favore.pl
FRANCUSKI W TWOJEJ SZKOLE JĘZYKOWEJ! ZAPRASZAMY!

FRANCUSKI W TWOJEJ SZKOLE JĘZYKOWEJ! ZAPRASZAMY! nr 676

Lokalizacja: Warszawa (woj. mazowieckie)Więcej: Uwaga: Bezpłatne miejsca parkingowe

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
915 / sztuka
Kontakt
Twoja Szkoła Językowa
Wyślij e-mail
ul. Cicha 3
00-353 Warszawa

tel: 22 828410622 8284106
tel: 22 8270875 22 8270875
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn: 09:00-20:30
wt: 09:00-20:30
śr: 09:00-20:30
cz: 09:00-20:30
pt: 10:00-17:00
od poniedziałku do czwartku sekretariat w godzinach 12:00-14:00 jest nieczynny.
rozwiń
OPIS USŁUGI


o szkole

Wstęp

TSJ jest szkołą specjalizującą się w nauczaniu języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Jest to nieduża szkoła, dzięki czemu możemy zaproponować nie tylko indywidualne podejście do ucznia i rodzinną atmosferę, ale również profesjonalne metody nauczania. Nasi słuchacze czują się tu znakomicie, co jest potwierdzone ich opiniami po zakończonym kursie.

Nauczanie w TSJ pozwala na połączenie wiedzy językowej i kulturowej oraz na rozwijanie zdolności komunikacyjnych. Opiera się na wykorzystywaniu zróżnicowanych zadań co zapobiega znużeniu i motywuje do nauki (symulacje autentycznych sytuacji, odgrywanie ról, techniki pracy zbiorowej, praca na przykładach z życia codziennego, nie zapominając o nowoczesnych metodach multimedialnych.)

Program zakłada dużo pracy własnej ucznia, ale nauka z nami staje się też przyjemnością!

Organizacja

Zapisy na kursy językowe dokonywane są w sekretariacie szkoły lub przez internet (www.tsj.com.pl). Wcześniej oczywiście dokonywana jest kwalifikacja ucznia na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej z koordynatorem danego języka. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zależy nam na tworzeniu grup na wyrównanym poziomie nauczania. Test kwalifikacyjny dostępny jest również w internecie.

Sekretariat Szkoły otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00 i w sobotę od 09.00 do 14.00. Kontakt z sekretariatem to nie tylko telefon, ale również poczta elektroniczna, gadu-gadu i telefon przez internet (numery na naszej stronie internetowej: Wyślij e-mail

Dbając o komfort naszych słuchaczy oddajemy do ich dyspozycji wygodne, ciche i słoneczne sale, wyposażone w sprzęt audio-wizualny (magnetofony, telewizory, video, dvd). W sekretariacie, przy kawie, można przeczytać czasopisma w językach obcych lub wypożyczyć film dvd w wersji oryginalnej (proponujemy ponad 300 tytułów ).

Nasi słuchacze uczestniczą również w organizowanych przez Szkole wieczorkach językowych, pokazach filmowych czy zabawach integracyjnych.

 

 

Przebieg kursu

Po pierwszych zajęciach ( i przed drugimi) słuchacz ma prawo do zmiany grupy lub rezygnacji z kursu z odzyskaniem wszystkich poniesionych kosztów (taki paragraf zawiera umowa podpisywana przed rozpoczęciem kursu)

Przebieg kursu w każdej grupie jest nadzorowany, możliwe są hospitacje na zajęciach. Wszystkie ewentualne uwagi sluchaczy są natychmiast rozpatrywane. Na bieżąco kontaktujemy się ze słuchaczami nieobecnymi w celu przekazania zaległego materiału lub ustalenia bezpłatnych konsultacji w celu nadrobienia materiału.

Pod koniec kursu słuchacze piszą test końcowy oraz wypełniają formularze ocen kursu i lektora. Test koncowy oceniany jest metoda procentowa i musi być zaliczony w przypadku kontynuacji.

Po zakończonym kursie każdy słuchacz otrzymuje certyfikat informujący o osiągniętym poziomie oraz frekwencji. Wysoka frekwencja uprawnia do zniżek na kolejny semestr. Istnieje także możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestniczeniu w kursie językowym.

Kursy w grupach

Proponujemy zajęcia w grupach od 4 do 10 osób. Istnieje też możliwość utworzenia grup 2 lub 3 osobowych.
Tak nieliczne grupy sprzyjają skutecznemu nauczaniu i ułatwiają aktywność i samodzielność wszystkich sluchaczy.
Nasze podejście do słuchacza stawia go w centrum procesu nauczania, co pozwala na zajęcie się każdym słuchaczem indywidualnie.

Semestr obejmuje 58 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się na wszystkich poziomach:

A1 - Użytkownik początkujący - Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

A2 - Użytkownik początkujący - Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

B1 - Użytkownik samodzielny - Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

B2 - Użytkownik samodzielny - Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.

