favore.pl
Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, preselekcje

Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, preselekcje nr 7824

Lokalizacja: Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Favore.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Favore.pl Sp. z o.o. albo odbiorców danych zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem danych osobowych jest Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 14A, 02-676Warszawa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania Umowy zawartej z Tobą na podstawie Regulaminu, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu favore.pl, w tym dodawania i publikowania zapytań/zleceń do Dostawców interesujących Cię usług i produktów oraz kontaktowania Cię z nimi. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. [zwiń]

INFORMACJE
Kontakt
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
Wyślij e-mail
ul. Kaszubska 59/6
Szczecin

tel: 91 433391391 4333913
tel: 91 448996091 4489960
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPIS USŁUGI

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie

Powołane zostało na mocy decyzji Krajowego Centrum Edukacji Ekologicznej w porozumieniu z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w oparciu o bazę materiałową Wyślij e-mail .
Jest Wyślij e-mail działających na terenie całej Polski. Swoją działalność rozpoczęliśmy w styczniu 1994 roku. We wrześniu tego samego roku powołaliśmy stowarzyszenie o tej samej nazwie.

IDEA

RCEE skupia wokół siebie wiele instytucji, organizacji i poszczególnych osób , którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie. Są to m.in. nauczyciele, studenci, uczniowie i harcerze. Od stycznia 1995r., m.in. dzięki staraniom Centrum, działa w naszym województwie Forum Organizacji Ekologicznych, do którego należy 16 ekologicznych organizacji pozarządowych . Działalność Forum koordynowana jest przez RCEE. W lutym 1995r. do życia powołana została Rada Programowa. Zasiadają w niej przedstawiciele większości instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną i ochroną środowiska w naszym województwie. Dzięki temu współpraca z tymi instytucjami układa się bardzo dobrze.

Nasza Oferta

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie

zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

ORGANIZUJEMY  
  kongresy ;
konferencje ;
seminaria ;
szkolenia ;
kursy zawodowe i dokształcające ;
promocje-prezentacje firm ;
konkursy ;
wystawy ;
prelekcje, itp.
PROWADZIMY  

 

bazę materiałowo-dydaktyczną
dla potrzeb edukacji ekologicznej ;
punkt informacyjny ;
bibliotekę ;
wideotekę ;
komputerowy bank danych.
STANOWIMY  
  punkt kontaktowy i konsultacyjny dla organizacji i instytucji, działających na rzecz edukacji ekologicznej.
TŁUMACZYMY I REDAGUJEMY  
  wydawnictwa ekologiczne ;
podręczniki do ekologii ;
zeszyty ćwiczeń .
KOORDYNUJEMY  
  działania organizacji i instytucji ekologicznych ;
regionalną sieć edukacji ekologicznej.
WYKONUJEMY  
  filmy edukacyjne i promocyjne
filmy na zamówienie
projekty graficzne: logo, oferty, itp.
WYDAJEMY  
  informatory ;
ulotki ;
broszury ;
książki ;
katalogi ;
wydawnictwa okolicznościowe.
PROPONUJEMY WDROŻENIE PROGRAMU:  
EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Środowisko naturalne ulega ustawicznym zmianom i przekształceniom. Tylko niektóre z tych zmian są wynikiem działań, mających na celu polepszenie warunków życia i poprawę krajobrazu. W większości przypadków środowisko zmienia się na skutek wprowadzania nowych elementów techniki oraz tolerowania szkodliwych dla człowieka i środowiska form produkcji i transportu, niszczących przyrodę ożywioną. Na szczęście w ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrastające zainteresowanie problematyką środowiska i jego ochrony.
Odpowiedzią na to stają się liczne instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe, których nadrzędnym celem jest działalność, zmierzająca do poprawy stanu naszego środowiska. Zadaniem wielu z nich jest wspieranie rozwoju ekologicznego m.in. poprzez ocenę stanu środowiska, edukację ekologiczną społeczeństwa, projektowanie i realizację inwestycji przyjaznych środowisku, finansowanie wszelkiej działalności, zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Wspieraniem rozwoju ekologicznego w naszym regionie zajmuje się także Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie.
Mając na uwadze dobro środowiska i ludzi w nim żyjących, przedstawiciele wielu gmin i powiatów naszego województwa podejmują wyzwanie i na swoim terenie rozpoczynają realizację programu racjonalnej gospodarki odpadami.
 
Wychodząc temu naprzeciw Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie organizuje różnorodne formy edukacji: wycieczki poglądowe, warsztaty dla animatorów edukacji ekologicznej, warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Opracowuje różnorodne materiały pomocne przy realizacji programów gospodarki odpadami; są to ulotki, plakaty i plansze dla mieszkańców gmin i powiatów, będące swoistym instruktażem zachowań w stosunku do wytworzonych odpadów, zestawy materiałów dydaktycznych, w tym podręczników i poradników, ramowe programy edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, scenariusze lekcji, zajęć pozalekcyjnych i warsztatów dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, bez których wprowadzanie zasad racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy, miasta i powiatu nie mogłoby się obyć.
 
O tym, jak ważna jest rola edukacji nie trzeba nikogo przekonywać. Nie trzeba też przekonywać o tym, iż bez odpowiednio opracowanych materiałów pomocniczych, służących edukacji ekologicznej w tym zakresie, najlepszy nawet program gospodarowania odpadami na terenie powiatów i gmin nie spełni oczekiwań jego twórców. Nie ma bowiem nic ważniejszego, jak wypracowanie w mieszkańcach miasta, gminy, czy powiatu pewnych nawyków, zmierzających do chociażby ograniczenia liczby wytwarzanych odpadów.
Powszechnie wiadomym jest, że podstawą do wykształcenia wśród grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych zachowań wobec środowiska przyrodniczego i materialnego jest edukacja ekologiczna.
Prowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków społeczeństwa. Potrzebne jest więc wskazanie celu i konieczności wprowadzenia tych systemów w życie. Niezbędna jest również informacja i motywacja wyboru określonej metody. W propagowaniu tematu powinna być zachowana ciągłość. Sukces zależy w dużym stopniu od skutecznej kampanii edukacyjnej. Warunkiem tego powodzenia jest jednak szeroki udział społeczeństwa. Dla sprawnego przebiegu kampanii edukacyjnej mieszkańców niezbędna jest informacja. Program edukacji mieszkańców, dotyczący gospodarowania odpadami, sposobami odzysku i recyklingu powinien być realizowany na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Jednym z elementów tego programu powinno być opracowanie ulotek, plakatów i plansz dla mieszkańców, zestawu materiałów edukacyjnych, skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców. Materiały edukacyjne powinny zawierać opracowania, dotyczące nie tylko racjonalnej gospodarki odpadami bytowymi, ale także winny w nich się znaleźć informacje o walorach środowiska przyrodniczego na terenie danej gminy lub powiatu, a także w jego najbliższej okolicy .
Istotą proponowanych przez nas opracowań jest połączenie edukacji z praktycznymi działaniami na rzecz redukcji odpadów.
Naczelnym i wiodącym celem opracowywanych przez nas materiałów jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Innym bardzo istotnym celem jest zaszczepienie w mieszkańcach miasta, gminy, powiatu świadomości, iż mieszkają w ciekawej przyrodniczo okolicy, ukazanie im piękna otaczającego ich środowiska oraz korzyści z tego faktu płynących (oczywiście dla nich samych).
Metody i sposoby edukacji mogą być wielorakie. Zapewniamy Państwa, że Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie jest w stanie opracować koncepcję i założenia dla potrzeb zestawu materiałów edukacyjnych, szczegółowe opracowanie powyższego zestawu, a także podjąć się w późniejszym etapie wydania opracowanego przez naszych specjalistów zestawu materiałów edukacyjnych z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami bytowymi oraz promocji ochrony przyrody w regionie.
Od ponad ośmiu lat NFOŚ - RCEE oferuje usługi edukacyjne, wydawnicze, wykonawcze, realizacyjne, a od niedawna i projektowe, związane z ochroną środowiska. Centrum dysponuje kadrą bardzo dobrych fachowców, dzięki czemu oferowane przez nas usługi zapewniają wysoki poziom merytoryczny. Nieustannie rozszerzamy możliwości świadczenia usług w sferze ochrony środowiska, jednocześnie robimy wszystko, by wykonane prace i proponowane rozwiązania charakteryzowały się niskimi kosztami realizacji, wysokim poziomem merytorycznym, nowoczesnością i pragmatycznym podejściem do tematu, terminowością wykonania.
W chwili obecnej głównym kierunkiem naszych działań jest projektowanie, opracowywanie pakietów edukacyjnych oraz projektowanie programów edukacyjnych dla potrzeb oświaty, samorządów lokalnych i innych zainteresowanych podmiotów.
   
Drodzy Państwo !

Przedstawiciele miast, gmin, powiatów -
jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą - zapraszamy.
Nasi fachowcy przyjadą na spotkanie - zorganizują zajęcia (lekcje, warsztaty, pogadanki, wykłady) dla animatorów edukacji ekologicznej na waszym terenie, pokażą, w jaki sposób przekazać wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów waszym mieszkańcom; zorganizują lekcje poglądowe dla waszych dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców; opracują materiały instruktażowe, poglądowe i edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami w różnorodnej, a zarazem bardzo interesującej formie.
więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub Wyślij e-mail


Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz


INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Kontakt
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
Wyślij e-mail
ul. Kaszubska 59/6
Szczecin

tel: 91 433391391 4333913
tel: 91 448996091 4489960
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, preselekcje - galeria
Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, preselekcje Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 10)
Poprzednia usługa: Dla miłośników koni huculskich! Radomice   Następna usługa: Jabłonie, śliwy, czereśnie z naszej szkółki!