favore.pl
Kurs Ochrony Kwalifikowanego Pracownika, Kurs Doskonalący, Szkolenia

Kurs Ochrony Kwalifikowanego Pracownika, Kurs Doskonalący, Szkolenia nr 465749

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka, Kutno, Łowicz, Koluszki (woj. łódzkie)

INFORMACJE
Cena
1 690 / sztuka
Użytkownik
astrea1 ZweryfikowanyFavore.pl potwierdza prawdziwość danych kontaktowych tego wykonawcy
Wyślij zapytanie
Wyświetl wizytówkę
Kontakt
Astrea Biuro Ochrony
Wyślij e-mail
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice

tel: 692688933692688933
tel: 692872252692872252
www.kursochrony.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
www.kursochrony.pl
rozwiń
OPIS USŁUGI

Szkoła Ochrony STS Security Tactical Services została założona przez ludzi którzy od kilkunastu lat zajmują się ochroną osób i mienia oraz chcą podzielić się swoim dotychczasowym teoretycznym i praktycznym doświadczeniem.

Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych instruktorów i wykładowców którzy posiadają kompetencje, wiedzę i umiejętność jej fachowego przekazania.

Dajemy możliwość edukacji zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z ochroną osób i mienia jak i dla doświadczonych pracowników proponując kursy podstawowe i uzupełniające.

Oferujemy Kurs Ochrony z zakresu:

- szkolenia dla członków służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych - 24 godziny,

- szkolenie kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych - 50 godzin,

- kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - 245 godzin,

- kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony (raz na 5 lat) - 40 godzin,

- kurs pierwszej pomocy,

- szkolenie na pozwolenie na broń (dopuszczenie do posiadania broni dla kwalifikowanych pracowników ochrony).

Realizujemy szkolenia na zlecenie dojeżdżając na terenie kraju.

Minimalna wielkość grupy do szkolenia to 15 osób.

Ofertę wszelkich szkoleń kierujemy do ludzi chcących pozyskać nowy zawód jak również do osób już zajmujących się branżą ochrony osób i mienia chcących przedłużyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje.

Uczęszczając na kursy i szkolenia w STS Security Tactical Services zyskujesz nowy zawód.

Więcej szczegółów tel. 692 872 252 oraz na naszej stronie internetowej www.kursochrony.pl


Kilka słów o wspomnianych wyżej kursach ochrony:

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

ten kurs w wymiarze 245 godzin to pierwszy i najważniejszy krok w przygotowaniu i edukacji każdego pracownika ochrony któremu zależy na poznaniu tematu i profesjonalnym przygotowaniu do pracy w branży ochrony osób i mienia.

Po zakończeniu kursu ochrony wydajemy świadectwo, które uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Do 2014 roku obowiązywały licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia oraz licencje I i II stopnia zabezpieczenia technicznego.

Od 01.I.2014 roku nastąpiła deregulacja zawodu i na dzień dzisiejszy obowiązuje wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony. Nie ma już stopniowania na I czy II stopień, nie ma już egzaminów państwowych, zmieniły się przepisy ustaw i rozporządzeń.

Lista kwalifikowanych pracowników ochrony jest listą Komendanta Głównego Policji a wpisów dokonują Komendanci Wojewódzcy właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Po złożeniu wniosku z wymaganą dokumentacją WPA rozpoczyna postępowanie administracyjne.

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony daje większe możliwości zawodowe, niż posiadają pracownicy ochrony bez kwalifikacji. 

Wpis na listę uprawnia do wykonywania zadań przy ochronie osób, konwojowaniu wartości pieniężnych, uprawnia również do użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Posiadając wpis na listę kwalifikowanego pracownika możemy zajmować stanowiska kierownicze, kierować zespołami pracowników ochrony, sporządzać plany ochrony, nawet prowadzić własną agencję ochrony.

Kwalifikowani pracownicy ochrony otrzymują wyższe wynagrodzenia, posiadająca większe uprawnienia.

