiam: maturzysta2011 Wystawiona 02-01-2011 15:50 przez komradek91 (94.42.109.*)   Zgłoś nadużycie
pozytywna
rozwiń Sprzedam Maturę! Temat: Motyw szczęścia w literaturze. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Do tego mam: prezentacje multimedialną, pytania jakie mogą być (10), konspekt, cytaty, bibliografie. Matura zdana na 100%, praca sprawdzona. Cena do uzgodnienia Pozdrawiam :) Zainteresowani pisać: bestonline2@onet.pl Wystawiona 22-11-2010 22:13 przez best (83.31.199.*)   Zgłoś nadużycie
pozytywna
rozwiń Mam do sprzedania prace na mature ustna z jezyka polskiego (otrzymałam za nią 20/20). Temat: motyw szaleństwa w literaturze różnych epok. Prace wysyłam na płytce (prezentacja w power point). Chętnych zaprawszam do odezwania się na gg : 5681868 Wystawiona 19-12-2009 16:17 przez kamila 842 (81.219.180.*)   Zgłoś nadużycie

Gotowe prezentacje maturalne Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 10)
Poprzednia usługa: Ogrodzenia, Bramy, Balustrady   Następna usługa: Tynki Tradycyjne Białystok - Fasty, Porosły, Krupniki