favore.pl
Konsultacje i doradztwo prawne, podatkowe

Konsultacje i doradztwo prawne, podatkowe nr 7256

Lokalizacja: Warszawa (woj. mazowieckie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Kontakt
"R. Smoktunowicz L. Falandysz" Firma Prawnicza. Spółka Komandytowa
Wyślij e-mail
Nowy Świat 39
00-029 Warszawa

tel: 22 826449922 8264499
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 11:00-16:00
OPIS USŁUGI
1. Informacje ogólne o naszej Firmie Prawniczej Wyślij e-mail


  Firma prawnicza SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ istnieje od 1990 roku i została założona przez adwokata Roberta Smoktunowicza, obecnie także Senatora RP. Świadczymy pełen zakres usług prawniczych zarówno dla dużych korporacji polskich i zagranicznych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw.
   
  Nasi prawnicy są ekspertami w swoich dziedzinach w zakresie prawa polskiego i europejskiego. Pracując w środowisku międzynarodowym, posługują się także językami: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.
   
  Przy znajomości specyfiki rynku polskiego, rozumiemy jednocześnie w pełni zasady działania biznesu międzynarodowego. Kładziemy duży nacisk na dokładne zrozumienie aspektu handlowego każdej transakcji, wspierając klientów w osiąganiu ich celów gospodarczych.
   
  Biuro naszej firmy znajduje się w centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 39.
   

   

2. O firmie - historia Wyślij e-mail


  SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ rozpoczęła świadczenie pomocy prawnej w 1990 roku, odpowiadając na powstałe w wyniku przemian politycznych i gospodarczych zapotrzebowanie na prawników nie tylko posiadających rzetelną wiedzę i fachowe umiejętności, ale również dobrze rozumiejących przemiany zachodzące na rynku i wynikające z nich nowe potrzeby klientów.
  W tym czasie SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ była pionierem w dziedzinie świadczenia zorganizowanej pomocy prawnej i torowała tym samym drogę dla rozwoju w Polsce profesjonalnych firm prawniczych. Do września 1999 Firma prowadziła działalność pod nazwą "Smoktunowicz & Partners".
  We wrześniu 1999, dla uhonorowania profesora Lecha Falandysza, Firma zmieniła swoją nazwę na "R. Smoktunowicz & L. Falandysz Firma Prawnicza Spółka Komandytowa". Z biegiem lat, zdobywając zaufanie wielu klientów, SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ ugruntowała swoją pozycję na rynku oraz zyskała reputację firmy świadczącej wysokiej jakości usługi prawnicze i proponującej innowacyjne rozwiązania.

   


  SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ od początku swojego istnienia należała do największych na rynku. Obecnie Firma ma 3 wspólników, a na stałe zatrudnia ( umowy o pracę lub współpraca stała) 18 prawników. Wraz z administracją oraz konsultantami i tłumaczami Firma zatrudnia 35 osób. Prawnicy naszej firmy posługują się biegle językiem angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim oraz posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbędne w tym zawodzie doświadczenie, co pozwala im świadczyć pomoc prawną dla Klientów na najwyższym poziomie.
   
  Jedynym wspólnikiem komplementariuszem i partnerem zarządzającym jest adwokat Robert Smoktunowicz.

   


  Współpracujemy z firmami prawniczymi ze wszystkich większych miast w Polsce oraz z wieloma notariuszami, doświadczonymi firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami, co daje nam możliwość świadczenia usług prawniczych w pełnym i kompleksowym zakresie. Posiadamy również bliskie kontakty z firmami prawniczymi we Włoszech, Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ jest członkiem International Bar Association oraz stowarzyszonym członkiem Law European Group (EEIG) - międzynarodowej sieci firm prawniczych z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Danii, Hiszpanii i Włoch.
   


  SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w pełnym zakresie, poprzez udzielanie konsultacji i porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz podatkowym i polubownym. Warte podkreślenia jest, iż mamy zaszczyt świadczyć pomoc prawną dla Ambasady Włoch w Polsce oraz dla Istituto Nazionale per il Commercio Estero - agendy rządu włoskiego, wspierającej inwestycje poza granicami Włoch. Nasza Firma świadczy usługi prawne w bardzo szerokim zakresie, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb Klientów polskich oraz zagranicznych.
   
  W szczególności świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących następującej problematyki:
   

   (I) Prawo handlowe

    Tworzenie i likwidacja spółek,
    Doradztwo w zakresie inwestycji w Polsce,
    Analizy prawne,
    Doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek,
    Obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
    Doradztwo prawne w zakresie złożonych transakcji gospodarczych oraz obsługa złożonych podmiotów gospodarczych,
    Przekształcenie spółek,
    Nabywanie przedsiębiorstw,
    Postępowanie naprawcze i upadłościowe.


