favore.pl
Agencja celna, Spedycja, Agencja ubezpieczeniowa

Agencja celna, Spedycja, Agencja ubezpieczeniowa nr 8863

Lokalizacja: Kielce (woj. świętokrzyskie)

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Kontakt
Zbigniew Kęczkowski
EFEKTOR
Wyślij e-mail
Ściegiennego 264c
25-116 KIELCE

tel: 41 362115341 3621153
tel: 502610267502610267
fax: 41 3621153
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 08:00-18:00
sb: 08:00-14:00
rozwiń
OPIS USŁUGI

Jesteśmy firmą konsultingową działająca na rynku od 1999 roku w branży logistyczno-finansowej. Posiadamy biuro agencji celnej, spedycji, agencji ubezpieczeniowej oraz biuro rachunkowe.
W pakiecie oferowanych przez nas usług znajdują się:

 • usługi celne - kompleksowa obsługa firm i osób fizycznych w sprawach celnych:

      Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę odpraw celnych, do której należy:

 • kompleksowe zgłoszenia celne przesyłek przewożonych transportem drogowym, kolejowym, pocztowym, morskim i lotniczym we wszystkich procedurach celnych, w tym m.in.:

  • sporządzanie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD,
  • obliczanie długu celnego ciążącego na towarze,
  • wypełnianie karnetu TIR,
  • wypełnianie międzynarodowego drogowego listu przewozowego CMR,
 • składanie zabezpieczeń majątkowych na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurze dopuszczenia do obrotu
 • występowanie w imieniu klientów przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego, w tym m.in.:

  • składanie odwołań,
  • sporządzanie wszelkich wniosków,
  • legalizowanie świadectw pochodzenia

 

 • usługi statystyczne - kompleksowa obsługa firm w sprawach obowiązku sprawozdawczego INTRASTAT:

     W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej a tym samym na rynek wspólnotowy od 1 maja 2004 roku nastąpiła zmiana procedur celnych związanych z wymianą towarową pomiędzy krajami członkowskimi. Nie ma    już wymogu każdorazowego przedstawiania w urzędach celnych towarów przywożonych bądź wywożonych do krajów członkowskich (towary są przemieszczane bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy). Tym samym zgłoszenia składane na drukach SAD przestały funkcjonować w odniesieniu do wymiany wewnątrzwspólnotowej. Zgłoszenie celne zastąpił dokument INTRASTAT, który jest zbiorczą miesięczną informacją o dokonanych przywozach towarów do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz o wywozach towarów z Polski do innych państw członkowskich. Obowiązek gromadzenia, przetwarzania, kontroli deklaracji statystycznych oraz tworzenia zbioru dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego spoczywa na Służbie Celnej, która dokonuje tego w ramach Systemu Przetwarzania Zgłoszeń Celnych CELINA. Konsekwencją wprowadzenia tego systemu jest nałożenie na przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z innymi krajami Wspólnoty obowiązku przekazywania informacji o dokonanych przez nich obrotach. Obowiązek ten ciąży na podmiotach, których obroty z krajami Unii przekroczyły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tzw. próg asymilacji.

Naszym Klientom oferujemy:

 • tworzenie deklaracji INTRASTAT i przesyłanie ich drogą elektroniczną do właściwej ze względu na siedzibę zobowiązanego izby celnej

 

 • doradztwo celno-podatkowe - kompleksowa obsługa firm i osób fizycznych w sprawach podatku akcyzowego oraz wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej:

      Pomagamy naszym Klientom w sprawach podatkowych poprzez:

 • reprezentację podatnika przed urzędem celnym w sprawach podatku akcyzowego, w tym m.in.:

  • sporządzanie dokumentów stosowanych w przypadku wykonywania czynności podlegających akcyzie:

    - zgłoszenia rejestracyjne AKC-R, AKC-Z,
    - deklaracje podatkowe AKC-3, AKC-3/A, AKC-3/B, AKC-3/C, AKC-3/D, AKC-3/E, AKC-3/F, AKC-3/G, AKC-3/H, AKC-3/I, AKC-3/J, AKC-S,
    - Administracyjne Dokumenty Towarzyszące,
    - kwartalne informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,
    - deklaracje uproszczone wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych AKC-U.

 • sporządzanie dokumentów dla urzędu skarbowego podatnikom dokonującym transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym m.in.:

  • tworzenie zestawień wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw do deklaracji VAT-7,
  • sporządzanie faktur wewnętrznych,
  • sporządzanie kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT-UE.
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących eksportu towarów do krajów trzecich oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w tym m.in.:

  • sporządzanie faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie specyfikacji eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie potwierdzeń dostarczenia towarów w dostawach wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie listów przewozowych wewnątrzwspólnotowych dostaw,

 

 • spedycja krajowa, wewnątrzwspólnotowa i międzynarodowa - organizowanie transportu towarów na całej trasie przewozu:

Oferujemy kompletną obsługę transportu towarów w przewozach krajowych i międzynarodowych. Współpracujemy ze   sprawdzonymi przewoźnikami ubezpieczonymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Posiadanie własnej agencji celnej pozwala na szybkie załatwienie formalności celnych związanych z odprawą towarów w wymianie z krajami pozaczłonkowskimi.

