Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweKsięgowość, kadryProwadzenie księgowości

Artykuł: Księgowość dla dużych przedsiębiorstw

Dodaj zlecenie

Księgowość dla dużych przedsiębiorstw

Księgowość dla dużych przedsiębiorstw
Autor: konsultant_finansowy   |   17 lip 2017, 11:37   |   Dział: Artykuły

Wiele osób pragnących prowadzić działalność gospodarczą decyduje się na otworzenie własnego przedsiębiorstwa. W zależności od jego rozmiaru, przedsiębiorca zobowiązany jest do dopełnienia różnych formalności, dlatego bardzo istotne jest odpowiednie zakwalifikowanie zarządzanej przez siebie jednostki.

Najobszerniejsze obowiązki posiadają właściciele największych organizacji, jednakże określenie wielkości prowadzonego przez siebie przedsięwzięcia często sprawia trudności ich właścicielom.

Wielkość przedsiębiorstwa określa się na podstawie kilku kryteriów.

Wielkość podmiotu Średnioroczne zatrudnienie Roczny obrót netto
(lub suma aktywów bilansu)
Mikroprzedsiębiorstwo < 10 pracowników < 2 000 000 euro

Małe przedsiębiorstwo < 50 pracowników < 10 000 000 euro

Średnie przedsiębiorstwo < 250 pracowników < 50 000 000 euro
( 43 000 000 euro)

Duże przedsiębiorstwo > 250 pracowników > 50 000 000 euro

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których obrót roczny przekroczył równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie pełnej. Oznacza to, że http://generaloutsource.pl/pl/biuro-rachunkoweksięgowość dla dużych przedsiębiorstw niemal zawsze prowadzona musi być w sposób pełny.

Księgowość pełna to zaawansowany system dotyczący ewidencji zdarzeń gospodarczych, mających miejsce w danej firmie. Wymaga ona rejestrowania każdej złotówki, która przechodzi przez drzwi firmy w księgach rachunkowych danego przedsiębiorstwa. Jest to zatem bardzo skomplikowane narzędzie, którego prowadzenie jest nader problematyczne.

Mimo trudności związanych z jej prowadzeniem, wiąże się z szeregiem korzyści. Po pierwsze stanowi doskonały instrument do badania sytuacji danej firmy, przedstawia bowiem wszystkie operacje, które miały w niej miejsce, a także konsekwencje z nich wynikłe. Analiza tych danych może pozwolić planować kolejne działania firmy w sposób, który pozwala jej osiągać określone cele.

Negatywne aspekty związane z prowadzeniem księgowości pełnej można niemal całkowicie zredukować, decydując się na skorzystanie z usług biura rachunkowego. Prócz czynności związanych z naliczaniem należności podatkowych obejmują oni swoją pieczą całą firmową dokumentację, w tym także akta pracownicze. Tym samym przedsiębiorca może w pełni skupić się na rozwoju własnego biznesu. Dodatkowo w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości z tytułu pracy danego biura, to ono ponosi wszelkie wynikłe z tego konsekwencje. Co więcej, w takim przypadku możemy również ubiegać się o odszkodowanie.

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa, których dochód nie przekroczył granicy 2 000 000 euro w skali rocznej, swoją księgowość prowadzić mogą w formie uproszczonej. Ten wariant, z kolei pozwala wybrać optymalny dla przedsiębiorcy sposób rozliczania się z państwem, do którego zalicza się kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, a także podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dodatkowo księgowość uproszczona uprawnia przedsiębiorcę do samodzielnego wykonywania wszelkich rozliczeń.

KOMENTARZE
  • Test   27 wrz 2017, 9:55
    plastikowe zbiorniki na szambo ceny