Favore.plBaza wiedzyFinansowe i prawnePrawnePrawo pracy

Artykuł: Zmiany w kodeksie pracy 2019

Dodaj zlecenie

Zmiany w kodeksie pracy 2019

Zmiany w kodeksie pracy 2019
Autor: konsultant_finansowy   |   4 cze 2019, 6:27   |   Dział: Artykuły
Kategoria: Prawo pracy

Rok 2018 wprowadził wiele modyfikacji, jednak w 2019 dojdzie do rewolucji również w polskim prawie pracy. Nowe projekty kodeksów oddzielnie dla pracowników i pracodawców mają zostać sporządzone na zlecenie ministerstwa pracy przez specjalną komisję.

Nowe przepisy zmieniają m.in. zasady wynagradzania za godziny nadliczbowe. Odkładanie należności za taką pracę na specjalnie utworzone konta rozliczeniowe będzie wciąż obowiązywało, jednak dostęp do środków będzie dla pracownika ułatwiony. Dotychczas uznawane było, że zebraną sumę wykorzystywano do zapłaty za przestoje czy niewykorzystany urlop. Rozwiązanie tego typu było korzystne dla pracodawcy, ale nie pracowników. Stary system więc wciąż będzie obowiązywał, jednak zmiany będą opierać się głównie na poprawie sytuacji pracownika.

W kwestii urlopów np. wypoczynkowych, projekt ma zakładać zrównanie jego wymiaru dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy. Inną sytuację stanowi urlop na żądanie - pracownik, aby uzyskać pozwolenie na tego rodzaju wolne, musiał zgłosić to przynajmniej 24 godziny przed faktem.

Kolejne zmiany w Kodeksie Pracy 2019 dotyczą również prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym także akt osobowych pracownika w wersji elektronicznej. Przepis wskazujący na podstawowe obowiązki właściciela przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników jasno określa, że pracodawca obligatoryjnie musi prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Do osoby odpowiedzialnej za dział kadrowo-płacowy w firmie należy wybór pomiędzy ewidencjonowaniem dokumentacji w wersji papierowej, czy może przy użyciu specjalnych programów i urządzeń elektronicznych.

Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa zdecyduje się na skorzystanie z odpowiednich urządzeń do przechowywania dokumentacji, to wymagane będzie w tym przypadku posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego opatrzenie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Od 2019 roku dokumentacja tym sposobem zostanie zrównoważona z tradycyjną, czyli papierową formą. Zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mogli w takim samym zakresie skorzystać z dokumentu elektronicznego.

Nowelizacja wprowadziła także na pracodawcę obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy wraz z dodatkowymi informacjami o okresie przechowywania dokumentacji osoby zatrudnionej oraz możliwości odbioru akt w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie określonego okresu. W przypadku nie stawienia się byłego pracownika po odbiór teczki, pracodawca będzie zobowiązany do zniszczenia dokumentacji w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór, ponieważ tak określone prawa dotyczą głównie kontekstu ochrony danych osobowych.

Nowe przepisy wprowadzają także pomysł tzw. telepracy. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wykonywać pracę zdalną z domu, w wyjątkowych sytuacjach - zamiast np. w przypadku gorszego samopoczucia iść na zwolnienie można określone czynności przeprowadzać stacjonarnie, czyli w domu.

KOMENTARZE
  • brak komentarzy