Favore.pl

Informacje o użytkowniku "FOREKO_SLASK"

Informacje o użytkowniku "FOREKO_SLASK"

Wyślij zapytanie Zobacz opinie lub Wystaw opinię Obserwuj
Użytkownik
FOREKO_SLASK ZweryfikowanyFavore.pl potwierdza prawdziwość danych kontaktowych tego wykonawcy
Wyślij wiadomość
Kontakt
Leszek Magiera
FOREKO ŚLĄSK
Wyślij e-mail
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl
Rejestracja
28 gru 2009, 19:26
Logowanie
19 mar 2019, 9:55
STATYSTYKI
 • Opini pozytywnych 0
 • Opini neutralnych 0
 • Opini negatywnych 0
 • Aktywnych usług 20
 • Aktywnych produktów 0
 • Wpisów na forum 0
 • Wpisów w bazie wiedzy 0
 • Wnioski, dokumentacje - ochrona środowiska Oferujemy Państwu usługi w zakresie sporządzania: wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami: odbierani...Wnioski, dokumentacje - ochrona środowiska, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Pozwolenia dotyczące odpadów Pozwolenie na transport, zbieranie, wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów Oferujemy Państwu usługi w zakresie sporządzania wniosków zwi...Pozwolenia dotyczące odpadów, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska Oferujemy Państwu usługi w zakresie sporządzania wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska obejmujące: zanie...Opłaty za korzystanie ze środowiska , Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. więcej na www.foreko.sl...Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Opłaty środowiskowe naliczanie opłat Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Dzięki współprac...Opłaty środowiskowe naliczanie opłat, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Opłaty środowiskowe - sprawozdania, ewidencje Oferujemy Państwu usługi w zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzania wymaganych przepisami prawnymi ewidencji i sprawozdań, któ...Opłaty środowiskowe - sprawozdania, ewidencje, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków Oferujemy Państwu usługi w zakresie naliczania opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz sporządzanie wymaganego prawem wykazu zawier...Naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków , Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Naliczanie opłat za pobór wód Oferujemy Państwu usługi w zakresie naliczania opłat za pobór wód oraz sporządzanie wymaganego prawem wykazu zawierającego informacje o ilości i j...Naliczanie opłat za pobór wód, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Naliczanie opłat za składowanie odpadów Oferujemy Państwu usługi w zakresie naliczania opłat za składowanie odpadów oraz sporządzanie wymaganego prawem wykazu zawierającego informacje o rodzaju...Naliczanie opłat za składowanie odpadów, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów Oferujemy Państwu usługi w zakresie naliczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz sporządzanie wymaganego prawem wykazu, zawier...Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Naliczanie opłaty środowiskowej Oferujemy usługi w zakresie naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, prowadzeniem ewidencji oraz opracowaniem sprawozdań do właściwych urzęd&o...Naliczanie opłaty środowiskowej, Bytom, śląskie   Rabat Bytomśląskie
 • Pozwolenia, zezwolenia, decyzje środowiskowe Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje usługi w zakresie sporządzania wniosków o wydanie lub aktualizację pozwoleń, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych w ...Pozwolenia, zezwolenia, decyzje środowiskowe, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Opracowanie informacji o wytwarzanych odpadach Oferujemy Państwu usługi w zakresie opracowania dokumentacji związanej z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (tekst jednolit...Opracowanie informacji o wytwarzanych odpadach, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Informacja o wytwarzanych odpadach Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi Oferujemy Państwu usługi w zakresie opracowania dokumentacji związanej z gospodarką odpadami...Informacja o wytwarzanych odpadach, Katowice, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Bytom, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. · nie prowadzi instalacji objętej obo...Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, Katowice, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Bytom, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Outsourcing środowiskowy Outsourcing środowiskowy - obsługa prawna w zakresie ochrony środowiska. Doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych Negocjacje z organi...Outsourcing środowiskowy , Katowice, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Bytom, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie realizacji wszelkich obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska. Oferujemy stał...Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska , Katowice, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Bytom, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ Państwa firma miała kontrolę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ)? Inspektor kontrolujący Państwa firmę w zakresie przestrzegania w...Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ, Katowice, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Bytom, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
 • Program Gospodarki Odpadami dla firm budowlanych Oferujemy Państwu przygotowanie Programu Gospodarki Odpadami wraz wnioskiem o jego zatwierdzenie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ...Program Gospodarki Odpadami dla firm budowlanych, Bytom, Gliwice, Katowice, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Bytom, Gliwice,…śląskie
 • Opłaty środowiskowe naliczanie opłat Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy, kt&oacu...Opłaty środowiskowe naliczanie opłat, Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze, Chorzów, śląskie   Rabat Katowice, Gliwi…śląskie
OPINIE O UŻYTKOWNIKU