Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweDoradztwo, pośrednictwo

Artykuł: Jak amortyzować środki trwałe 2019?

Dodaj zlecenie

Jak amortyzować środki trwałe 2019?

Jak amortyzować środki trwałe 2019?
Autor: konsultant_finansowy   |   5 lis 2019, 9:23   |   Dział: Artykuły

Amortyzacja podatkowa to jedna z form zaoszczędzenia pieniędzy przy czynnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Do przedsiębiorstwa wnoszone są różnego rodzaju urządzenia i maszyny, które profesjonalnie nazwać można środkami trwałymi.

W momencie zakupu danego przedmiotu należy ustalić jego koszt zużycia w czasie, aby potem móc prowadzić systematyczne odpisywanie umówionej kwoty. Prowadzenie ewidencji następuje od dnia zakupu i do momentu całkowitego zużycia środka trwałego. Według prawa wyróżnić można trzy metody amortyzacji środków trwałych między innymi metodę liniową, degresywną oraz naturalną.

Pierwszy sposób należy do najprostszego i najpopularniejszego, ponieważ podatnik zakłada, że zużywanie środka trwałego będzie równomierne przez cały okres jego użytkowania. Wówczas odpisy amortyzacyjne ustalane są na podstawie określonych stawek, jakie podane zostały w ustawie o PIT oraz CIT. Podatnik może ustalić stawkę indywidualnie jedynie w przypadku, gdy nabyty środek trwały był już używany lub został ulepszony. Przez pojęcie ulepszenia rozumieć należy modernizację, przebudowę lub rekonstrukcję danego przedmiotu. Aby skorzystać z metody degresywnej maszyna lub urządzenie należeć musi do grupy od 3 do 6 lub 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Decydując się na tą metodę odpisów musimy liczyć się ze zmianami w wartości, ponieważ wydajność środka spada wraz z czasem jego użytkowania.

W celu ustalenia wartości początkowej środku trwałego, według którego dokonuje się odpisów uznać należy koszt wytworzenia, jeżeli urządzenie zostało wytworzone we własnym zakresie, cenę nabycia powiększoną o koszty w przypadku odpłatnego nabycia lub wartość rynkową, jeżeli urządzenie przekazane zostało w drodze spadku czy darowizny.

W przypadku małych podatników oraz przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności, możliwe jest dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych niektórych środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 50 tysięcy euro. W celu ustalenia prawa do jednorazowej amortyzacji należy określić status, jaki posiada przedsiębiorca. W zależności od wielkości osiąganych przychodów, z jednorazowego odpisu będzie mógł skorzystać właściciel firmy, którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1,2 miliona euro.

Od 2019 roku zmiany regulacji dotyczące amortyzacji znacznie wpływają na prowadzenie ewidencji. Ujednolicenie zasad podatkowego traktowania ulepszeń składników umożliwi przedsiębiorcom zaliczanie wydatków na ulepszenie do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli wartość nakładu nie przekroczyła 10 tysięcy złotych.

W 2019 roku zmieniły się także zasady dotyczące opodatkowania leasingu, nabycia oraz używania samochodów osobowych w firmach. Zmiany w amortyzacji dotyczyć będą także aut osobowych. W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie dla celów działalności gospodarczej wydatki eksploatacyjne takie, jak paliwo wciąż objęte są 100%, podczas gdy auta wykorzystywane zarówno w sposób firmowy, jak i prywatnie stanowią już 75% wydatków eksploatacyjnych.

Dzięki ujednoliceniu limitu kwoty ulepszenia podatnik nie będzie musiał dokonywać zmiany wartości początkowej środka trwałego. Ułatwienie amortyzacji znacznie usprawni i pomoże w zrozumieniu jak amortyzować środki trwałe 2019

http://kancelaria-dgp.pl/ksiegowosc

KOMENTARZE
  • brak komentarzy