Favore.pl

Specyfikacja techniczna reklam

Specyfikacja techniczna

KATEGORIE
POBIERZ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ

Kreacja reklamowa powinna zostać przygotowana wedłuch wytycznych w specyfikacji technicznej.

 Pobierz specyfikację techniczną 

Na plik graficzny zawierający reklamę, tekst alternatywny reklamy oraz adres serwisu reklamowanego czekamy
pod adresem reklama@favore.pl.