Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawnePrawneDoradztwo prawne

Artykuł: Spółka z o.o. Warszawa

Dodaj zlecenie

Spółka z o. o. Warszawa

Spółka z o.o. Warszawa
Autor: konsultant_finansowy   |   26 lut 2018, 12:12   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo prawne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, dysponująca osobowością prawną, co oznacza, że jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obok spółki akcyjnej zasiada w grupie spółek kapitałowych. Zasady ich funkcjonowania szczegółowo określa Kodeks Spółek Handlowych. Spółka z o.o. to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Narzędzie to zazwyczaj wybierane jest w celu poprowadzenia pod sobą dużej bądź bardzo ryzykownej działalności, gdyż spółka ta za wszelkie zobowiązania odpowiada własnym majątkiem wyłączając z odpowiedzialności jej wspólników.

Osoby zdecydowane na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązują się do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego o wartości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Na kapitał składają się udziały o wartości nominalnej wynoszącej minimalnie 50 złotych.

Do reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw uprawniony jest Zarząd, który może składać się z jednego bądź większej ilości członków. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna wówczas zarząd może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za długi spółki, chyba że ten w odpowiednim terminie zgłosi wniosek dotyczący jej upadłości.

Decydując się na poprowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założyciele w pierwszej kolejności zobowiązani są do sporządzenia jej umowy. Dokument ten musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Z chwilą jej podpisania powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od tej chwili Zarząd ma 6 miesięcy na złożenie wniosku o wpis spółki do KRS. Przez czas ten spółka może się organizować tzn. ustanawiać organy, gromadzić kapitał zakładowy itd.

Wniosek do KRS powinien zawierać informację odnośnie:
- nazwy spółki,
- siedziby spółki i jej adresu,
- przedmiotu działalności,
- wysokości kapitału zakładowego,
- tego czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
- danych osobowych i adresowych członków Zarządu i sposobu ich reprezentacji,
- imion i nazwisk członków rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnych,
- czasu trwania spółki jeżeli został on przewidziany.

Ponadto należy dołączyć formularze:
- KRS-W3 wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
- KRS-WE wspólnicy spółki z o.o. podlegający wpisowi do rejestru,
- KRS-WK organy lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki,
- KRS-WL prokurenci,
- KRS-WM przedmiot działalności.

Nowo powstała spółka powinna kolejno otworzyć rachunek bankowy, a w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od wartości dodanej, złożyć wniosek o rejestrację do rejestru VAT, co najmniej 7 dni nim zacznie dostarczać towary. Wspólnicy muszą także poinformować Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania.

Szereg wyżej przedstawionych obowiązków można pominąć decydując się na zakup gotowej spółki z o.o.. Nabywając taki podmiot przedsiębiorca przejmuje na własność spółkę pod którą może natychmiast poprowadzić działalność gospodarczą, a więc taką która przeszła już pełną rejestrację. http://spolka-zoo-na-sprzedaz.pl/#rejestracja
Spółka z o.o. Warszawa prócz pominięcia kłopotliwej rejestracji zapewnia prestiżowo ulokowaną siedzibę, która ma ogromne znaczenie podczas prowadzenia firmy.


KOMENTARZE
  • Philip Mark   30 paź 2018, 14:43
    Witajcie, moi dobrzy ludzie, jestem Martha z Rosji, przyszedłem na stronę, aby wybrać firmę, która udzieliła mi pożyczki w wysokości 50 000,00 euro na leczenie mojego dziecka, od tego czasu szukam pomocy finansowej, ale dzięki Bogu, Znalazłem firmę o nazwie Pan Philip Mark, w której zarabiam pieniądze i potwierdzam moją pożyczkę bez żadnego stresu, a dzisiaj mój syn był obsługiwany, więc moi ludzie mają prawdziwy i kontaktowy adres e-mail na temat kredytu poniżej (Philipmarkloanfirm8420@gmail.com) skontaktować się z nią za jej szybką i niezawodną pracę. Dzisiaj jest zjednoczona, ponieważ jest legalna.