favore.pl
Kurs pisania wniosków unijnych - Warszawa

Kurs pisania wniosków unijnych - Warszawa nr 151395

Lokalizacja: Warszawa, Lublin, Wyszków (woj. mazowieckie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
553 / osoba
Użytkownik
edoor ZweryfikowanyFavore.pl potwierdza prawdziwość danych kontaktowych tego wykonawcy
Wyślij zapytanie
Kontakt
Paweł Ciecióra
RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
Wyślij e-mail
Tadeusza Kościuszki 40
07-200 Wyszków

tel: 507 070979507 070979
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPIS USŁUGI

Szkolenia unijne: dotacje i fundusze europejskie oraz dofinansowania unijne.

Możliwe dofinansowanie szkolenia z Urzędu Pracy - Wyślij e-mail jest zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową. Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2008.

Wyślij e-mail

Termin szkolenia: od 05.05.2011 do 08.05.2011 - 49. edycja

Miejsce szkolenia: WARSZAWA, ul. Plac Trzech Krzyży 16

 

 Szkolenie organizowane pod patronatem:

 

Specjalista ds pozyskiwania funduszy unijnych

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w najnowszej edycji szkolenia: "Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych", organizowanego pod patronatem Centrum Rozwoju Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych. Jest to szkolenie, które kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia. Szkolenia, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności nadające się, niejako "z marszu", do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne.

Proponujemy profesjonalne warsztaty, prowadzone w unikalnej formie. Ciągła interakcja uczestników szkolenia z trenerem, w oparciu o udoskonalane z roku na rok, autorskie materiały szkoleniowe, a także niespotykane umiejętności dydaktyczne prowadzącego, zapewniają wyjątkową skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Nasze starania o jakość szkoleń owocują dotychczas stuprocentowym zadowoleniem uczestników.

 

Atutem naszej propozycji jest kumulacja, w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy "pozyskiwaniem dotacji unijnych". Z oferty korzystają z powodzeniem firmy, instytucje oraz klienci indywidualni z całej Polski. Wszystko to dzięki unikalnemu połączeniu dwóch ważnych czynników - profesjonalizmu i głębi merytorycznej!Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich,

 • Realizacja warsztatów "krok po kroku" z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego,

 • Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych,

 • Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać biznes plan, analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

 

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 • Nabycie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,

 • Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,

 • Zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne - "Czy mój pomysł ma szansę na dotację?",

 • Nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych,

 • Nasz trener jest praktykiem - ma wiedzę, z której możesz skorzystać przy analizie Twojego indywidualnego przypadku,

 • Poznanie zagadnień praktycznego podejścia do "pisania projektów" oraz zasad oceny projektów.


PROGRAM SZKOLENIA:


BLOK I. - FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA FIRM NA LATA 2007 - 2013

 • Źródła informacji o funduszach europejskich,

 • Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

 • Rola instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających oraz regionalnych instytucji finansujących w informowaniu o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego,

 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy,

 • Przeanalizowanie dostępnych możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych dla firm na inwestycje m.in. w ramach programów: PO IG, PO IiŚ, RPO,

 • Omówienie dokumentacji programowej.

Blok I służy głównie wprowadzeniu do tematyki funduszy unijnych. W jego ramach dowiedzą się Państwo między innymi jakie istnieją rodzaje funduszy w podziale na grupy, czym się one charakteryzują, jak w precyzyjny sposób określić z którego działania i programu można sfinansować planowaną inwestycję. Omówiona zostanie ścieżka aplikowania o dotacje – kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji. Przedstawiona zostanie również droga pozyskania informacji o funduszach.

 

BLOK II. - ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego w ramach RPO WM działanie 1.5,

 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie,

 • Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności kosztów w wybranych programach,

 • Analiza planowanych źródeł finansowania,

 • Opracowanie cyklu realizacji projektu,

 • Przygotowanie budżetu projektu,

 • Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie,

 • Przepływ środków finansowych i kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy,

 • Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu,

 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, rozliczanie projektu oraz przygotowanie wniosku o płatność,

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

Celem bloku jest wyjaśnienie podstawowych pojęć – czym jest kwalifikowalność, innowacyjność czy też cross financing. Celem jest również omówienie kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji – na jakie wydatki firma może uzyskać wsparcie w różnych działaniach. Pokazane zostaną wady i zalety finansowania kredytem i leasingiem. Wskazane zostaną procedury związane z rozliczeniem dotacji – jak wypełnić wniosek o płatność, jak opisać faktury. Poruszona zostanie również tematyka najczęściej popełnianych błędów – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu założeń i budowaniu projektu.

