favore.pl
Podnóże Skrzyczne MEKKA PARALOTNIARSTWA Szczyrk

Podnóże Skrzyczne MEKKA PARALOTNIARSTWA Szczyrk nr 5620

Lokalizacja: Szczyrk (woj. śląskie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
570 / sztuka
Kontakt
Wyślij e-mail
Skośna 11
Szczyrk

tel: 605 834163605 834163
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-15:00
rozwiń
OPIS USŁUGI
ETAP I - SZKOLENIE PODSTAWOWE


Mystic, arrow, shark, paragliding, szkoła paralotniowaSzkolimy cały rok. Kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek i trwają 5 dni do piątku. W razie niesprzyjających warunków pogodowych kurs przedłuża się na weekend.
Przy grupach zorganizowanych istnieje możliwość szkolenia systemem weekendowym.

Na czas szkolenia jego uczestnicy posiadają ubezpieczenie NW i OC.

Szkolenie odbywa się na sprzęcie szkoły. Każdy otrzymuje na czas kursu: paralotnię, uprząż z protektorem, kask oraz radio zapewniające łączność instruktora z kursantami.

Fantom, paragliding, shark, uprząż paralotniowaPodczas szkolenia odbywają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, na stokach dla początkujących w okolicach Szczyrku, na które zapewniamy dojazd szkolnym busem.


SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka startów i lądowań oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania.
Szkolenie w locie obejmuje minimum 20 lotów ze wzgórza o deniwelacji nie większej niż 150 m oraz przy wietrze max do 5 m/s.

SZKOLENIE TEORETYCZNE
Obejmuje wykłady z ogólnej wiedzy o paralotni, zasady lotu, zasady bezpieczeństwa, podstawy meteorologii.

Zajęcia praktyczne dodatkowo filmowane są kamerą video i później analizowane wraz z uczniami, a na zakończenie kursu, każdy otrzymuje pamiątkowy film i zdjęcia.

Karpo fly, cobra, mystic, szkoła paralotniowa     Uprząż paralotniowa, cobra, szkoła paralotniowa

Wymagania:
 • aby uczestniczyć w kursie należy mieć ukończone 18 lat lub 15 lat + pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w szkoleniu
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • ogólny dobry stan zdrowia (nie trzeba zaświadczenia lekarskiego)
Fantom, arrow, paralotnie, paragliding, shark     Shark, fantom, paragliding, arrow

Co zabrać na kurs:
 • obuwie usztywniające kostkę (najlepiej górskie)
 • luźny sportowy strój
 • 1 zdjęcie
 • kserokopię świadectwa ukończenia minimum szkoły podstawowej
 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania

Uprząż paralotniowa, cobra, paralotnie, karpo fly     Karpo fly, szkoła paralotniowa, mystic

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja (ok. 3-4 tygodnie przed planowanym terminem).


Wyślij e-mail


ETAP II (SZKOLENIE DOSKONALĄCE)

Arrow, cobra, uprząż paralotniowa, mysticTerminy kursów do uzgodnienia.
Loty odbywają się na sprzęcie szkoły lub własnym (wtedy konieczne jest aktualne dopuszczenie paralotni do lotów).

SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot-uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie oraz powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. W ramach tego etapu należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć startu odwróconego.
Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 m, przy wietrze do 5 m/s.

SZKOLENIE TEORETYCZNE
Obejmuje rozszerzenie tematów z etapu I, i ponad to osiągi i planowanie lotu, procedury operacyjne, ogólne bezpieczeństwo lotów.

Etap II zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W zależności od kierunku wiatru loty odbywają się ze stoków Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (Skrzyczne, Żar), na Podhalu (Czarna Góra), na Słowacji (Stranik) lub podczas wyjazdów szkoleniowych w Alpy.
Paragliding, fantom, karpo fly, paralotnie     Mystic, shark, karpo fly, cobra

Paralotnie, szkoła paralotniowa, shark


Wyślij e-mail


ETAP III (TERMIKA I ŻAGIEL)

Paralotnie, uprząż paralotniowa, szkoła paralotniowaTerminy kursów również do uzgodnienia.
Zajęcia praktyczne prowadzone są ze stoków Skrzycznego lub Żaru, na Słowacji (Stranik) oraz na wyjazdach szkoleniowych w Alpy.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie. Pilot- uczeń po zakończeniu tego etapu musi posiadać nalot min. 6 godzin, powinien umieć wylądować w celu o wymiarach 30 na 30 metrów, umieć przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe oraz przygotować lot pod względem meteorologicznym i nawigacyjnym. Etap ten obejmuje również doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego. Szkoła paralotniowa, arrow, fantom, paragliding
Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 8m/s.