   

   (II) Prawo cywilne

    Doradztwo w zakresie kontraktów handlowych,
    Prowadzenia negocjacji,
    Przygotowanie standardowych i niestandardowych umów,
    Rozwiązywanie umów,
    Sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy,
    opracowywanie oraz weryfikacja umów pod kątem zgodności z prawem państw obcych, prawem międzynarodowym oraz standardami Unii Europejskiej.


   

   (III) Prywatyzacja, łączenie oraz przejmowanie spółek

    Doradztwo przy łączeniu i przejmowaniu spółek,
    Doradztwo przy prywatyzacji,
    due diligence,
    Prowadzenie negocjacji przy łączeniu, przejmowaniu spółek lub prywatyzacji,
    Przygotowanie stosownych umów w powyższym zakresie.


   

   (IV) Finanse, bankowość, giełda

    Wprowadzanie papierów wartościowych na rynek giełdowy,
    Doradztwo w zakresie kredytów oraz innych czynności bankowych,
    Doradztwo w zakresie prawa wekslowego i czekowego,
    Tworzenie spółek zajmujących się bankowością oraz finansami,
    Doradztwo w zakresie prawa dewizowego.


   

   (V) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

    Doradztwo w zakresie stosunków pracy, w tym spraw ubezpieczenia społecznego,
    Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
    Doradztwo w zakresie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy (m.in. regulaminy pracy oraz regulaminy wynagradzania),
    Doradztwo w zakresie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
    Reprezentowanie w sporach ze związkami zawodowymi,
    Tworzenie organizacji pracodawców oraz doradztwo na ich rzecz,


   

   (VI) Prawo własności intelektualnej, dobra osobiste osób prawnych i fizycznych,
            mass media. Prawo telekomunikacyjne oraz zagadnienia informatyczne

    Rejestracja znaków towarowych,
    Doradztwo w zakresie własności oraz przenoszenia praw własności przemysłowej,
    Doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych osób prawnych i fizycznych,
    Doradztwo w zakresie praw autorskich,
    Doradztwo w zakresie prawa radiofonii i telewizji oraz prawa prasowego,
    Doradztwo w zakresie prawa telekomunikacyjnego, oraz aspektów prawnych związanych z szeroko pojętymi nowymi technologiami.


   

   (VII) Ochrona konkurencji

    Doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego,
    Reprezentowanie w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Antymonopolowym,
    Reprezentowanie w postępowaniu antydumpingowym.,
    Doradztwo i reprezentowanie w sprawach nieuczciwej konkurencji.


   

   (VIII) Podatki oraz cła

    Doradztwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków lokalnych i innych niepodatkowych należności budżetu państwa,
    Analiza umów prawnych oraz konstrukcji prawnych podmiotów pod kątem podatkowym,
    Reprezentowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi,
    Doradztwo w zakresie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
    Doradztwo celne i reprezentowanie w postępowaniu przed organami celnymi.


   

   (IX) Doradztwo inwestycyjne, nieruchomości

    Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych,
    Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości,
    Doradztwo i wyszukiwanie pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych,
    Uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.


   

   (X) Spory sądowe, arbitraż gospodarczy i postępowanie administracyjne

    Reprezentowanie w sporach sądowych i postępowaniu arbitrażowym w sprawach cywilnych, gospodarczych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, sprawach antymonopolowych, sprawach z zakresu prawa pracy,
    Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i podatkowym,
    Mediacja, koncyliacja oraz negocjacje.


   

   (XI) Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej


   Kancelaria SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ osiągnęła wiele sukcesów w zakresie usług prawnych świadczonych na rzecz podmiotów włoskich. Już od długiego czasu nasza Kancelaria jest leaderem w Polsce w zakresie tego ważnego sektora działalności prawniczej.
    
   Potwierdzeniem powyższego jest nie tylko renoma Kancelarii, ale również ścisła wspólpraca z Ambasadą Włoską w Polsce i Włoskim Instytutem Handlu Zagranicznego w Warszawie.
    
   Sukcesy naszej Kancelarii w tym sektorze są wynikiem znakomitej znajomości prawa oraz znajomości wymagań oraz realiów działalności klientów włoskich oraz - rzecz jasna - języka włoskiego.
    
   Włoscy Klienci są obsługiwani przez wewnętrzną komórkę zajmującą się wyłącznie świadczeniem usług na ich rzecz. Dział "Włoski" jest bezpośrednio nadzorowany przez Mec. Roberta Smoktunowicza prowadzony przez mgr Martino Battara, posiadającym obywatelstwo włoskie i będącym zarazem jednym z najbardziej wyróżniających się młodych prawników na rynku polskim. W zależności od potrzeb, dział "Włoski" współpracuje z innymi prawnikami naszej Kancelarii.
    
