Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweDoradztwo, pośrednictwo

Artykuł: Emerytura matczyna 2019 rok

Dodaj zlecenie

Emerytura matczyna 2019 rok

Emerytura matczyna 2019 rok
Autor: konsultant_finansowy   |   18 lut 2019, 11:40   |   Dział: Artykuły

Program Mama 4 Plus zwany także emeryturą matczyną to zupełnie nowe świadczenie opracowane przez resort rodziny, pracy oraz polityki społecznej, przysługujące matkom, które urodziły co najmniej 4 dzieci w związku z czym nie pracowały tylko je wychowywały.

Emerytura dla matek będzie przysługiwała osobom, które:
- nie posiadają dochodu, który zapewniłby im środki utrzymania,
- mają prawo do emerytury bądź renty, jednak w wysokości niższej niż stawka minimalna,
- skończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Co do zasady, emerytura matczyna jak sama jej nazwa wskazuje będzie przyznawana głównie matkom. Może być jednak przydzielona ojcu, gdy samotnie wychowywał minimum czwórkę dzieci w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.

Emerytura matczyna nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1029,80 zł brutto. Oznacza to, że osoba która nie wypracowała żadnej emerytury ani renty maksymalnie otrzyma świadczenie w wysokości 1029,80 złotych. Z kolei jeśli osoba taka otrzymuje emeryturę jednak w wysokości niższej niż minimalna, wówczas otrzyma sumę, która dopełni tą kwotę do minimalnej renty lub emerytury.
Program Mama 4 Plus ma być corocznie waloryzowany dokładnie na takich samych zasadach co emerytury i renty.

Świadczenia z tytułu matczynej emerytury będą przyznawane przez ZUS i KRUS na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek taki powinien składać się z następujących informacji:
- danych osoby, która o dane świadczenie się ubiega, a więc jej imienia i nazwiska, numeru PESEL bądź numeru paszportu, adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencji,
- żądania wnioskodawcy wskazującego na świadczenie o jakie się ubiega,
- podpisu osoby wnioskującej.

Ponadto do danego dokumentu należy dołączyć także aktu urodzenia wszystkich dzieci oraz oświadczenie odnoszące się do sytuacji rodzinnej i materialnej.
W oświadczeniu tym należy zawrzeć też informacje odnośnie tego czy osoba ubiegająca się o świadczenie:
- jest zatrudniona,
- prowadzi działalność zarobkową,
- jest uprawniona do emerytury lub renty,
- jest w posiadaniu gospodarstwa rolnego,
- uzyskuje inne dochody.

Emerytura matczyna 2019 rok nie zostanie przyznana osobom, które:
- sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył umieszczając dziecko w pieczy zastępczej,
- długotrwale zaprzestały wychowania małoletnich dzieci,
- są tymczasowo aresztowane, odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w całodobowych placówkach odwykowych.

Prócz przyznania emerytury matczynej program Mama 4 Plus zakłada:
- przyznawanie premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka,
- bezpłatne leki dla kobiet w ciąży,
- ułatwienia dla mam studentek.

Celem wprowadzenia programu Mama 4 Plus jest nagrodzenie matek, które znaczną część swojego życia poświęciły na wychowywanie dzieci, poświęcając swoją karierę zawodową. Ponadto ma zapewnić środki utrzymania matkom, które przez wychowywanie dzieci były zmuszone do rezygnacji z zatrudnienia.

http://generaloutsource.pl/pl/biuro-rachunkowe

KOMENTARZE
  • brak komentarzy