 

BLOK III. - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 • Praca nad przygotowaniem projektu – case study: definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu,

 • Praca nad przygotowaniem wniosku oraz biznes planu – case study: identyfikacja potrzeb, charakterystyka konkurencji, uzasadnienie planowanej inwestycji, cele projektu, finansowanie inwestycji, budżet i harmonogram działań,

 • Przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów,

 • Omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji,

 • Omówienie wymaganych załączników do wniosku.

Blok ten poświęcony jest praktycznym warsztatom – w trakcie ich trwania grupa wspólnie pracuje nad kompletnym wnioskiem i biznes planem, bazując za założeniach z case study. Wspólnie konstruowany jest wniosek i biznes plan – efektem finalnym jest gotowy do złożenia projekt. Dodatkowo omawiane są niezbędne załączniki do wniosku – które są faktycznie wymagane, jak je przygotować.

 

BLOK IV. – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

 • Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji,

 • Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing),

 • Konstruowanie bilansu,

 • Konstruowanie rachunku zysków i strat,

 • Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow),

 • Analiza wskaźnikowa projektu.
IV Blok skupiony jest na analizie finansowej – przygotowaniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych krok po kroku – począwszy od założeń, poprzez omówienie zależności między poszczególnymi sekcjami. Efektem finalnym jest sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym analiza finansowa projektu.

Metody szkolenia: ćwiczenia i warsztaty; szczególny nacisk położony jest na warsztaty wypełniania dokumentacji. Dzięki zastosowaniu case study (studium przypadku), efektem finalnym szkolenia jest sporządzony samodzielnie przez grupę szkoleniową, kompletny wniosek o dofinansowanie i biznes plan.
 

Zajęcia prowadzi Marcin Kibitlewski – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Doświadczony praktyk z dziedziny sporządzania dokumentacji ze środków unijnych, autor ponad 100 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. w ramach programów PHARE 2002, PHARE 2003, SPO-WKP, ZPORR, MF EOG, PO IG, PO KL, RPO WP, RPO WM.

W latach 2004 – 2009 pozyskał dla firm i instytucji środki z Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 80 mln PLN.

Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.

W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 500 osób w ciągu ostatnich 5 lat.

Od 2005 roku właściciel firmy doradczej Wyślij e-mail , jednej z najskuteczniejszych firm consultingowych w Polsce (6 miejsce w Polsce w przeprowadzonym przez czasopismo EuroEkspert Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych, w kategorii "Skuteczność Aplikowania’").

Redaktor naczelny Wyślij e-mail , właściciel serwisu internetowego Wyślij e-mail .


 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

 Termin: od 05.05.2011 do 08.05.2011 - 49. edycja WARSZAWA

 

 

W cenę szkolenia wliczone są:

 •  materiały szkoleniowe - teczka z materiałami szkoleniowymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dodatkowo MultiPakiet z dodatkami w formie elektronicznej. MultiPakiet zawiera m.in.: sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, biznes plan z analizą finansową, kalkulację przepływów finansowych. Ponadto w skład pakietu wchodzą niezbędne akty prawne oraz pozostała dokumentacja konkursowa.
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
 • 3 obiady,
 • przerwy kawowe - bez limitu!
 

REZERWACJA
 
W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia (w załączniku), zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji uczestnika szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mail: Wyślij e-mail , lub na numer faksu: (29)7415708.
 
W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na konto Centrum EDOOR.
 

 
 
dolaczmniej1
 
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY!

 
Szkolenie organizowane pod patronatem:
 • Centrum Rozwoju Gospodarczego
 • Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych
 
 
 
 
 


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

PLIKI DO POBRANIA
INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
553 / osoba
Użytkownik
edoor ZweryfikowanyFavore.pl potwierdza prawdziwość danych kontaktowych tego wykonawcy
Wyślij zapytanie
Kontakt
Paweł Ciecióra
RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
Wyślij e-mail
Tadeusza Kościuszki 40
07-200 Wyszków

tel: 507 070979507 070979
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU edoor
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Kurs pisania wniosków unijnych - Warszawa - galeria
Kurs pisania wniosków unijnych - Warszawa Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 19)
Poprzednia usługa: Limuzyny , Zabytkowe , Do Ślubu   Następna usługa: GARAŻ DREWNIANY domek gospodarczy drewutnia wiata