   Prawnicy działu "Włoskiego" Kancelarii SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ uważani są za jednych z najlepszych w Polsce i bez wątpienia za najlepszych w zakresie obsługi Klientów Włoskich. Potwierdzeniem tego jest prestiż działu oraz duża ilość ofert pracy prawników, dla którcyh możliwość pracy w tym dziale jest zawsze punktem zwrotnym w karierze zawodowej.
    
   Działalność działu "Włoskiego", dzięki olbrzmiemu doświadczeniu Kancelarii w tym zakresie, rozciąga swoją ofertę na wszelkie dziedziny prawa. W szczególności, zważywszy na duże zainteresowanie tymi kwestiami ze strony Klientów Włoskich, dział "Włoski" specjalizuje się w zakresie prawa handlowego i cywilnego, świadcząc m.in. następujące usługi:


    rejestracja podmiotów do polskich urzędów państwowych;
    doradztwo w zakresie prawa umów, włącznie z przygotowaniem umów różnego rodzaju, ze szczeólnym uwzględnieniem polsko-włoskich stosunków handlowych i ich skutków prawnych;
    odzyskanie wierzytelności;
    doradztwo ogólne w zakresie działalności gospodarczych, dotyczące wszelkich kwestii prawnych związanych z przedsiębiorstwami;
    prawo pracy;
    prawo autorskie;
    prawo ochrony konkurencji.


    
   Oprócz powyższych dziedzin, dział "Włoski" zapewnia zawsze najwyższą jakość usług także w innych dziedzinach prawa.
    
   Dzięki szczególnej znajomości prawa w zakresie stosunków włosko-polskich, dział "Włoski" jest w stanie świadczyć usługi o jakości znacznie przewyższającej jakość usług świadczonych przez inne Kancelarie ni posiadające podobnego doświadczenia i wiedzy w tych kwestiach.
    
   Jednym z najważniejszych elementów oferty działu "Włoskiego" jest możliwość przygotowywania wszelkich dokumentów potrzebnych Klientom zarówno w języku polskim, jak i w języku włoskim i angielskim, co zapewnia znacznie wyższą jakość, aniżeli tłumaczenia przygotowywane przez tłumaczy. Jednocześnie, dzięki doskonałej znajomości języka włoskiego prawników działu, wszelkie konsultazie z Klientami mogą odbywać się bezpośrednio po włosku, ułatwiając znacznie stosunki i eliminując problemy wynikające często z barier językowych.
    
   Nasz profesjonalność jest często doceniana przez Klientów, którzy po powierzeniu nam małych zadań, decydują się na przekazanie działowi całościową obługę prawną związaną ze swoimi działalnościami.
    
   Dział "Włoski" prowadzi również bardzo aktywną działalność związaną z promocją i wspomaganiem najbardziej utalentowanych studentów polskich uczelni państwowych. Działalność ta ujawnia się w szczególności w organizowaniu praktyk w samej Kancelarii Smoktunowicz & Falandysz jak i w zaprzyjaźnionych włoskich kancelariach. Dzięki sukcesom związanym z działalnością dydaktyczną Kancelarii, których rozgłos przekroczył granice kraju, w wyniku wielu ofert składanych przez włoskich studentów i prawników, dział "Włoski" zainicjował również program praktyk w Polsce dla takich osób.
    
   Warto podkreślić, iż dział "Włoski" jest działem prężnie rozwijającym się, co jest w szczególności efektem ostatnich jego sukcesów. W związku z powyższym, dział "Włoski" jest otwarty na wszelkiego rodzaju relacje z przedsiębiorcami, instytucjami i kancelariami, które chciałyby nawiązać z nami współpracę celem poszerzenia ram świadczonych usług na rzecz klientów włoskich.
    


   Firma SMOKTUNOWICZ & FALANDYSZ w ramach swojej działalności świadczy pomoc prawną dla Klientów, pośród których znajdują się zarówno średniej wielkości spółki jak i wielkie międzynarodowe korporacje. Nasza Firma świadczy pomoc prawną w dużej mierze dla inwestorów zagranicznych, prowadzących działalność w Polsce. a


   

   

     Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
  Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
  Wyślij zapytanie przez formularz


  INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
  INFORMACJE
  Kontakt
  "R. Smoktunowicz L. Falandysz" Firma Prawnicza. Spółka Komandytowa
  Wyślij e-mail
  Nowy Świat 39
  00-029 Warszawa

  tel: 22 826449922 8264499
  Pokaż na mapie
  Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
  Strona WWW
  brak
  Godziny
  pn-pt: 11:00-16:00
  OPINIE O UŻYTKOWNIKU
  W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
  Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
  Konsultacje i doradztwo prawne, podatkowe - galeria
  Konsultacje i doradztwo prawne, podatkowe Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 8)
  Poprzednia usługa: Doradztwo prawne, podatkowe, usługi prawnicze   Następna usługa: Z. U. P "ALWI" Wiesław Wnuk - Nagrobki