Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweKsięgowość, kadryProwadzenie księgowości

Artykuł: Unikanie podwójnego opodatkowania nowe procedury 2019

Dodaj zlecenie

Unikanie podwójnego opodatkowania nowe procedury 2019

Unikanie podwójnego opodatkowania nowe procedury 2019
Autor: konsultant_finansowy   |   14 paź 2019, 11:38   |   Dział: Artykuły

W polskim prawie podatkowym wystąpić może sytuacja, w wyniku której przedsiębiorca zobowiązany będzie do opłacania tzw. podwójnego opodatkowania.

Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy osoba mieszka w jednym z krajów UE, ale pracuje w innym, została oddelegowana za granicę na krótki okres czasu, a także dotyczyć to może pracowników mieszkających w innym państwie, do którego równocześnie przeniosła zasiłek dla bezrobotnych.

Stawki podatkowe z reguły wyznaczane są w zależności od poszczególnych krajów, jednak w przypadku podwójnego obowiązku opłacania należności, gdzie w jednym z państw nałożony jest wyższy podatek, podatnik zapłaci wyższą kwotę.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, płatnik będzie musiał wykazać po pierwsze gdzie znajduje się jego rezydencja podatkowa oraz czy dokonał już zapłaty tytułem należności nakładanych na dochody bez względu na to czy dotyczy osób fizycznych, czy prawnych.

Nowe przepisy wprowadzone i przygotowane przez Ministerstwo Finansów mają rozstrzygnąć sytuację dotyczącą powstałego podwójnego opodatkowania. Projekt ustawy wprowadza zapewnienie ujednolicenia zasad co do rozwiązywania sporów odnośnie podwójnego obowiązku opłacania należności objętego dochodu w ramach Unii Europejskiej. Dyrektywy mają uporządkować wszelkie kwestie związane z podatkami poprzez wprowadzenie odpowiednich kroków mających na celu zwiększenie efektywności i wydajności rozstrzygania sporów o podwójnym opodatkowaniu w UE.

Celem wprowadzenia nowych procedur jest zagwarantowanie, aby osiągane przez przedsiębiorców dochody były faktycznie obłożone obowiązkiem opłacenia w tym miejscu, gdzie zarejestrowana jest siedziba podmiotu gospodarczego.

Na powstałe nowelizacje wpływać może fakt, że wszelkie przepisy i ustawy podatkowe stale ulegają zmianie, a także wciąż zwiększa się i postępuje globalizacja.

Wprowadzenie nowych procedur rozstrzygania sporów w zakresie unikanie podwójnego opodatkowania nowe procedury 2019 objąć może kwestie takie, jak zapewnienie przejrzystości i dostępności procedur, uporządkowanie przepisów oraz wprowadzenie nowego mechanizmu rozwiązywania aktualnych sporów w zakresie podatków.

Nowelizacja skierowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy powinni być chronieni i posiadać równe prawa względem każdej innej osoby. Jeżeli pracownik wyjeżdża za granicę kraju w celach zarobkowych, w takim przypadku w momencie wyjazdu poza tereny Rzeczpospolitej Polskiej, może okazać się, że nałożone zostanie podwójne opodatkowanie. Przedsiębiorca nie powinien być obciążany podwójnym obowiązkiem należności finansowych, dlatego nowe przepisy mają za zadanie rozstrzygnąć ten spór dotyczący podwójnego opodatkowania i umożliwić podatnikowi zwolnienie z dwukrotnego płacenia świadczeń.

http://biurorachunkowe.krakow.pl/doradztwo-podatkowe

KOMENTARZE
  • brak komentarzy