Dodaj zlecenie

Deklaracje podatkowe 2019

Deklaracje podatkowe 2019
Autor: konsultant_finansowy   |   26 cze 2019, 10:17   |   Dział: Artykuły

Deklaracje stanowią inaczej mówiąc obowiązkową formę przekazywania informacji organom podatkowym na określonych przez jednostki drukach. Według ustawy o Ordynacji Podatkowej, formularze nazywane są także zeznaniami oraz wykazami, do których zobowiązani są płatnicy i inkasenci.

W dokumentach zawierających konkretne zobowiązanie podatkowe, przedsiębiorca dokonuje obliczenia wysokości obowiązkowego świadczenia. Procedura samoobliczenia podatku opiera się na tym, że otrzymana kwota stanowi wartość pieniężną, jaka wpłacona musi zostać przez podatnika do urzędu.

Istnieje także drugi rodzaj deklaracji, w których osoba podaje określone przez przepisy dane, ale nie oblicza podatku. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie, gdy wydana zostanie decyzja przez urząd w sprawie złożonego formularza.

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków, gdyż dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Wysokość podatku wykazywana jest na poszczególnych formularzach i deklaracjach, które następnie składane są do właściwego Urzędu Skarbowego.

Jednym z najważniejszych świadczeń, jakie opłaca przedsiębiorca okresowo w formie zaliczek jest podatek dochodowy. Każda osoba, osiągająca zysk zobowiązana jest wyliczyć obowiązkowe świadczenie według wybranej przez siebie formy opodatkowania. Do wyboru podatnik ma skalę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową lub podatek liniowy.

Zaliczka wpłacana jest do 20. dnia miesiąca następującego po okresie, za który wyliczana jest należność lub do 7 dnia miesiąca następującego po poprzednim, za który opłacony został podatek.
http://biurorachunkowe.krakow.pl/
Deklaracje podatkowe 2019 sporządzane na zakończenie roku należą do obowiązku każdej osoby, nawet jeżeli nie osiągnęła żadnego przychodu. Rodzaj formularzy, jakie płatnik składa do Urzędu Skarbowego zależne są od formy opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą składać wypełnione dokumenty PIT-36, 36L, 28 oraz 16A w formie papierowej lub elektronicznie.
W przypadku osób zarejestrowanych do VAT nałożony został także obowiązek rozliczania tytułem podatku od towarów i usług. Czynni podatnicy, dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych są najczęściej zobowiązani do składania informacji VAT-UE.

W przypadku rozliczania deklaracji podatkowych za rok 2018 przedsiębiorca musi złożyć elektronicznie sporządzane przez siebie formularze wraz z opatrzeniem ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wyjątek stanowią jedynie druki PIT, które w związku z nowelizacją zostaną wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową. Złożone roczne zeznanie podatkowe nie wymaga konieczności składania dodatkowych wniosków przez podatnika. Gotowy dokument sporządzony przez KAS opiera się na informacjach oraz danych płatników, jakie przekazane zostały w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy