Szkolenia BHP i PPOŻ ~ Usługi BHP~ Doradztwo

Szkolenia BHP i PPOŻ ~ Usługi BHP~ Doradztwo nr 471727

Lokalizacja: Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)Więcej: Akademia Bezpieczeństwa Usługi BHP i PPOŻ

INFORMACJE
Użytkownik
bhpwloclawek ZweryfikowanyFavore.pl potwierdza prawdziwość danych kontaktowych tego wykonawcy
Wyślij zapytanie
Kontakt
Akademia Bezpieczeństwa Usługi BHP i PPOŻ
Wyślij e-mail
Toruńska 148
87-800 Włocławek

tel: 608111139
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.bhpwloclawek.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
Nielimitowana dostępność po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
OPIS USŁUGI

Akademia Bezpieczeństwa Usługi BHP i PPOŻ to firma specjalizująca się w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Nasz zespół to  doświadczeni praktycy, mający wieloletni staż pracy w zawodzie, odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Doświadczenie zawodowe w obszarze BHP i PPOŻ na przestrzeni lat zdobywaliśmy w wielu branżach, między innymi budowlanej, przemyśle petrochemicznym, rafineryjnym i energetyce.

Kompleksowo wspieramy w wypełnianiu obowiązków z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej Pracodawców, którym zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwie pracowników i wysokiej kulturze pracy.

Wykonując dla Ciebie usługę, przede wszystkim bierzemy pod uwagę branżę i charakter pracy Twojej firmy. Staramy się znaleźć optymalne rozwiązania w odniesieniu do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Mamy świadomość wpływu bezpiecznych warunków pracy w Twojej firmie na efekty biznesowe Twojego przedsiębiorstwa.

Zapewniamy odpowiednie warunki lokalowe wraz z niezbędnym wyposażeniem (tablica interaktywna, telewizor, Internet, projektor, nagłośnienie).
Dysponujemy trzema salami szkoleniowo-konferencyjnymi (10, 35 i 150 osób).

Na życzenie dojeżdżamy do Klienta.

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe usługi BHP oraz PPOŻ. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 

www.bhpwloclawek.pl

 

Szkolenia BHP dla pracodawców

Rodzaj szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

 

Szkolenia BHP dla pracowników

Rodzaj szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników innych grup pracowniczych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Pracownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą, pracownicy szkół, innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych)

 

Szkolenia tematyczne/dedykowane

Rodzaj szkolenia

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie dla pracowników wykonujących prace w narażeniu na azbest

Szkolenie dla pracowników wykonujących prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych

Szkolenie dla pracowników wykonujących prace na wysokości

Szkolenie dla pracowników wykonujących prace ziemne

Inne szkolenia tematyczne, dedykowane konkretnym rodzajom prac

 

Pracodawca jest zobligowany do prowadzenia szeregu dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ w  firmie.

To, co stanowi komplet dokumentacji w Twojej firmie zależy od branży i charakteru prowadzonej działalności.

Oferujemy Państwu doradztwo w tym zakresie oraz opracowywanie i okresową aktualizację dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ.

 

Dokumentacja z zakresu BHP i PPOŻ

Sporządzanie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Kompleksowa dokumentacja powypadkowa:

  • protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy,
  • karta wypadku w drodze do pracy i z pracy
  • statystyczna karta wypadku
  • rejestr wypadków przy pracy

Opracowywanie i aktualizacja instrukcji z zakresu BHP/PPOŻ.

Plan BIOZ

Przygotowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Dokumentacja z zakresu gospodarowania odzieżą roboczą, ochronną i środkami ochrony indywidualnej

Dokumentacja związana z pomiarami czynników szkodliwych i uciążliwych w  środowisku pracy:

  • Analiza wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
  • Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych
  • Plan działań organizacyjno-technicznych w celu obniżenia poziomu wskaźników NDN i NDS

Sporządzanie protokołów z kontroli przeglądów bhp i ppoż.

Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji systemowej ZSZ / SZBHP z obszaru bhp

Ocena zgodności i dostosowanie maszyn  i urządzeń do minimalnych wymagań

Analizy roczne stanu BHP

Ustalenie i aktualizacja wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w  zakładzie pracy. Opracowywanie instrukcji bezpiecznego wykonywania tych prac

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w procesach pracy

Rejestr prac w narażeniu na  substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Wiele innych,  w zależności od potrzeb Klienta

 

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę firm na podstawie zawartych umów długoterminowych lub w formie jednorazowych zleceń.

Zakres świadczonych usług opracowujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania danego Klienta,

z uwzględnieniem branży oraz charakteru świadczonych przez Państwa usług.

Usługi z zakresu BHP, PPOŻ

Audyt wewnętrzny BHP

Doradztwo personalne (prawo pracy, branżowe przepisy dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej)

Przeglądy i kontrole warunków pracy w zakresie spełnienia wymogów bhp i ppoż

Stały nadzór BHP na budowie, w zakładach i innych miejscach wyznaczonych przez Klienta

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa i ochrony pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, kwalifikacja zdarzeń

Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami zewnętrznymi / instytucjami kontrolującymi w zakresie wykonywanych usług

Informowanie o nowych aktach prawnych i wymogach w zakresie BHP/PPOŻ.

Doradztwo w zakresie opracowania działań organizacyjno- technicznych celem obniżenia poziomu ryzyka na stanowiskach pracy

Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Gospodarka odzieżą roboczą, ochronną i środkami ochrony indywidualnej

Organizacja pomiarów środowiska pracy na terenie zakładu Klienta

Analiza wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy

Ocena zgodności i dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań

Opracowywanie i okresowa aktualizacja dokumentacji z zakresu BHP/PPOŻ.

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych, okresowych oraz dedykowanych

Weryfikacja ważności szkoleń bhp oraz orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku

Weryfikacja wymaganych szkoleń oraz niezbędnych kwalifikacji i uprawnień pracowniczych

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zespół Akademia Bezpieczeństwa Usługi BHP i PPOŻ

www.bhpwloclawek.plZapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

SŁOWA KLUCZOWE
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Szkolenia BHP i PPOŻ ~ Usługi BHP~ Doradztwo - galeria
Szkolenia BHP i PPOŻ ~ Usługi BHP~ Doradztwo Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 7)
Poprzednia usługa: Pisanie prac magisterskich   Następna usługa: Elektrosystem Robert Kliszewski