Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansowe

Artykuł: Prowadzenie księgowości spółek z o.o.

KATEGORIE
PROMOWANE USŁUGI
NAJNOWSZE ZLECENIADodaj zlecenie

Prowadzenie księgowości spółek z o. o.

Prowadzenie księgowości spółek z o.o.
Autor: konsultant_finansowy   |   7 sie 2017, 11:26   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Finansowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej prowadzenie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, dlatego zobowiązana jest do rozliczania się na zasadach pełnej księgowości. Funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulowane jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie Spółek Handlowych.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, gdyż obrazuje faktyczny stan finansowy przedsiębiorstwa. Tylko osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje może prowadzić księgi rachunkowe. Takimi osobami są księgowi, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci.

Pełna księgowość jest precyzyjnym i skomplikowanym systemem ewidencji każdego zdarzenia gospodarczego mającego miejsce w spółce. Służy ona nie tylko do wyliczania podatku, ale także jest świetnym narzędziem do przeprowadzania szerokich analiz finansowych przedsiębiorstwa oraz. Dzięki niej przedsiębiorca dokładnie wie, który sektor jego działalności generuje zyski, a który przynosi straty.

Księgi rachunkowe w spółce z o.o. prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, gdzie zapisy ujmowane są w porządku chronologicznym i systematycznym. Księgi rachunkowe obejmują:
dziennik, który służy do zapisywania danych o operacjach gospodarczych,
konta księgi głównej, na których wprowadza się salda początkowe aktywów i pasywów oraz dokonuje się zapisów wszystkich operacji gospodarczych mających miejsce w spółce,
konta ksiąg pomocniczych, które prowadzi się dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży, operacji zakupu, kosztów,
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie pełnej księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zalety, ale ma także wady. Ogromną zaletą pełnej księgowości jest możliwość wykonywania szerokich analiz finansowych przedsiębiorstwa oraz kontrola nad przedsiębiorstwem dzięki bieżącemu monitorowaniu przychodów i kosztów. Do wad można zaliczyć wysokie koszty prowadzenia księgowości, gdyż może to robić jedynie specjalista oraz obowiązek spełniania wielu wymogów, które określone są przepisami.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, ponieważ jej forma prawna zakłada wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem. Dzieje się tak po to, aby zapewnić właścicielom kontrolę nad majątkiem spółki oraz aby chronić kontrahentów przed niewypłacalnością spółki.

Prowadzenie księgowości spółek z o.o. nie jest łatwym zadaniem dlatego przedsiębiorcy powinni zlecić to zadanie odpowiedniej osobie lub rozpocząć współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym.

http://kancelaria-dgp.pl/ksiegowosc

KOMENTARZE
  • Test   27 wrz 2017, 9:54
    pojemniki na wodę deszczową