Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawnePrawneDoradztwo prawne

Artykuł: Zakup spółki Warszawa

Dodaj zlecenie

Zakup spółki Warszawa

Zakup spółki Warszawa
Autor: konsultant_finansowy   |   21 maj 2018, 14:47   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo prawne

Spółka stanowi formę umowy, w której osoby fizyczne bądź osoby prawne zobowiązują się działać w określonym celu. Zazwyczaj cel ten stanowi prowadzenie działalności gospodarczej.

W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje spółek:
I. Spółki prawa cywilnego
- spółka cywilna - nie jest podmiotem ani praw, ani obowiązków, nie posiada również żadnego majątku. W obrocie występują natomiast wspólnicy tej spółki. Jej majątek jest zatem majątkiem wspólników i to oni biorą pełną odpowiedzialność za zadłużenia z tytułu działalności spółki.

II. Spółka prawa handlowego
1 Spółki osobowe:
- spółka jawna - nie posiada formy prawnej. Zazwyczaj tworzy ją niewielka grupa wspólników, którzy wnoszą własny kapitał. W nazwie spółki konieczne jest ujawnienie nazwiska minimum jednego wspólnika. Co więcej, umowa takiej jednostki musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zadłużenia spółki, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki stała się niemożliwa.
- spółka partnerska - podmiot ten służy do wykonywania wolnych zawodów. Z tego względu do jej założenia uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nazwa spółki musi zawierać nazwisko minimum jednego ze wspólników z dopiskiem “i partnerzy” lub “i partner”. W sposób nieograniczony wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko te, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu, a więc pożyczki i kredyty.
- spółka komandytowa - jej zasadniczym zadaniem jest zapewnienie współdziałania jednostkom o zróżnicowanym kapitale. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają tylko do wysokości kwoty komandytowej, ustalonej w umowie spółki. Reprezentacja spółki dopuszczalna jest na mocy pełnomocnictwa zawartego między wspólnikami.
- spółka komandytowo-akcyjna - istotą tej spółki jest podział wspólników na komplementariuszy i akcjonariuszy. Co do zasady za wszelkie zobowiązania w sposób nieograniczony odpowiada jeden wspólnik będący komplementariuszem. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

2. Spółki kapitałowe:
- spółka akcyjna - jest to najbardziej złożona forma spółki. W pewnym stopniu przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza pod względem strukturalnym. Jej działalność opiera się w znacznej mierze na obiegu akcji, w których posiadaniu są akcjonariusze.
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - bez wątpienia jest to najbardziej popularna forma prowadzenia działalności na terytorium naszego kraju. Najważniejszą cechą tej jednostki jest brak odpowiedzialności współwłaścicieli za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Wierzyciel wszelkie należności może regulować wyłącznie w majątku spółki. Do założenia spółki z o.o. wymaga się wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych.

Aby założyć firmę, w pierwszej kolejności należy zdecydować w jakiej formie pragniemy ją poprowadzić. Do wyboru mamy wszystkie wyżej wymienione warianty. Gdy zdecydujemy się na podmiot najbardziej odpowiadający naszym potrzebom, konieczne jest zarejestrowanie danej jednostki, a więc wpisanie jej do należytych instytucji takich, jak Krajowy Rejestr Sądowy oraz Urząd Skarbowy. Formalności związane z przeprowadzeniem tego procesu niestety są bardzo problematyczne. Z tego względu wielu przedsiębiorców szuka sposobu na zredukowanie obowiązków związanych z kwestiami formalnymi. Najskuteczniejszym na to sposobem jest zakup gotowej spółki. Gotowa spółka oznacza, że spółka przeszła cały proces rejestracyjny, a więc została wpisana do należytych instytucji. Dowodem na to są jej numery NIP, KRS i REGON, którymi musi dysponować. Opcjonalnie jednostka taka może być również wyposażona w numer VAT, który jest potwierdzeniem, iż spółka posiada tytuł czynnego podatnika VAT.

Zakup spółki ogranicza kwestie formalne do minimum, jakim jest złożenie podpisu na umowie spółki. Co ważne, umowa taka musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Podpis z kolei musi zostać złożony w obecności notariusza.

Decydując się na zakup gotowej spółki, warto zadbać o prestiżowe ulokowanie siedziby tej jednostki. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup spółki. Dzięki temu spółka zyskuje ogromne zaufanie w otoczeniu biznesowym, a tym samym ma spore szanse na pozyskanie nie tylko Klientów, ale również partnerów biznesowych.

http://generaloutsource.pl/gotowe-spolki-z-o-o

KOMENTARZE
  • Philip Mark   30 paź 2018, 14:34
    Witajcie, moi dobrzy ludzie, jestem Martha z Rosji, przyszedłem na stronę, aby wybrać firmę, która udzieliła mi pożyczki w wysokości 50 000,00 euro na leczenie mojego dziecka, od tego czasu szukam pomocy finansowej, ale dzięki Bogu, Znalazłem firmę o nazwie Pan Philip Mark, w której zarabiam pieniądze i potwierdzam moją pożyczkę bez żadnego stresu, a dzisiaj mój syn był obsługiwany, więc moi ludzie mają prawdziwy i kontaktowy adres e-mail na temat kredytu poniżej (Philipmarkloanfirm8420@gmail.com) skontaktować się z nią za jej szybką i niezawodną pracę. Dzisiaj jest zjednoczona, ponieważ jest legalna.
  • Philip Mark   30 paź 2018, 14:34
    Witajcie, moi dobrzy ludzie, jestem Martha z Rosji, przyszedłem na stronę, aby wybrać firmę, która udzieliła mi pożyczki w wysokości 50 000,00 euro na leczenie mojego dziecka, od tego czasu szukam pomocy finansowej, ale dzięki Bogu, Znalazłem firmę o nazwie Pan Philip Mark, w której zarabiam pieniądze i potwierdzam moją pożyczkę bez żadnego stresu, a dzisiaj mój syn był obsługiwany, więc moi ludzie mają prawdziwy i kontaktowy adres e-mail na temat kredytu poniżej (Philipmarkloanfirm8420@gmail.com) skontaktować się z nią za jej szybką i niezawodną pracę. Dzisiaj jest zjednoczona, ponieważ jest legalna.