Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweDoradztwo, pośrednictwo

Artykuł: Emerytura dla matek w 2019

Dodaj zlecenie

Emerytura dla matek w 2019

Emerytura dla matek w 2019
Autor: konsultant_finansowy   |   23 lut 2019, 7:21   |   Dział: Artykuły

Matczyne emerytury Mama 4 Plus to świadczenie, które ma za zadanie pomóc matkom, które urodziły i wychowały określoną ilość dzieci. Mają one objąć ponad 80 tysięcy osób. Jednym z podstawowych warunków, który umożliwia pobieranie emerytury wiąże się z liczbą dzieci wychowanych w rodzinie.

Otóż rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma być przyznawane matkom, które urodziły i wychowują lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ojciec będzie mógł skorzystać ze świadczenia tylko w sytuacji, gdy matka dzieci nie żyje lub je porzuciła. Liczba wychowywanych dzieci, wskazana przez przepisy w przypadku mężczyzn jest taka sama, jak w przypadku kobiet (minimum czworo dzieci).

Skorzystać z matczynej emerytury mogą obywatele Polski, mieszkający w naszym kraju, które po ukończeniu 16 roku życia odprowadzały odpowiednie składki ubezpieczeniowe w naszej ojczyźnie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznawane po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Dlaczego rząd zdecydował się na przyznanie emerytury matkom, które poświęciły się wychowaniu dzieci?
Założenie jest takie, że osoby które poświęciły się wychowaniu dzieci, zrezygnowały z pracy bądź jej nie podjeły - co za tym idzie nie wypracowały swojej emerytury, bądź jest ona niższa niż najniższa emerytura, która obecnie wynosi 1029,80 zł brutto.
Rząd w pewien sposób chce uhonorować matki, które zdecydowały się na wychowanie minimum czwórki dzieci i zapewnić im środki na utrzymanie się w późniejszych latach życia.

Emerytura dla matek w 2019 nie może być niższa od najniższej emerytury. Oznacza to, że po wejściu przepisów w życie, osoba uprawniona do rodzicielskiego świadczenia, która w ogóle nie wypracowała emerytury i nie ma renty, dostanie maksymalne świadczenie w wysokości 1.029,80 zł. Jeżeli zaś ma ustalone prawo do emerytury lub renty, ale jest ono niższe od minimalnej emerytury, otrzyma świadczenie dopełniające emeryturę bądź rentę do wysokości minimalnej.

Zgodnie z projektem ustawy, świadczenia mają być przyznane przez ZUS i KRUS na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek powinien zawierać:
dane osoby, która ubiega się o świadczenie,
żądanie wnioskodawcy, w którym wskazuje świadczenie, o jakie się ubiega,
podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

We wspomnianym oświadczeniu osoba starająca się o emeryturę matczyną będzie musiała zawrzeć informację dotyczącą tego czy:
jest zatrudniona lub prowadzi działalność zarobkową,
jest uprawniona do emerytury lub renty,
posiada gospodarstwo rolne,
prowadzi dział specjalny produkcji rolnej,
uzyskuje inne dochody.

Nie każdemu jednak będzie przysługiwało świadczenie emerytalne. Kto nie otrzyma emerytury matczynej?
osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
osoba która długotrwale zaprzestała wychowywania małoletnich dzieci,
osoba, która po przyznaniu świadczenia pobiera je, ale jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych.


http://biurorachunkowe.krakow.pl/

KOMENTARZE
  • brak komentarzy