Na naszym kursie kwalifikowanego pracownika ochrony zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Program realizujemy na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Program kursu:

Blok ogólnoprawny

I. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia

II. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego

III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

IV. Wybrane zagadnienia psychologii

V. Etyka pracownika ochrony

VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej


VII. Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
 

VIII. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia

IX. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń


X. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
 
XI. Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

więcej informacji oraz zapisy telefoniczne 692 872 252 oraz na stronie internetowej www.kursochrony.pl


W ofercie naszej Szkoły Ochrony mamy również

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

jest to kurs w wymiarze 40 godzin.

Program kursu zawiera SZCZEGÓŁOWĄ TEMATYKĘ, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA  ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

Realizujemy na kursie
I. Aktualne przepisy prawne

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

III. Wyszkolenie strzeleckie

IV. Samoobronę i techniki interwencyjne

Na podstawie Art. 38b. 1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu. 

Zapraszamy na kurs www.kursochrony.pl


Szkolenie na imprezy masowe dla członków służby porządkowo informacyjnej

to szkolenie trwa 24 godziny, a program kursu składa się z kilku tematów dotyczących

I.  Ogólnych zasad bezpieczeństwa imprez masowych, zasady ogólne

II.  Misja służb organizatora imprezy masowej

III.  Zagadnienia prawne

IV.  Zagadnienia prawne

V.  Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej

VI.  Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej

VII.  Zadania służb organizatora imprezy masowej

VIII.  Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii

IX.  Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych

X.  Techniki interwencyjne

XI.  Ćwiczenia praktyczne  

XII.  Zasady udzielania pierwszej pomocy

XIII.  Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej


Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego trwa w łącznym wymiarze 24 godziny zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy na szkolenia www.kursochrony.pl


Szkolenie na imprezy masowe dla Kierownika do spraw Bezpieczeństwa to szkolenie w wymiarze 50 godzin.

Kierownik ds bezpieczeństwa imprezy masowej to osoba funkcyjna której podlegają członkowie służby porządkowej i informacyjnej.

Kierownik ds bezpieczeństwa reprezentuje Organizatora w zakresie bezpieczeństwa imprezy masowej i musi się legitymować stosownym przeszkoleniem.

Zapraszmy na kurs Kierownika ds Bezpieczeństwa www.kursochrony.pl

Tematy kursu na kierownika do spraw bezpieczeństwa obejmują:

- Zasady ogólne bezpieczeństwa imprez masowych,

- Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ,

- Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia


- Misja służb organizatora imprezy masowej

- Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania

- Zabezpieczenia imprez masowych

- Zagadnienia prawne
 
- Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności

- Zagadnienia prawne

- Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej

- Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej

- Zadania służb organizatora imprezy masowej

- Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w  zabezpieczeniu imprezy masowej

- Zabezpieczenie medyczne i sanitarne

- Wybrane aspekty prawa budowlanego

- Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych

- Ewakuacja osób uczestniczących w  imprezie masowej

- Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii

- Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii

- Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i  kryminalistyki

- Wybrane zagadnienia z  zakresu prawa karnego procesowego

- Wybrane zagadnienia z  zakresu prawa administracyjnego

- Wybrane zagadnienia z  zakresu prawa cywilnego

- Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej

- Ćwiczenia praktyczne
Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 50 godzin zajęć dydaktycznych.


Przygotowujemy również do egzaminu na broń, na legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni na okaziciela.

Do 2014 roku gdy obowiązywały licencje pracownika ochrony I i II stopnia po zdanym egzaminie państwowym na licencję otrzymywało się legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. Legitymacja ta upoważniała licencjonowanego pracownika do pracy z bronią.

Po deregulacji zawodu po 2014 roku po kursie na kwalifikowanego pracownika ochrony aby otrzymać legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni trzeba zdać egzamin państwowy na komendzie.

Przygotowujemy do takiego egzaminu organizując stosowne kursy min. z wyszkolenia strzeleckiego.

Zapraszamy do naszej Szkoły Ochrony STS Security Tactical Services na ciekawe praktyczne kursy ochrony www.kursochrony.plZapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
SŁOWA KLUCZOWE
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Kurs Ochrony Kwalifikowanego Pracownika, Kurs Doskonalący, Szkolenia - galeria
Kurs Ochrony Kwalifikowanego Pracownika, Kurs Doskonalący, Szkolenia Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 9)
Poprzednia usługa: Kwalifikowany Pracownik Ochrony, Kurs Ochrony w Skierniewicach   Następna usługa: Emisja głosu w mowie i śpiewie.