SZKOLENIE TEORETYCZNE
Zawiera rozszerzenie wiadomości nabytych w poprzednich etapach oraz prawo lotnicze, człowiek możliwości i ograniczenia.
Fantom, cobra, karpo fly, mystic     Uprząż paralotniowa, szkoła paralotniowa, paralotnie

Paragliding, arrow, shark, uprząż paralotniowa     Shark, paragliding, arrow, mystic


Wyślij e-mail


WYJAZDY SZKOLENIOWE W ALPY.

Terminy wyjazdów szkoleniowych do etapu II i III na wiosnę 2007:

11.03.- 18.03.
29.03.- 05.04.
15.04.- 22.04.
13.05.- 20.05.
27.05.- 03.06.
17.06.- 24.06.

Miejsce wyjazdu: Włochy - Bassano del Grappa.

Wyślij e-mail


LOTY ZAPOZNAWCZE

Osoby, które nie są jeszcze do końca zdecydowane, czy chcą wziąć udział w kursie, zapraszamy na skorzystanie z lotów zapoznawczych.
Jest to możliwe w każdy poniedziałek i wtorek podczas odbywającego się równolegle kursu do Etapu I.
Jeśli osoba taka zdecyduje się na szkolenie, może kontynuować kurs lub umówić się na inny termin.Wyślij e-mail


SZKOLENIE DO LOTÓW Z PASAŻEREM

Cobra, paralotnie, fantom, uprząż paralotniowaWymagane doświadczenie:
 • posiadanie Świadectwa kwalifikacji pilota paralotni
 • posiadanie udokumentowanego nalotu minimum 60 godzin na paralotni jednomiejscowej

SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem.
Obejmuje ono naukę startu Uprząż paralotniowa, szkoła paralotniowa, karpo flyz pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin. Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie.

SZKOLENIE TEORETYCZNE
Obejmuje wykłady z: techniki pilotażu, instruktażu pasażera o sytuacjach niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów. Zakończone jest sprawdzeniem wiedzy pilota.
Szkolenie to odbywa się na sprzęcie szkoły lub własnym (konieczne jest aktualne dopuszczenie paralotni do lotu).Wyślij e-mail


SZKOLENIE DO LOTÓW Z NAPĘDEM (PPG)

Szkoła paralotniowa, mystic, uprząż paralotniowaSzkolenie prowadzone jest na sprzęcie uczestnika kursu.

Celem szkolenia jest nauczenie pilota lub pilota - ucznia latania na paralotni z napędem. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przed startowych oraz procedury bezpieczeństwa.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Szkolenie naziemne ma na celu naukę startu z napędem oraz naukę obsługi paralotni i napędu.

Szkolenie w locie podzielone jest na dwa etapy:
 • Etap I - szkolenie wstępne zapoznawcze, 3-4 dni. Obejmuje lot zapoznawczy na paralotni dwumiejscowej z napędem (30 min.). Następnie 3-5 lotów w czasie ok. 1 godz.(nauka sterowania, budowania kręgu, krążenia, podchodzenia do lądowania i lądowania). Kolejne ćwiczenie to 3 loty po około 30 min (ćwiczenie lądowania awaryjnego, latanie w turbulentnych warunkach, ostatnie lądowanie uczeń-pilot wykonuje samodzielnie). Po wykonaniu 7-10 lotów na paralotni dwuosobowej, po około 3 godz. Nalotu kandydat jest przygotowany do wykonania pierwszego samodzielnego lotu.
 • Etap II -loty samodzielne zapoznawcze. Następnie trening startu, lotu po kręgu i lądowania oraz kontroli paliwa w locie (20-30 lotów w łącznym czasie ok. 3 godz.) i loty nawigacyjne w tym co najmniej 3 przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km. W sumie pilot - uczeń wykonuje nie mniej niż 10 godz. nalotu.