C1 - Użytkownik zaawansowany - Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

C2 - Użytkownik zaawansowany - Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

Podział zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

KURSY INDYWIDUALNE
( ogólne i specjalistyczne)

Kursy tego typu są elastyczne i pozwalają na koncentrowanie się na indywidualnych potrzebach słuchacza.
Po określeniu poziomu, tworzymy program indywidualny dostosowany do oczekiwań i potrzeb słuchacza (tematyka, zakres słownictwa specjalistycznego, wprowadzanie elementów gramatyki praktycznej dostosowane do potrzeb słuchacza)
W zależności od potrzeb proponujemy pakiet 16 godzin lekcyjnych lub dowolnie dobraną przez ucznia ilość spotkań.
Uczeń decyduje również o godzinach i miejscu odbywanych zajęć.

METODY NAUCZANIA

Szkoła stosuje podejście, które pozwala na elastyczność w doborze metod i zadań, które są w danym momencie najbardziej odpowiednie.
Kładziemy nacisk na metodę komunikacyjną, która pozwala na szybkie i sprawne opanowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego posługiwania się językiem zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.
Przy doborze metod brane są pod uwagę wszystkie predyspozycje uczącego się. Zajęcia są prowadzone tak, aby kształcić umiejętność mówienia, pisania oraz rozumienia tekstów, także ze słuchu. Zintegrowanie tych czterech umiejętności pozwoli opanować język.
Lektorzy stosują też metodę interaktywną, która ma wpływ na przebieg lekcji.

 

MATERIAŁY

Na wszystkich poziomach korzystamy z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, podręczników dostosowanych do potrzeb sluchaczy, jak również materiałów dodatkowych prezentujących różnorodność języków ( prasa, film, muzyka), dzięki czemu zajęcia są interesujące i urozmaicone, a przede wszystkim przynoszą efekty.

KADRA

Lektorzy naszej szkoły posiadają dyplom odpowiedniej filologii, wykształcenie pedagogiczne i doświadczenie.
Jest to zespół dynamicznych osób o predyspozycjach umożliwiających tworzenie bardzo przyjaznej atmosfery na zajęciach.
Lektorzy są zainteresowani postępami swoich sluchaczy, służą pomocą w rozwiązywaniu trudniejszych zagadnień. Słuchacze, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach, mogą spotkać się z lektorem w celu nadrobienia zaległości. Materiały realizowanie na zajęciach są też przekazywane np. e-mailem, faxem.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

 • Pisemny test kwalifikacyjny (w sekretariacie Szkoly lub w internecie)
 • Rozmowa z koordynatorem danego języka
 • Ustalenie grupy
 • Podpisanie umowy dotyczącej kursu językowego.
 • Wpłacenie zaliczki na poczet kursu ( w przypadku rezygnacji z kursu zostaje ona w całości zwrócona)
 • Rozpoczęcie zajęć.
 

Program obejmuje 7 semestrów podstawowych (program jest oparty o podręcznik “Campus”) oraz przygotowanie do egzaminów DELF i DALF.


semestr

gramatyka

Słownictwo

I

Campus 1 ( 1-6)

 • czas teraźniejszy
 • czas przyszły: futur proche
 • tryb rozkazujący
 • rodzajniki: określony, nieokreślony, ściągnięty, cząstkowy
 • rodzaj męski, żeński, liczba mnoga
 • zaimki osobowe słabe i mocne
 • zaimki przymiotne wskazujące i dzierżawcze
 • zaimek pytający “quel”
 • liczebniki główne i porządkowe
 • narodowość
 • zawody
 • upodobania, rozrywki
 • dni tygodni, nazwy miesięcy, pory roku
 • orientacja w terenie
 • podróż
 • czynności związane z dniem codziennym, godziny
 • zakupy- kształt, kolor, waga
 • posiłki, restauracja
 • święta
 • zaproszenia: akceptacja, odmowa
 • II

  Campus 1 (7-12)

  • present progressif
  • passe compose
  • imparfait
  • futur
  • tryb rozkazujący
  • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
  • zaimki “en” , “y”
  • zaimki względne “qui”, “que’, “ou”
  • stopień wyższy i najwyższy
  • konstrukcje si + present,

  faire + bezokolicznik

  • zachowanie się w różnych sytuacjach życia codziennego
  • rodzina
  • przedsiębiorstwo
  • środki transportu
  • konsumpcja
  • telewizja, prasa
  • zdrowie, choroba
  • ochrona środowiska
  • rozrywki
  • podróże
  • opisać klimat i krajobraz
  • charakterystyka osób
  • opisać projekt, mówić o przyszłości

  III

  Campus 2 ( 1-4)

  • czasy:passe compose/ imparfait
  • conditionnel present
  • subjonctif present
  • strona bierna
  • forma bezosobowa
  • zaimki pytające
  • zaimki nieokreślone
  • zaimki względne
 • curriculum vitae
 • wyrazić opinię i uzasadnić ją
 • charakteryzować
 • opis różnych wydarzeń
 • opisać spotkanie, przygodę
 • robić plany
 • list oficjalny
 • zwierzęta, opisać środowisko naturalne, katastrofy naturalne
 • nauka języków
 • zachowanie się w miejscach publicznych
 • IV

  Campus 2 (5-8)

  • użycie dwóch zaimków
  • zaimki wskazujące, dzierżawcze
  • subjonctif present
  • participe present
  • gerondif
  • plus-que-parfait
  • mowa zależna w czasie przeszłym
  • następstwa czasów
  • zaimki względne proste i złożone
  • wyrażanie przyczyny i skutku
  • opisać schemat organizacyjny, wyjaśnić jego funkcjonowanie
  • prawo- przestrzeganie prawa
  • list oficjalny
  • wydatki
  • budżet domowy
  • życie zawodowe
  • przedstawić kolejność zdarzeń
  • wskazać okoliczności wydarzeń
  • system nauczania we Francji
  • nauka i postęp

  V

  Campus 2 (9 –12)

  • podwójne przeczenie
  • czasy : futur anterieur
  • subjonctif passe
  • conditionnel present i passe
  • opisać zdarzenia przeszłe: passe simple i passe anterieur
  • wyrazić warunek
 • miasto – infrastruktura
 • zmiany klimatu
 • zwyczaje kulinarne
 • imigracja we Francji
 • dziedzictwo kulturowe
 • rozumienie tekstu historycznego
 • przedstawić fakty, wskazać istotę problemu

  mówić o swoich zaletach, zdolnościach, umiejętnościach

 • VI

  Campus 3 (1 –6)

  • wyrazić przyzwolenie, przyczynę niedostateczną, skutek, żal, życzenie, konieczność
  • wprowadzenie, przedstawienie argumentów
  • formy bezosobowe
 • postęp naukowy
 • nowe technologie
 • Internet
 • Praca – zachodzące zmiany
 • Szkoła
 • Obcokrajowcy we Francji
 • Tożsamość kulturowa
 • Stosunki międzyludzki
 • Reklama – proces tworzenia
 • VII

  Campus 3 ( 7-12)

  • Uogólnianie, wyodrębnianie, wyszczególnienie
  • Wyrażenia określające możliwość, prawdopodobieństwo, hipotezę, warunek
  • Zaimki względne złożone i “dont”
 • Rozrywka
 • Komiks
 • Komizm wyrażany przez sztukę
 • Ludzie: ich stany uczuciowe, stosunki między nimi, solidarność
 • Historia, życie polityczne
 • Rodzina
 • Miasto i jego historia
 • Wakacje, podróże


 • Zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowania do certyfikatów, konwersacje.

  ZAJĘCIA

  W GRUPIE

   ANGIELSKI

  POLSKI
  FRANCUSKI

  PORTUGALSKI  CENA
  KURSU

  CENA ZA
  45 minut

   ILOŚĆ
  GODZIN

  CENA
  KURSU

   CENA

  ZA

  45 minut

  ILOŚĆ

  GODZIN

   Od 4 do 8 osób

  1000 zł

  17,50

  58

  915

  15,80

  58

   3 osoby

  1000

  22,50

  44

  915

  20,80

  44

  2 osoby

  1000

  33,50

  30

  915

  30,50

  30

   ZAJĘCIA

  INDYWIDUALNE

   1056

   66

   16

   955

   60

   16
  Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
  Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
  Wyślij zapytanie przez formularz


  INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
  INFORMACJE
  Cena
  915 / sztuka
  Kontakt
  Twoja Szkoła Językowa
  Wyślij e-mail
  ul. Cicha 3
  00-353 Warszawa

  tel: 22 828410622 8284106
  tel: 22 8270875 22 8270875
  Pokaż na mapie
  Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
  Strona WWW
  brak
  Godziny
  pn: 09:00-20:30
  wt: 09:00-20:30
  śr: 09:00-20:30
  cz: 09:00-20:30
  pt: 10:00-17:00
  od poniedziałku do czwartku sekretariat w godzinach 12:00-14:00 jest nieczynny.
  rozwiń
  OPINIE O UŻYTKOWNIKU tsj
  W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
  Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
  FRANCUSKI W TWOJEJ SZKOLE JĘZYKOWEJ! ZAPRASZAMY! - galeria
  FRANCUSKI W TWOJEJ SZKOLE JĘZYKOWEJ! ZAPRASZAMY! Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 14)
  Poprzednia usługa: Projektowanie i konserwacja wnętrz FRONTON wa - wa   Następna usługa: Naprawa telewizorów i przestrajanie POZNAŃ