Dzięki własnej agencji ubezpieczeniowej możemy wystawić polisę CARGO klientom chcącym dodatkowo ubezpieczyć przesyłkę.

 

 • ubezpieczenia - majątkowe, komunikacyjne, życiowe i grupowe, adresowane zarówno do firm jak i osób fizycznych;

     Jako Agencja Wyłączna Grupy Allianz proponujemy cały wachlarz ubezpieczeń obejmujących:

 • ubezpieczenia majątkowe:

  • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
  • zysku utraconego wskutek ognia i innych zdarzeń losowych
  • domów w budowie
  • domków letniskowych
  • ryzyk budowlanych

 • ubezpieczenia komunikacyjne:

  • auto-casco
  • OC w ruchu krajowym i zagranicznym
  • OC w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
  • NNW kierowcy i pasażerów
  • Car Assistance

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

  • osób fizycznych w życiu prywatnym
  • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
  • grup zawodowych, np. architektów, doradców podatkowych
  • rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

 • ubezpieczenia finansowe:

  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu
  • gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych
  • gwarancja zapłaty wadium
  • gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego
  • gwarancja zwrotu zaliczki
  • ubezpieczenie kredytu kupieckiego
  • ubezpieczenie kredytu hipotecznego

 • ubezpieczenia techniczne:

  • sprzętu i maszyn budowlanych
  • maszyn i urządzeń od uszkodzeń
  • maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
  • ryzyk montażowych
  • sprzętu elektronicznego

 • ubezpieczenia transportowe:

  • OC przewoĽnika drogowego w ruchu krajowym
  • OC przewoĽnika drogowego w ruchu międzynarodowym
  • OC spedytora
  • Casco taboru kolejowego
  • ładunków w przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym (CARGO)

 • ubezpieczenia osobowe i podróżne:

  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • koszty leczenia w podróży
  • koszty rezygnacji z podróży
  • ochrona prawna

 • ubezpieczenia życiowe:

  • terminowe
  • na życie i dożycie z udziałem w zysku
  • z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • grupowe pracowników i ich rodzin

      oraz szereg atrakcyjnych ubezpieczeń pakietowych.

 

 • usługi księgowe - prowadzenie ksiąg rachunkowych firm oraz wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych osób fizycznych:

     Oferujemy szeroki zakres usług księgowych, w tym m.in.:

 • Pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej realizowana poprzez:

  • pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych NIP-1, NIP-2, NIP-D, VAT-R, VAT-R/UE, itd.,
  • zgłaszanie we właściwym urzędzie skarbowym zmian dotyczących prowadzonej działalności.

 • Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie i składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-5 i VAT-7,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych.

 • Obsługę podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy:

  • prowadzenie ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem,
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT,
  • sporządzanie i składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-28, VAT-7,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych.

 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:

  • sporządzanie i składanie we właściwym oddziale ZUS deklaracji
  • zgłoszeniowych ZFA, ZUA, ZIPA, itd.,
  • sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych DRA,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych składek.

 • Prowadzenie spraw pracowniczych:

  • sporządzanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników ZUA, ZWUA, itd.,
  • sporządzanie listy płac, kart wynagrodzeń, itd.,
  • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych: PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-8C oraz do ZUS: DRA, RCA, RSA, RZA i deklaracji rocznych,
  • wypełnianie druków przelewów lub wpłat gotówkowych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

 • Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego: PIT-36, PIT-37.

Wieloletnie doświadczenie na rynku ww. usług, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, śledzenie zachodzących zmian w przepisach, interdyscyplinarna wiedza umożliwiająca łączenie zagadnień z wielu dziedzin w jedną całość oraz profesjonalizm w działaniu pozwala nam bez kompleksów zaoferować usługi, z których już korzysta wiele znaczących podmiotów gospodarczych, takich jak: Grupa Lafarge - światowy lider wśród producentów materiałów budowlanych, Nomi SA - ogólnopolska sieć sklepów typu Dom i Ogród, Grupa Polskie Składy Budowlane SA - ogólnopolska sieć sklepów Mrówka i składów budowlanych, Midas - producent materiałów wykończeniowych do podłóg marki Aspro, Stokota Sp. z o.o. - światowy producent cytern samochodowych, Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o. - ogólnoświatowy producent wyrobów tytoniowych, Stolbud Włoszczowa SA - zakład stolarki budowlanej, Comodus Polska Sp. J. - producent systemów lekkiej zabudowy, Poldaun Sp. z o.o. - producent kołder i poduszek, Rak-Pol Sp. z o.o. - importer używanych pojazdów samochodowychZapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Kontakt
Zbigniew Kęczkowski
EFEKTOR
Wyślij e-mail
Ściegiennego 264c
25-116 KIELCE

tel: 41 362115341 3621153
tel: 502610267502610267
fax: 41 3621153
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 08:00-18:00
sb: 08:00-14:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Agencja celna, Spedycja, Agencja ubezpieczeniowa - galeria
Agencja celna, Spedycja, Agencja ubezpieczeniowa Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 16)
Poprzednia usługa: Obsługa i szkolenia BHP i KADRY   Następna usługa: Centrum Druku - drukarki, materiały eksploatacyjn