Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawneFinansoweKsięgowość, kadrySporządzanie deklaracji PIT, VAT, CIT

Artykuł: Wydłużony termin składania CIT

Dodaj zlecenie

Wydłużony termin składania CIT

Wydłużony termin składania CIT
Autor: konsultant_finansowy   |   22 paź 2019, 14:24   |   Dział: Artykuły

Podatek dochodowy od osób prawnych to jedna z form należności finansowej, jaka obciąża w tym przypadku bezpośrednio dochody uzyskiwane przez osoby prawne.

Podatnikiem w tym przypadku będzie każda jednostka posiadająca osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne i kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowanym jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym lub przychód stanowiący wszystkie otrzymane przez podatnika pieniądze, wartości otrzymywanych świadczeń oraz zwróconych wierzytelności. W ustawie określone są także zwolnienia przedmiotowe, które nie podlegają obowiązkowi opłacania należności finansowej. W tym przypadku wyróżnić można dochody z tytułu prowadzenia szkół, narodowych funduszy inwestycyjnych, kościelnych osób prawnych, ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a także z organizacji pracodawców i partii politycznych z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, dochód jest objęty podstawową stawką w wysokości 19% lub obniżoną 9% dla małych podatników, u których przychód ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku równowartości 1,2 miliona euro wyrażonej w polskiej walucie tj. PLN.

Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych następuje po każdym zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie zawierające wysokość osiągniętej sumy pieniężnej, czyli dochodów wolnych od obowiązku opłacania podatku należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym samym terminie wpłacić także podatek należny.

Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu z 2019 roku wprowadziło zmianę, w wyniku której termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 rok zostanie przedłużony do 31 października 2019 r.

Rozporządzenie obejmuje przede wszystkim podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 roku i adekwatnie do tej daty kończy się przed 1 lipca 2019 roku.

Nowe przepisy dotyczą również podmiotów, które dotychczas uprawnione były do korzystania ze zwolnień np. stowarzyszenie, ponieważ nie pełniły funkcji płatnika i nie osiągały dochodu, a więc sporządzały tzw. zeznania zerowe.

Resort finansów wprowadził zmiany i nowelizację, w tym m.in. wydłużony termin składania CIT, które mają ułatwić najmniejszym podatnikom CIT, mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim jednostkom poprawne sporządzanie i składanie ewidencji zawierającej dochody tytułem podatku od osób prawnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i ustawami.

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać o tym, że wysyłając deklarację CIT-8 drogą elektroniczną zgodnie z ordynacją podatkową muszą obligatoryjnie wygenerować odpowiedni format pliku, a następnie sporządzony dokument opatrzyć podpisem kwalifikowanym.

http://generaloutsource.pl/pl/doradztwo-podatkowe

KOMENTARZE
  • brak komentarzy