Favore.pl

Aktualności

Aktualności

Zmiana Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności serwisu Favore.pl
30 sie 2021, 7:00 Szanowni Państwo,
Dnia 7 września 2021 r. zaktualizujemy Regulamin Serwisu Favore.pl.

Aktualizacja dotyczy przede wszystkim współadministratorów danych osobowych. Jest związana z planami nawiązania ścisłej współpracy ze spółkami, które należą do grupy przedsiębiorstw CS Group Polska, w celu wygenerowania jak największych korzyści dla naszych klientów. Warunki świadczenia usług bezpłatnych oraz płatnych w serwisie Favore.pl pozostają bez zmian.

Szczegóły dostępne są już dzisiaj na podstronie z nowym Regulaminem oraz Polityką Ochrony Prywatności.
Skontaktuj się z nami
Favore.pl dołącza do CS Group
22 paź 2020, 7:00 W dniu 22.10.2020r. spółka THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS nabyła 100% udziałów w spółce Favore.pl.
Oznacza to, iż Favore.pl dołączyło do CS Group Polska S.A., właściciela m.in. takich marek jak pkt.pl i biznesfinder.pl, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując zintegrowane usługi i działania marketingowe prowadzone w wyszukiwarkach internetowych, wykorzystując wszystkie dostępne kanały dotarcia do klientów.
Skontaktuj się z nami
Fachowcy.pl sprzedają 100% udziałów w Spółce Favore.pl
21 lut 2020, 7:00 W dniu 21.02.2020 spółka WISE Ventures nabyła 100% udziałów spółki Favore.pl, stając się jej jedynym właścicielem.
Skontaktuj się z nami
Spółka Fachowcy.pl kupuje od Wirtualnej Polski serwis Favore.pl
9 sty 2017, 7:00 Spółka Fachowcy.pl kupiła od Wirtualnej Polski serwis Favore.pl. Wartość transakcji wyniosła prawie 3 mln zł, z czego ok. 2 mln zł zostało rozliczone w akcjach Fachowcy.pl Ventures przejętych przez Wirtualną Polskę. Transakcja została przeprowadzona z wykorzystaniem spółki NextField Investments Limited, która 21.12.2016 kupiła od Wirtualnej Polski 100 proc. udziałów spółki WP Wshopping. W rozliczeniu Grupa Wirtualna Polska nabyła akcje Fachowcy.pl Ventures o wartości ok. 2 mln zł, należące do NextField Investments (po cenie 0,68 zł za akcję). Pozostała część ceny została zapłacona gotówką. NextField Investments odsprzedała wszystkie posiadane udziały Favore.pl do Fachowcy.pl Ventures za kwotę równą cenie ich nabycia.
Skontaktuj się z nami
Ogłoszenie Planu Połączenia Favore Sp. z o.o. i WP Shopping Sp. z o.o.
1 sie 2016, 8:15 Zarząd spółki Favore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276368, o numerze REGON 020463859, o numerze NIP 8942896578, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.000,00 zł (dalej: „Favore Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) – działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 1 sierpnia 2016r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółki WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000546914, o numerze REGON: 191868204, o numerze NIP: 9570751216, kapitał zakładowy 170.000,00 zł - (dalej: „WPS Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”) i Favore Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.

Plan Połączenia Favore i WP Shopping

Zarząd Favore Sp. z o.o.

Klara Dyczkowska
Prezes Zarządu

Aleksander Kusz
Członek Zarządy

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 roku
Skontaktuj się z nami
1 2 3 4 5 6 7 z 19