Favore.plBaza wiedzyDla firmy i biuraDoradztwo, audytDoradztwo podatkowe

Artykuł: Nowy wzór deklaracji VAT-13 od 2019

Dodaj zlecenie

Nowy wzór deklaracji VAT - 13 od 2019

Nowy wzór deklaracji VAT-13 od 2019
Autor: konsultant_finansowy   |   22 lip 2019, 11:18   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo podatkowe

Deklaracja VAT-13 to dokument dotyczący podatników nieposiadających siedziby działalności lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP.

Jako przedstawiciela podatkowego uznać można osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, pod warunkiem, że spełnia następujące warunki w postaci siedziby działalności na terytorium kraju, zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT, jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego oraz, że przez 24 miesiące nie zalegała z wpłatami i nie została prawomocnie skazana za przestępstwa skarbowe.

Deklaracje VAT-13 sporządzić należy do 25. dnia miesiąca po uprzednim, w którym wystąpił obowiązek opłacenia należności.

Formularz składa tylko podatnik, który dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub przeprowadza transakcje w oparciu o VAT UE.

Zgodnie z nowo wprowadzonym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, przygotowane zostały nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług w tym m.in. wzór deklaracji podatkowej VAT-13. Zmiany głównie wynikają z faktu, że uproszczone ma zostać ubieganie się o zwrot kwoty podatku naliczonego.

Wszelkie zmiany w prawie podatkowym i administracji wymagają od przedsiębiorców stałej kontroli oraz aktualizacji programów, w których prowadzone są rozliczenia.

W przypadku biur rachunkowych świadczących usługę swoim klientom to w ich zadaniu jest kontrola wprowadzanych modyfikacji w ustawach i kodeksach związanych ze sprawami rachunkowymi i finansami.

Rozporządzenie wprowadzające modyfikację ma wejść w życie od 2019 roku.Nowy wzór deklaracji VAT-13 od 2019 stanowić będzie element założeń strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest likwidacja barier rozwojowych w oparciu o wiedzę, cyfryzację oraz innowacyjność. Procedura ma zostać przeprowadzona na podstawie regulacji prawnych umożliwiających w rezultacie osiągnięcie pożądanego efektu. Idea sporządzenia nowego dokumentu znalazła swoją podstawę w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie.

W przypadku treści dokumentu widocznie zmiany dotyczyć będą kwestii informacyjnej i potwierdzającej tożsamość. W nowym wzorze dokumentu zniesiony zostanie również wymóg podawania numeru REGON, a oświadczenie zastąpione będzie pouczeniem o odpowiedzialności karnej i skarbowej. Jedną z również dodatkowo wprowadzonych uproszczeń jest przekazanie przedsiębiorcom Informacji, która dotyczy deregulacji obowiązku stosowania pieczątek na deklaracji VAT-13.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie wraz z dniem 1 czerwca 2019 roku, to automatycznie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego utraci swoją moc prawną.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy