Dodaj zlecenie

Płaca minimalna 2019

Płaca minimalna 2019
Autor: konsultant_finansowy   |   12 lut 2019, 11:08   |   Dział: Artykuły

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku zgodnie z postanowieniem rządu będzie wynosiło 2250 złotych brutto. Minimalna stawka godzina została z kolei podniesiona do 14,70 złotych brutto.

Zgodnie z postanowieniem rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku będzie wynosić 2250 złotych brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrosła o złotówkę co do minionego roku i będzie wynosić 14,70 zł brutto.
Zmiany zostały zatwierdzone 11 września 2018 roku o czym oficjalnie poinformował rząd.

Według danych GUS około 1,5 mln Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Warto również pamiętać, że pensja poniżej wynagrodzenia minimalnego jest naruszeniem praw pracowniczych i grozi sankcją.

Zgodnie z decyzją rządu wynagrodzenie od 2019 roku będzie wynosiło 2250 złotych brutto.
Oznacza to, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czyli na etat na najniższą krajową dostanie na rękę około 1635 złotych. Przepisy o płacy minimalnej nie stosuje się do umów cywilnoprawnych, czyli umów zlecenie czy o dzieło.

Płaca minimalna 2019 roku dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych
Wzrost płacy minimalnej to również wzrost minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z decyzją rządu od 1 stycznia 2019 roku dla pracowników pracujących na umowie zlecenie obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 14,70 złotych brutto. Stawka ta dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.
Nad przestrzeganiem przepisów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za niepłacenie minimalnej stawki grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Zmiana ta została wprowadzona, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie zlecenie, bądź o dzieło otrzymuje wynagrodzeniu znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi pracującemu na etacie.

Odprawa dla zwalnianych pracowników 2019
Wzrost płacy minimalnej oznacza również podwyżkę innych świadczeń. Od 2019 roku wzrosła również odprawa dla zwalnianych grupowo pracowników. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli około 33 750 złotych brutto.

Wynagrodzenie za pracę w nocy 2019
Pracownik, który pracuje w porze nocnej, czyli między godziną 22, a 7 może ubiegać się o dopłatę do pensji w wysokości 20 procentowej stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Jest to dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej w wysokości od 2,50 zł do 2,70 zł.

Najniższa krajowa 2019 - praca na pół etatu
Pracownik, który zostaje zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy tzn ½ , bądź ¼ etatu, zgodnie z prawem powinien otrzymać wynagrodzenie proporcjonalne do tego wymiaru. Tak więc jeżeli pracownik zatrudniony jest na pół etatu najniższe wynagrodzenie jakie może otrzymać wynosi 1125 złotych brutto, co odpowiada połowie obowiązującej płacy minimalnej.

Płaca minimalna 2019, a premia
Często zdarza się, że pracownik, który zatrudniony jest na etacie otrzymuje premie w różniej wysokości w zależności od miesiąca. W sytuacji, gdy suma pensji i premii w danym miesiącu jest niższa niż minimalne wynagrodzenie pracodawca jest zobowiązany do płacić pracownikowi brakującą kwotę. Pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż wysokość najniższego wynagrodzenia w Polsce.

http://kancelaria-dgp.pl/ksiegowosc

KOMENTARZE
  • brak komentarzy