Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweDoradztwo, pośrednictwo

Artykuł: Wzrost płacy minimalnej w 2019 roku

Dodaj zlecenie

Wzrost płacy minimalnej w 2019 roku

Wzrost płacy minimalnej w 2019 roku
Autor: konsultant_finansowy   |   29 kwi 2019, 12:00   |   Dział: Artykuły

Od stycznia 2019 roku zmieniona została minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Dla pracowników reforma ta okazała się bardzo korzystna, gdyż podniosła płacę minimalną i od bieżącego roku, każdy zatrudniony na dowolną umowę może liczyć na 14,70 PLN brutto za godzinę pracy. Porównując tą stawkę do poprzedniego roku można zauważyć, że zleceniobiorca otrzyma za każdą godzinę pracy 1 zł więcej.

Według szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 złotych przełoży się na wzrost wydatków państwa w 2019 roku z tytułu tzw “podwiązek”.

Płaca minimalna dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych
Od stycznia 2017 roku wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla pracowników pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Jej wysokość jest równoważna pracy minimalnej obowiązującej w danym roku. W 2018 roku wynosiła ona 13,70 złotych brutto, ale od stycznia 2019 roku wzrosła ona do poziomu 14,70 złotych brutto.
Minimalna stawka godzinowa wprowadzona została, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe niż płaca minimalna przysługującemu pracującemu na etacie, a także ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych.

O ile wzrosły miesięczne zarobki osób pracujących za minimalne wynagrodzenie?
Wysokość pracy minimalnej stanowi około 47 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę wynosi 2250 zł brutto, czyli około 1634 zł netto. To oznacza, że osoby pracujące za najniższą krajową od 1 stycznia 2019 roku, będą dostawać “na rękę” o nieco ponad 100 zł więcej wypłaty niż w poprzednim roku.

Spory o płacę minimalną 2019
Wzrost płacy minimalnej w 2019 roku nie był zaskoczeniem dla nikogo, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy o tym od dawna. Minimalny próg wzrostu ustalono na poziomie 117 złotych. Początkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulowało wzrost minimalnego wynagrodzenia o 150 złotych. Jednak na taką propozycję nie przyszło Ministerstwo Finansów. Po czasie jednak rząd zaakceptował taką sumę.

Kary za niewypłacanie minimalnego wynagrodzenia
Jeżeli pracodawca nie wypłaca pracownikowi należnego wynagrodzenia wraz z odsetkami, to pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę przed sądem pracy. Jednocześnie, uchylenie się przez pracodawcę od wypłaty wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy i może stanowić przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy w trybie natychmiastowym. Co więcej, jeżeli sytuacja przykładowo dotyczyłaby jednego z kilku pracowników, którym przysługuje wynagrodzenie minimalne, to można rozważyć również naruszenie przez pracodawcę przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Przepisy prawa karnego mówią, że pracodawca, który w sposób długotrwały uchylała się od obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia podlega karze grzywny w wysokości od 1000 złotych do nawet 30 000 zł.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy