favore.pl
Edukacja ekologiczna - warsztaty, seminaria! Przysiek

Edukacja ekologiczna - warsztaty, seminaria! Przysiek nr 7807

Lokalizacja: Zławieś Wielka (woj. kujawsko-pomorskie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Favore.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Favore.pl Sp. z o.o. albo odbiorców danych zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem danych osobowych jest Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 14A, 02-676Warszawa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania Umowy zawartej z Tobą na podstawie Regulaminu, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu favore.pl, w tym dodawania i publikowania zapytań/zleceń do Dostawców interesujących Cię usług i produktów oraz kontaktowania Cię z nimi. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. [zwiń]

INFORMACJE
Kontakt
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku
Wyślij e-mail
87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678923856 6789238
tel: 56 678923556 6789235
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPIS USŁUGI

Charakterystyka

    Powstałe w 1993 roku Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE) działa w ramach Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (RCDRRiOW) w Przysieku. RCEE w Przysieku jako jedyne w Polsce usytuowane jest w jednostce rolniczej, mającej duże doświadczenie w kontaktach z różnymi grupami społeczności lokalnych, zwłaszcza zamieszkującymi obszary wiejskie.

    Zadaniem RCEE jest szeroko pojęta edukacja środowiskowa społeczeństwa Pomorza i Kujaw. Głównym celem jest kształtowanie proekologicznych zachowań ludności oraz inspirowanie i koordynowanie działań w sferze edukacji ekologicznej w regionie. Cel ten jest osiągany poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego, gromadzenie i dystrybucję informacji oraz doskonalenie kadry. Z uwagi na bardzo dobre zaplecze dydaktyczne oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów RCEE organizuje lokalne, krajowe i międzynarodowe konferencje, seminaria, szkolenia i zajęcia warsztatowe.

Położenie

    Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowane jest w Przysieku, gmina Zławieś Wielka, 9 kilometrów od Centrum Torunia, przy trasie nr 80 Toruń - Bydgoszcz.

Wyposażenie

Baza dydaktyczno-hotelowa

    RCEE dysponuje salami wykładowymi na ogólną liczbę 600 miejsc, z pełnym wyposażeniem audiowizualnym (m.in. sprzęt do tłumaczenia symultanicznego). Dzięki temu jest w stanie zapewniać kompleksową obsługę szkoleń i konferencji.

    RCEE posiada również zaplecze hotelowo-gastronomiczne, składające się ze 120 miejsc noclegowych (w tym 50 miejsc w hotelu klasy turystycznej i 70 miejsc w hotelu o wysokim standardzie) wraz z restauracją "Daglezja" na 150 miejsc.

Pomoce dydaktyczne:

    Podstawą edukacji terenowej jest przyrodnicza ścieżka dydaktyczna okolic Torunia wraz z wyposażeniem, na które składa się m.in.:
 • 11 tablic dydaktycznych na przystankach obserwacyjnych,
 • informator - przewodnik opisujący trasę ścieżki,
 • folder - krótki przewodnik po przystankach ścieżki,
 • folder - "Terenowa edukacja środowiskowa na ścieżce dydaktycznej",
 • film "Terenowa edukacja środowiskowa na przyrodniczej ścieżce dydaktycznej",
 • komplet zeszytów metodycznych do zajęć terenowych w bloku przedmiotów przyrodniczych i bloku przedmiotów humanistycznych,
 • tablice poglądowe o tematyce przyrodniczej,
 • klucze do oznaczania roślin i zwierząt,
 • zestawy do badania wody,
 • sprzęt do pobierania i analizy materiału badawczego,
 • pH-metry,
 • odkrywka glebowa,
 • mapy topograficzne,
 • kompasy, lupy,
 • baza komputerowa,
 • pakiety edukacyjne do badania poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
    Pomoce dydaktyczne zakupiono ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku.

Biblioteka i wideoteka

    Znaczącym dorobkiem Centrum jest bogato wyposażona biblioteka i wideoteka.

    Biblioteka zawiera wydawnictwa książkowe, publikacje naukowe, popularnonaukowe, czasopisma, mapy, pakiety edukacyjne dla nauczycieli i inne. Zbiór biblioteczny wzbogacany jest systematycznie o nowe publikacje, m.in. materiały pokonferencyjne, kolejne zeszyty tematycznych serii wydawniczych. Z biblioteki korzystają doradcy metodyczni, wizytatorzy, nauczyciele, pracownicy nauki, studenci, uczniowie i rolnicy.

    Wideoteka zawiera ponad 100 filmów z zakresu ochrony środowiska i ekologii. 10 filmów zostało opracowanych przez specjalistów RCDRRiOW w Przysieku:
 • "Gruntowo-korzeniowa oczyszczalnia ścieków"
 • "Oczyszczalnie ścieków dla domków jednorodzinnych"
 • "Trzcinowa oczyszczalnia ścieków"
 • "Kaskadowa oczyszczalnia ścieków"
 • "Torfowa oczyszczalnia ścieków"
 • "Terenowa Edukacja Środowiskowa na przyrodniczej ścieżce dydaktycznej Toruń - Przysiek - Toruń"
 • "Zanieczyszczenia punktowe i obszarowe z rolnictwa"
 • "Jak zaoszczędzić na nawozach?"
 • "Rolnictwo ekonomiczne i przyjazne środowisku"
 • "Rolnictwo w zgodzie z naturą"
Zakres działania

    Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku obejmuje doskonaleniem zawodowym nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne i pozalekcyjne oraz zajmuje się powszechną edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form popularyzujących wiedzę ekologiczną. Dba także o podnoszenie świadomości ekologicznej kadry zatrudnionej w administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

    Zadania realizowane przez RCEE:
 • Edukacja ekologiczna nauczycieli, dzieci i młodzieży.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej decydentów.
 • Upowszechnianie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie.
 • Doskonalenie zawodowe rolników w zakresie sanitacji wsi i ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.
 • Popularyzowanie rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa żywności o podwyższonej jakości i eko-agroturystyki.
 • Doskonalenie pracowników RCDRRiOW - RCEE oraz członków Rady Programowej i Konsultacyjnej.
 • Tworzenie bazy dydaktycznej dla potrzeb edukacji ekologicznej.
Osiągniecia

Przyrodnicza Ścieżka Dydaktyczna "Toruń - Przysiek - Toruń"

    Z inicjatywy RCEE w Przysieku wiosną 1997 roku opracowana została trasa dydaktyczno-rekreacyjna dla mieszkańców Torunia i okolic. Celem projektu było uwypuklenie najważniejszych lokalnych problemów środowiskowych i kulturowych. Wysiłki Centrum zostały dostrzeżone przez Amerykańską Fundację Henry Forda na rzecz Ochrony Przyrody w Europie, która przyznała temu projektowi IV lokatę za Osiągnięcia w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Narodowego.

Edukacja ekologiczna nauczycieli, dzieci i młodzieży

Program "Terenowa Edukacja Środowiskowa"

    Podstawą programu jest integracja międzyprzedmiotowa realizowana w środowisku naturalnym. Program realizowany na przyrodniczej ścieżce dydaktycznej obejmuje zagadnienia przyrodnicze, regionalne, historyczne, społeczne i gospodarcze. Jest to forma empiryczna, systematyzująca i poszerzająca wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach edukacji formalnej. Program jest skierowany do nauczycieli i uczniów. Zajęcia z uczniami poprzedzone są warsztatami dla nauczycieli, podczas których wykonują oni wszystkie ćwiczenia i analizy przeznaczone dla uczniów. W trakcie 11 sezonów wiosenno-jesiennych przeszkolono ponad 8,1 tys. osób.

"Pilotażowy Program Edukacji Ekologicznej w gimnazjach województwa kujawsko-pomorskiego"

    W programie realizowanym z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uczestniczy 20 wytypowanych szkół gimnazjalnych z naszego województwa.

    Udział przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli zapewnia wysoki poziom merytoryczny projektu oraz wsparcie w zakresie prawidłowych rozwiązań organizacyjnych. Celem realizacji Pilotażowego Programu Edukacji Ekologicznej jest sprawdzenie możliwości i efektywności wprowadzenia odrębnych zajęć edukacyjnych poświęconych przygotowaniu uczniów do wdrażania idei i zasad rozwoju zrównoważonego. W wyniku realizacji programu następuje wzmocnienie pozycji edukacji ekologicznej w szkołach poprzez ukazanie jej interdyscyplinarności i wskazanie jako znaczącego elementu wychowawczego w obszarze postaw oraz upowszechnianie dobrych rozwiązań szczególnie w zakresie zwiększania współpracy samorządu lokalnego ze szkołą.

    W ramach realizacji programu zrealizowano:
 • szkolenia nauczycieli zakwalifikowanych szkół w zakresie metodyki, tworzenia i realizacji programów autorskich,
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację programu autorskiego,
 • wdrażanie i monitorowanie programu (od 1.09.2001r.) w wybranych 20 gimnazjach, w klasach pierwszych zostały wprowadzone zajęcia w wymiarze 1 godzina tygodniowo do realizacji przez cały rok szkolny, uzupełnione 10-godzinnym blokiem zajęć terenowych,
 • badania kompetencji postaw uczniów na początku i na końcu programu w porównaniu z grupą kontrolną,
 • wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie realizacji programu,
 • podsumowanie i ewaluacja programu,
 • konkurs na najlepszy program autorski,
 • wydawnictwa "Scenariusze i ciekawe rozwiązania metodyczne", "Najlepsze programy autorskie".
Program "Młodzież poznaje, ocenia i dba o środowisko"

    Program wychowawczo-dydaktyczny dla młodzieży, który realizowany jest wspólnie z Technikum Inżynierii Środowiska w Toruniu. Celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez:
 • szkolenie merytoryczne nauczycieli w celu zwiększenia efektywności edukacyjnej, wykształcenia umiejętności aktywizacji uczniów oraz wzbogacania metod i form pracy z uczniami,
 • organizowanie spotkań nauczycieli i uczniów z naukowcami, przyrodnikami i przedstawicielami zajmującymi się badaniem i ochroną środowiska naturalnego,
 • aktywne włączanie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska,
 • systematyczne prowadzenie zajęć w szkole i poza nią, połączone z prowadzeniem monitoringu wody, powietrza i gleby z terenów bliskich miejscu zamieszkania i nauki,
 • prezentację osiągnięć (prezentacje, gazetki, sejmiki, konkursy, wycieczki itp.).
    Równoległym celem programu jest przybliżanie treści opartych na najnowszych badaniach naukowych oraz rozszerzenie ogólnej wiedzy o walorach przyrodniczych wybranych obszarów Polski, Europy i świata.

Konferencje, seminaria, targi, szkolenia, warsztaty, festyny, kampanie

Jest to forma cykliczna, organizowana od 1995 roku. Corocznie uczestniczy w niej około 600 osób.

Festyn "Dzieci szansą dla ginącej przyrody"

    Coroczna impreza organizowana dla dzieci z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Celem festynu jest edukacja ekologiczna i europejska poprzez zabawę oraz udział w konkursach. Tematyka konkursów jest bardzo zróżnicowana i dostosowana do różnych grup wiekowych oraz stopnia umiejętności intelektualnych i praktycznych uczestniczących w nich dzieci.

Kampania "Sprzątanie Świata - Polska"

    Udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania na obszarach publicznie użytkowanych (lasy, wody, osiedla itp.) ma wieloletnią tradycję. RCEE koordynuje kampanię od początku jej organizowania.

Warsztaty szkoleniowe dla liderów klubów 4-H "Poznaj, oceń i chroń swoje środowisko"

    Zajęcia dla młodzieży wiejskiej z terenu całego kraju, prowadzone na zlecenie Fundacji Edukacyjnej 4-H w Polsce. Warsztaty przygotowują uczestników pod względem organizacyjnym, metodycznym i merytorycznym do zakładania klubów 4-H na terenach wiejskich.Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Kontakt
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku
Wyślij e-mail
87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678923856 6789238
tel: 56 678923556 6789235
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Edukacja ekologiczna - warsztaty, seminaria! Przysiek - galeria
Edukacja ekologiczna - warsztaty, seminaria! Przysiek Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 13)
Poprzednia usługa: Ekologia - dla uczniów, nauczycieli, aktywnych!   Następna usługa: Hodowla koni - nasza pasja! Chrzanów