SZKOLENIE TEORETYCZNE
Obejmuje wykłady z: prawo lotnicze, wiedza ogólna o paralotni i napędzie, osiągi i planowanie lotu, człowiek możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu, łączność (jeśli posiada).

Dopuszcza się przystąpienie do szkolenia z zakresu Etapu II szkolenia z napędem, pilotów-uczniów, którzy ukończyli pomyślnie ETAP I szkolenia paralotniowego.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wpisaniem uprawnienia do Świadectwa Kwalifikacji przez upoważnionego instruktora egzaminatora.Wyślij e-mail


CENNIK

   1. ETAP I - SZKOLENIE PODSTAWOWE
       570 zł (UWAGA: Przy zapisaniu się na dowolny termin szkolenia w sezonie 2007 do końca                     marca, będzie obowiązywała cena 550 zł.)
Karpo fly, shark, paralotnie, szkoła paralotniowa
   2. ETAP II - SZKOLENIE DOSKONALĄCE
        700 zł (na sprzęcie szkoły)
       600 zł (na własnym sprzęcie)
Fantom, arrow, uprząż paralotniowa, cobra
   3. ETAP III - TERMIKA I ŻAGIEL
        150 zł (dzień zajęć praktycznych na sprzęcie szkoły)
       100 zł (dzień zajęć praktycznych na własnym sprzęcie)
         50 zł (zajęcia teoretyczne)
Arrow, uprząż paralotniowa, szkoła paralotniowa
   4. LOTY ZAPOZNAWCZE
        150 zł (za dzień, w ramach odbywającego się kursu do Etapu I (w przypadku decyzji
                    o kontynuowaniu szkolenia, osoba taka dopłaca tylko różnicę do ceny za etap I)
Karpo fly, cobra, paragliding, mystic
   5. SZKOLENIE DO LOTÓW Z PASAŻEREM - 1000 zł
Mystic, fantom, shark, paralotnie
   6. SZKOLENIE DO LOTÓW Z NAPĘDEM (PPG) - 800 zł
Arrow, paralotnie, paragliding
   7. SEMINARIA PRZELOTOWE (wkrótce)
Paragliding, arrow, szkoła paralotniowaZapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
570 / sztuka
Kontakt
Wyślij e-mail
Skośna 11
Szczyrk

tel: 605 834163605 834163
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-15:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
pozytywna
rozwiń Zrobilem kurs u Tomka Z. i jestem bardzo zadowolony. I etap, pozniej II i III w Basano dal mi super wspomnienia, umiejetnosci i satysfakcje ze zostalem pilotem. Polecam akurat ich ze wzgledu na profesjonalne podejscie do szkolen i kursantow i przyjacielska atmosfera. Mialem wysokie poczucie bezpieczenstwa i swobody. Nie zapomne zadnej chwili z kursu. 2006r. Wystawiona 16-11-2011 14:33 przez krewetki - Tomek M. (149.156.26.*)   Zgłoś nadużycie
pozytywna
rozwiń Zrobilem kurs u Tomka Z. i jestem bardzo zadowolony. I etap, pozniej II i III w Basano dal mi super wspomnienia, umiejetnosci i satysfakcje ze zostalem pilotem. Polecam akurat ich ze wzgledu na profesjonalne podejscie do szkolen i kursantow i przyjacielska atmosfera. Mialem wysokie poczucie bezpieczenstwa i swobody. Nie zapomne zadnej chwili z kursu. 2006r. Wystawiona 16-11-2011 14:33 przez krewetki - Tomek M. (149.156.26.*)   Zgłoś nadużycie
Zobacz wszystkie

Wystaw opinię
Podnóże Skrzyczne MEKKA PARALOTNIARSTWA Szczyrk - galeria
Podnóże Skrzyczne MEKKA PARALOTNIARSTWA Szczyrk Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 18)
Poprzednia usługa: Catering Kuchnia polska i inne! SMACZNIE I TANIO!   Następna usługa: Wynajem namiotów, stołów i zastawy! MARTJACK!