Favore.plBaza wiedzyDla firmy i biuraDoradztwo, audytDoradztwo podatkowe

Artykuł: Cit za 2018 rok

Dodaj zlecenie

Cit za 2018 rok

Cit za 2018 rok
Autor: konsultant_finansowy   |   12 cze 2019, 7:36   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo podatkowe

Firmy będące osobami prawnymi są zobowiązane do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pomocą CIT. Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty.

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych - 2019

W roku 2019 podatek dochodowy wynosi:
19% - podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych,
9% - podstawa opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność,
19% - od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
19% od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z początkiem nowego roku, są bardzo ważne.

Nowe wzory deklaracji CIT
29 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory druków CIT obowiązujące w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 roku. CIT za 2018 rok należy sporządzić za pomocą nowego druku podatkowego.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określa aż 17 nowych wersji druków podatkowych:
CIT-6R deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
CIT-6AR deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
CIT-9R deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
CIT-10Z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
CIT-11R deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
CIT-8 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
CIT-8AB zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prywatnych,
CIT-5 oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
CIT-8/O informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
CIT-D informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych darowiznach,
CIT-7 informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
IFL-2/IFL-2R informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
CIT/BR informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
CIT/MIT informacji o środkach trwałych,
CIT/8S informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarcze prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
CIT/8SP informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
CIT/PGK informacji o wysokości osiągniętego dochodu przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.KOMENTARZE
  • brak komentarzy