Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawnePrawne

Artykuły z kategorii Prawo cywilne

KATEGORIE
PROMOWANE USŁUGI
NAJNOWSZE ZLECENIADodaj zlecenie
 • Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po nowemu - 2015 r.

  Autor: mrincognito   |   4 wrz 2015, 13:13   |   Dział: Artykuły
  Z dniem 29 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zmieniła m.in. zasady orzekania przez sąd w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Dotyczy to zarówno rozwodzących się rodziców jak również rodziców, którzy co prawda nie są rozwiedzeni lecz żyją w rozłączeniu (najczęściej w odrębnych mieszkaniach). Omówię jak ta sytuacja wygląda po nowelizacji bez odnoszenia się do tego jak ta kwestia była uregulowania poprzednio. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. o: 1.władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, 2.kontaktach rodziców z dzieckiem, 3.tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
 • Zamówienia Publiczne - zmniejszenie wysokości kary umownej

  Autor: Graphcom   |   27 sie 2013, 9:26   |   Dział: Artykuły
  Zamawiający chętnie korzystają ze środka dyscyplinującego wykonawców zamówień publicznych i wprowadzają do umów zapisy dotyczące kar umownych. Zamieszczenie takowych zapisów w umowie powoduje, iż Zamawiający musi w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczyć kary umowne, nie chcąc narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zazwyczaj Zamawiający w bardzo łatwy sposób dokonuje potrąca należności wynikających z naliczonych kar, z należnym wykonawcy wynagrodzeniem.
 • Odwołanie darowizny

  Autor: Graphcom   |   21 lut 2013, 13:29   |   Dział: Artykuły
  Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Rażącą niewdzięczność w rozumieniu art. 898 1 kodeksu cywilnego musi cechować znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej. Czynami świadczącymi o rażącej niewdzięczności obdarowanego są: odmówienie pomocy w chorobie, odmowa pomocy osobom starszym, rozpowszechnianie uwłaczających informacji o darczyńcy, pobicia czy ciężkie znieważenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn.. akt IV CSK 113/11)
 • Zapis windykacyjny

  Autor: Graphcom   |   21 lut 2013, 13:27   |   Dział: Artykuły
  Zapis windykacyjny, został wprowadzony do ustawy Kodeks cywilny nowelą z dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 458) zmieniającą niniejszą ustawę z dniem 23 października 2011 roku. Zapis windykacyjny jest kolejnym sposobem testamentowego rozrządzenia jakiego może dokonać spadkodawca obok postanowienia, ustanowienia wykonawcy testamentu, czy zapisu zwykłego - mówi Radca Prawny Eliza Krause.