Favore.plForumFinanse, prawo, ubezpieczenia

Kiedy możliwe jest refakturowanie faktur VAT?

FORA TEMATYCZNE
NAJNOWSZE DYSKUSJE
OSTATNIO POPULARNE
PROMOWANE USŁUGIDodaj zlecenie

Kiedy możliwe jest refakturowanie faktur VAT?

Login Hasło ZalogujNie masz konta?   Zarejestruj sięObserwuj
 • Rogalik 15 lip 2011, 10:42
  W jednej umowie z klientem jest taki zapis, że refakturowanie kosztów nastąpi po zakończeniu świadczenia usługi. Trochę mnie to dziwi i zastanawiam się czy to jest w ogóle możliwe. Wiem, że pozmieniały się przepisy VAT od nowego roku, ale czy w jakiś sposób dotknęło to refakturowania.
  Cytuj
 • CBA_ABW 15 lip 2011, 13:40
  Z tym refafakturowaniem nie powinno być aż tak dużych problemów. Obecnie zasady te są zapisane w dyrektywie VAT i wpisane do naszej ustawy o podatku.

  Kiedyś to była niezła jazda, bo pojęcie refakturowanie odnosiło się do sytuacji kiedy, przedmiotem umowy była usługa, sprzedaż następowała po cenie zakupu oraz że kupujemy na rachunek własny ale na rzecz osoby trzeciej (i inne).
  Wydaje mi się, że teraz te zasady są prostsze niż na podstawie starej ustawy o VAT z 1993 roku.
  Cytuj
 • MrVAT 15 lip 2011, 15:03
  Od 1 stycznia ważne są dwa artykuły naszej ustawy, które brzmią identycznie (no lub prawie identycznie) art 28 dyrektywy VAT.
  U nas są to art 8 ust 2a oraz art 30 ust 3.

  W dodanym art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wprost wskazano, że w katalogu usług podlegających opodatkowaniu mieszczą się również przypadki, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Już przed tą zmianą ustawodawca uznawał takie czynności za podlegające opodatkowaniu wskazując m.in. sposób określenia podstawy opodatkowania przy ich świadczeniu (art. 30 ust. 3 ustawy o VAT) - poradnik MF

  Z kolei art 30 ust 3 mówi, że podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usługi pomniejszona o podatek.

  Cytuj
 • Rogalik 15 lip 2011, 15:58
  No tak tylko nie dopisałem o co mi jeszcze chodzi, a chodzi mi o moment powstania obowiązku podatkowego - czy ten moment to chwila wykonania usługi czy wystawienia refaktury. Jest to dość istotne, bo refakturę można wystawić z datą późniejszą.
  Cytuj
 • EasymakeMoney 15 lip 2011, 19:06
  Generalnie moment podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi a nie wystawienia refaktury. Jednak w przypadku szczegółnym przewidziano stosowanie zasad szczególnych. Dotyczy to takich usług jak doradztwo czy transport samochodowy - tu zastosowania mają art 19 ust 4 i art 19 ust 13 pkt2.
  Cytuj
 • KasaMova 15 lip 2011, 22:45
  W przypadku usług transportu i refakturowania to z jest taka interpretacja podatkowa z 16 grudnia 2010

  ustalenie momentu wykonania usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług transportowych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych

  "Wnioskodawca dokonuje nabycia a następnie refakturowania usług na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych z terytorium państwa członkowskiego oraz z terytorium państwa trzeciego. Refakturowaniu podlegają przede wszystkim usługi transportu towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe oraz międzynarodowe.
  W części przypadków, gdy nabycie usług na rzecz podmiotu trzeciego dokonywane jest sporadycznie, refaktura obejmuje pojedynczą usługę. Jeżeli jednak nabywanie usług na rzecz podmiotu trzeciego dokonywane jest w sposób wielokrotny i powtarzający się strony ustalają okres rozliczeniowy, za który będzie następowało refakturowanie usług (np. miesięczny, kwartalny). Wówczas wystawiane są refaktury zbiorcze za dany okres rozliczeniowy.
  Ponieważ w wielu wypadkach istnieje konieczność weryfikacji usług, które mają podlegać refakturowaniu często brak jest możliwości wystawienia refaktur w miesiącu, w którym nastąpiło nabycie refakturowanej usługi. W takim wypadku refaktury będą wystawiane w następnych okresach.

  W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług...
  W którym momencie następuje wykonanie usługi będącej przedmiotem refakturowania (w szczególności w przypadku refakturowania usługi transportowej)... Jak należy ustalić moment wykonania usługi, w przypadku gdy strony umowy ustaliły jedynie fakt refakturowania usług, bez określenia dodatkowych warunków lub gdy refakturowanie usług zostało już uzgodnione po wykonaniu usługi pierwotnej... Jeżeli strony umowy ustalają warunki refakturowania, jakie czynniki bądź zapisy umowy mają wpływ na określenie daty wykonania refakturowanej usługi... "

  IS stwierdziła, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy). W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

  Jest to wyjątek od ogólnej zasady wynikającej z art 19 ust 1 ustawy VAT.

  IBPP2/443-737/10/JJ
  Cytuj
 • Cash 16 lip 2011, 6:06
  Teraz to chyba nawet lepiej jest, bo z tego co wiem nawet jak doliczy się swoją marżę to można refakturować. Kiedyś było to zabronione i z refakturowania nie można było skorzystać. Wiem, że NSA wypowiadał się w zeszłym roku na ten temat ale jakoś nie mogę znaleźć tego wyroku.
  Wiem, że był też jakiś wyrok odnośnie kompleksowego wykonania usługi, bo nie można dzielić jej na mniejsze elementy dla każdej stosować inne stawki VAT, bo stawka VAT usługi pomocniczej ma być taka sama jak dla głównej. To chyba też wyrok z zeszłego roku i dotyczył kwestii ubezpieczenia w leasingu.
  Cytuj
 • DDP7 16 lip 2011, 7:37
  Z tym ubezpieczeniem to chodziło o leasing . Z resztą nie tylko tu NSA zajął takie same stanowisko.
  W tym roku NSA wydał już co najmniej dwa wyroki odnośnie refakturowania usług.

  Pierwsze dotyczy refakturowania czynszu i mediów na najemcę - NSA uznał, że należy stosować taką samą stawkę VAT na oba "świadczenia" w stawce podstawowej (31 maj 2011 I FSK 740/10)

  Drugi wyrok to wynajmujący nieruchomość, który narzuca na najemcę koszty ubezpieczenia nieruchomości, musi naliczać od całości zapłaty stawkę podstawową VAT właściwą dla najmu 23 styczeń 2011 (983/09).

  Sporo się pozmieniało od 1 stycznia tego roku przez tą wielką nowelizację ustawy o VAT.
  Cytuj
 • Carington 16 lip 2011, 11:26
  Z tym refakturowaniem i marżą to dziwne rzeczy się dzieją. Wcześniej czyli przed 1 stycznia 2011 roku doliczenie marży jako elementu cenowotwórczego wykluczało skorzystanie z refakturowania - interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2010 r IPPP3/443-285/10-4/IB)

  "mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy uznać, iż w przypadku świadczenia usługi najmu samochodów wraz z dostawą paliwa do tych pojazdów będziemy mieć do czynienia z usługą główną w postaci najmu i jej dopełnieniem - dostawą paliwa. Tym samym przedmiotowa dostawa paliwa nie może być przedmiotem refakturowania, stanowi ona bowiem element cenotwórczy usługi najmu samochodów dla Spółek zależnych."

  Czyli element cenotwórczy = brak możliwości refakturowania
  Tylko jak się patrzy na wyrok NSA z 7 grudnia 2010 r. (I FSK 1973/09) to można dojść do wniosku, że doliczenie marży nie wyklucza rekaturowania. Ważne aby podmiot działał jak pośrednik - kupował we własnym imieniu ale na rzecz kogoś innego. Co innego gdyby firma kupiła usługę doliczyła swoje koszty i dopiero wtedy chciał refakturować - wtedy jest to niemożliwe czyli nie można przenieść swoich kosztów na kogoś innego.
  Cytuj