Favore.plBaza wiedzyDla firmy i biuraDoradztwo, audytDoradztwo podatkowe

Artykuł: Ulga na zakup kasy fiskalnej online kto może skorzystać

Dodaj zlecenie

Ulga na zakup kasy fiskalnej online kto może skorzystać

Ulga na zakup kasy fiskalnej online  kto może skorzystać
Autor: konsultant_finansowy   |   17 gru 2019, 13:50   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo podatkowe

Od maja 2019 roku ustawodawca wprowadził możliwość posiadania w firmie nowego rodzaju kas rejestrujących, tak zwane kasy fiskalne online.

Ze względu na podział podatników VAT przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi w zakresie wymiany, zakładania, regenerowania oraz naprawy opon lub sprzedaży oleju napędowego benzyny silnikowej i gazu do napędów silników spalinowych nadal mają możliwość stosowania dotychczas używanych kas fiskalnych. Do 30 czerwca 2020 roku zwolnienie z nowelizacji mają także stacjonarne placówki gastronomiczne, podmioty oferujące krótkotrwałe zakwaterowanie oraz sprzedaż brykietu, węgla i innych podobnych paliw stałych z materiałów do tego przeznaczonych. Do trzeciej i ostatniej grupy, która ewidencjonować będzie sprzedaż tradycyjnym sposobem do 31 grudnia 2020 roku należą firmy świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, prawnicze, budowlane oraz w zakresie opieki medycznej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online – kto może skorzystać? Według ustanowionego prawa, przedsiębiorcy i podatnicy podatku VAT, których działalność gospodarcza nie zalicza się do powyższych branż mają prawo do dobrowolnego korzystania z kas fiskalnych online. Na zwolnienie z nowej metody rozliczeń wpływa Rozporządzenie Ministra Finansów. Nowelizacja nie obejmuje podatników, którzy nabyli kasę w czasie, gdy obowiązywała decyzja ministra do spraw finansów publicznych lub posiadają potwierdzenie wydane po dniu 1 września 2011 przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych kasy fiskalnej.

Dokonując zakupu kasy fiskalnej online podatnicy skorzystać mogą z ulgi, która wynosi 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 złotych, jeżeli zakup nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług mają możliwość do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, czyli mogą kwotę ulgi odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres, odliczyć od podatku należnego za okresy następne, jeżeli ulga będzie wyższa od wartości świadczenia lub otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy.
Powołując się na artykuł nowelizacji ustawy o VAT, w przypadku gdy przedsiębiorcy zobowiązani zostali do wymiany dotychczasowej kasy fiskalnej na kasę online, nie muszą zwracać ulgi za zakup poprzedniej kasy pomimo, że od dnia zakupu dotychczasowej kasy nie upłynął okres 3 lat.

Wprowadzenie nowej metody rozliczania przedsiębiorców z klientami ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, dzięki którym wystawione automatycznie paragony przesłane zostaną do Centralnego Repozytorium Kas, a w rezultacie zwiększenie kontroli fiskusa nad sprzedażą od osób prawnych. Mimo, że kasy fiskalne online to udogodnienie, które wprowadzone zostało w 2019 roku i stopniowo obejmuje kolejne grupy podatników, to nie wszyscy przedsiębiorcy będą mieli prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy. Z przywileju skorzystać będzie mogła wyłącznie określona grupa podatników, jaka podana została w artykule nowelizacji o VAT.

Modyfikacja w dokumentach i ustawach nie wprowadza żadnych zmian w zakresie wysokości obniżki oraz zwrotu w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy