Favore.plForumFinanse, prawo, ubezpieczenia

Kiedy tracimy ulgę prorodzinną

FORA TEMATYCZNE
NAJNOWSZE DYSKUSJE
OSTATNIO POPULARNE
PROMOWANE USŁUGIDodaj zlecenie

Kiedy tracimy ulgę prorodzinną

Login Hasło ZalogujNie masz konta?   Zarejestruj sięObserwuj
 • Mom07 21 lis 2010, 9:50
  Te przepisy o uldze zmieniają się i zdaje się, że za ten rok inaczej trzeba ją rozliczać. Jestem tylko ciekawa kiedy rodzic traci prawo do ulgi proroddzinej.
  Cytuj
 • Manko 21 lis 2010, 12:03
  Za ten rok będzie inaczej. Ulga przypadnie tylko za te miesiące za które rodzić był uprawniony do niej. Dotyczy to szczególnie nowych mam. Jeśli dziecko urodziło się w listopadzie to ulga przypadnie tylko za listopad i grudzień. W 2008 rokubyło to za cały rok, czyli za każdy miesiąc przysługuje po 1/12 wysokości ulgi (w 2009 r. będzie to 92,67 zł). Przykładowo, jeśli w 2009 r. dziecko przez 4 miesiące znajdowało się pod opieką prawną, a przez 8 miesięcy pod władzą rodzicielską, to opiekun może odliczyć 370,68 zł, zaś rodzice 741,36 zł.
  Cytuj
 • Brat_PIT 21 lis 2010, 13:54
  Nowe przepisy dla 2009 roku określają także zasady rozliczania ulgi w ramach poszczególnych miesięcy. Jeżeli w trakcie miesiąca w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, sprawowana opieka albo dziecko znajdowało się w rodzinie zastępczej, to ulgę rozlicza się proporcjonalnie do okresu sprawowania władzy rodzicielskiej lub opieki tj. w wysokości 1/30 ulgi przysługującej na 1 miesiąc, za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

  Czyli jeżeli w maju 2009 r. przez 15 dni dziecko znajdowało się w rodzinie zastępczej, a przez 16 dni było pod władzą rodzicielką, to za ten miesiąc rodzice zastępczy mogą odliczyć 46,34 zł (15 x 92,67 zł x 1/30), zaś ulga rodziców wyniesie 49,42 zł.
  Cytuj
 • Mom07 21 lis 2010, 16:15
  no tak, ale jakie przypadki powodują utratę ulgi rodzinnej.
  Cytuj
 • DR_ZYSK 21 lis 2010, 16:38
  Przepisy wskazują, że aby uzyskać ulgę na dzieci, nie mogą one zarobić w ciągu roku więcej niż 3 089 zł. Za rok podatkowy 2010, ta ulga wynosi 1112,04 zł na każde dziecko. Jeśli dziecko przekroczy ten próg rodzice tracą prawo do ulgi. A takie pieniądze może zarobić wykonując różne prcewakacyjne.
  Cytuj
 • Zosia_Samosia 21 lis 2010, 19:17
  ta cała ulga jest trudna do rozliczenia, bo trzeba ustalić do jest dochodem a co nie. Wtedy jest naliczany podatek i dzięki uldze można go odzyskać.
  Cytuj
 • Zusowiec 21 lis 2010, 22:11
  Ten dochód faktycznie trudno ustalić. Przykładem może być praca małoletniego w fastfoodzie na zasadzie umowy zlecenia. Czy takie dochody rodzice muszą doliczyć do swoich? Wiele osób myśli, że tak, ale w rzeczywistości jest inaczej.

  Generalnie dochody małoletnich dzieci (własnych czy przysposobionych) z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców lub opiekunów, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci (art. 7 ust. 1 ustawy o PIT). Podana przeze mnie regulacja stanowi, że dochody małoletniego dziecka z jego własnej pracy nie mogą być wykazane w zeznaniu podatkowym rodziców. W konsekwencji syn powinien samodzielnie rozliczyć dochody uzyskane z umowy zlecenia .

  Rodzice doliczą za to np. dochody uzyskane przez dzieci z tytułu najmu lokalu stanowiącego współwłasność małoletniego dziecka (WSA w Gdańsku z 5 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 25/08).
  Cytuj
 • Brat_PIT 21 lis 2010, 22:47
  Nie tylko dochody dziecka z pracy pozbawiają ulgi rodziców. Oto przykład

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB2/415-471/10-4/AP z 2010.07.12 stwierdzi, że jeśli córka Wnioskodawcy w 2009 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego stypendium artystyczne w kwocie 4000 zł to rodzice nie mogą skorzystać z ulgi.

  „Wskazać należy, że dochód ten przekroczył kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. kwotę 3089,00 zł. Zatem nie został spełniony jeden z warunków uprawniających Zainteresowanego do skorzystania z ulgi prorodzinnej.” – tak uzasadniał to dyrektor IS.
  Cytuj
 • FinansowyKrawiec 22 lis 2010, 0:17
  A ja podam inną interpretację, z której wynika, że jeśli dziecko uzyskuje zagraniczne dochody przekraczające limit to rodzice tracą ulgę rodzinną. Nie ma tu znaczenia sposób rozliczania podatku (proporcjonalne rozliczenie podatku czy zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania ).

  Z interpretacji

  W roku 2009 wnioskodawczyni uzyskiwała wyłącznie dochody ze stosunku pracy. Pełnoletnia córka wnioskodawczyni ucząca się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym uzyskiwała w 2009r. następujące dochody:

  * z tytułu umowy o pracę w Polsce w kwocie 2772,07 zł (dochód do opodatkowania wykazany w poz. 167 PIT-36),

  * z tytułu umowy o pracę w Hiszpanii - w kwocie 4946,75 zł (dochód osiągnięty za granicą, o który jest zwiększana podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej poz. 168 PIT-36).

  Córka wnioskodawczyni, spełnia jej zdaniem, warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy tj.:

  * nie ukończyła 25 roku życia,

  * uczyła się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym,

  * w roku 2009 nie uzyskała dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych:
  * w art. 27 (opodatkowanie według skali podatkowej) lub

  * art. 30b (dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 556,02 zł/18%), z wyjątkiem renty rodzinnej. Dochód do opodatkowania wykazany w poz. 170 wyniósł bowiem 2772,00 zł.

  Matka chciała wiedzieć w opisanej sytuacji może skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 15 września 2010 roku (IBPBII/1/415-604/10/ASz) odpowiedział jej, że w takiej sytuacji, dochody uzyskiwane przez córkę w Hiszpanii w roku 2009 nie pozbawiły wnioskodawczyni możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki konieczne do zastosowania ulgi, wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Cytuj
 • 100euro 15 gru 2010, 12:12
  W 2011 roku coś się zmienia z tą ulgą prorodzinną i dziecko będzie mogło zarobić nawet kilka tysięcy i rodzice nie stracą ulgi. Dotyczy to jednak tylko jednego przypadku.
  Chodzi o tzw limit 200 zł. Teraz będzie on dotyczył tylko pojedynczych umów o dzieło i zlecenie niezależnie od ich liczby w miesiącu.
  O tych umów firma zlecająca pobierze zryczałtowany podatek 18 proc. bez uwzględniania kosztów. Z takich umów często korzystają dorabiający studenci. Nie będą teraz musieli po roku składać żadnych deklaracji do fiskusa, a rodzice nie stracą ulgi rodzinnej.
  Cytuj
1 2 z 2  
Finanse, prawo, ubezpieczenia - dyskusje na forum