Favore.plBaza wiedzyDla firmy i biuraDoradztwo, audytDoradztwo podatkowe

Artykuł: W jaki sposób zgłosić mały ZUS?

Dodaj zlecenie

W jaki sposób zgłosić mały ZUS?

W jaki sposób zgłosić mały ZUS?
Autor: konsultant_finansowy   |   9 lip 2019, 11:15   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Doradztwo podatkowe

Przedsiębiorca, który chce opłacać niższe składki ZUS od 2019 roku, ma siedem dni na zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie tytułu ubezpieczenia. Czas ten liczył się od 1 stycznia, co oznaczało, że właściciel musiał zgłosić swoją decyzję do 8 stycznia.

Podobnie 7-dniowy termin obowiązuje w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Kolejną rzeczą, którą musi pokonać przedsiębiorca jest poinformowanie ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.

W przypadku opłacania składek tylko za siebie, przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Do końca roku nie musi składać już żadnych deklaracji, gdyż obowiązek złożenia kolejnej serii dokumentów będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

“Mały ZUS” - obniżenie składek
Korzystając z “Małego ZUS” przedsiębiorca ma możliwość obniżenia wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

ZUS ma możliwość weryfikacji poprawności przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy w ciągu 14 dni. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z “małego ZUS-u”?
Aby skorzystać w danym roku z “małego ZUS-u”:
musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Jak długo możesz korzystać z “małego ZUS-u”?
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Miesiąc kalendarzowy to każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu przez co najmniej jeden dzień.

Jak zgłosić się do “małego ZUS-u” w kilku krokach?
Poniżej zamieściliśmy poradnik dla osób, które nie wiedzą w jaki sposób zgłosić mały ZUS.
Zaloguj się na stronę CEIDG.
Możesz zalogować się Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub założyć własne konto.
Wybierz zakładkę “Operację na wpisie”, a następnie opcję “Zmień dane we wpisie”.
Zaznacz opcję “Na podstawie konta użytkownika.
Dokładnie wypełnij wniosek (wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe).
Wybierz jeden z formularzy ZUS.
Załącz formularz.
Podpisz wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy