favore.pl
Ochrona własności intelektualnej - Pomożemy !!!

Ochrona własności intelektualnej - Pomożemy !!! nr 5886

Lokalizacja: Wrocław (woj. dolnośląskie)Więcej: filie: Warszawa i Monachium

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Kontakt
Wyślij e-mail
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław

tel: 71 346743071 3467430
tel: 607 070277 607 070277
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPIS USŁUGI
Wyślij e-mail Historia i profil działalności
Spółka partnerska WTS jest kancelarią rzeczników patentowych zajmującą się pomocą prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, jej transferem i komercjalizacją. Spółka powstała w 2002 roku z inicjatywy trzech rzeczników patentowych, dziś partnerów założycieli, którzy postanowili wypróbować swoje doświadczenie zdobyte w trakcie kilkuletniej pracy w innych kancelariach rzeczników patentowych. Rzecznicy patentowi reprezentujący kancelarię są uprawnieni do występowania we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej zarówno przed polskimi sądami i organami administracyjnymi jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie UE tj. Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Spółka od początku swojego istnienia działa w Warszawie i Wrocławiu. W roku 2004 uruchomione zostało biuro w Monachium.
 

Ze względu na profile zawodowe wspólników kancelaria specjalizuje się od początku swojej działalności w prawnej ochronie własności przemysłowej z dziedziny biotechnologii, chemii, farmacji i  medycyny oraz sprawach dotyczących znaków towarowych. W roku 2004, dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z Kancelarią Patentową IPSO, zakres specjalizacji uległ poszerzeniu o sprawy dotyczące ochrony programów komputerowych oraz rozwiązań z dziedziny elektroniki.

     Zakres świadczonych usług obejmuje: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz rejestracji znaków towarowych w Polsce i za granicą, rejestrację nowych odmian roślin, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej, prowadzenie postępowań  zmierzających do unieważnienia wskazanego patentu lub znaku towarowego oraz wydawanie opinii na temat możliwości skutecznego przeprowadzenia takich postępowań.

     W sprawach dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej spółka pomaga w poszukiwaniu partnerów, zabezpieczaniu praw stron uczestniczących w negocjacjach handlowych oraz przygotowywaniu umów.
Patenty i wzory

Kancelaria WTS pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących europejskich, międzynarodowych (PCT) i polskich zgłoszeń, patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych. Ponadto, współpracując z wieloma zagranicznymi kancelariami, reprezentujemy naszych zagranicznych klientów w krajowych sprawach dotyczących ochrony ich własności przemysłowej.
 

Zakres naszych usług z tej dziedziny obejmuje w szczególności: 
• Badania patentowe w celu ustalenia aktualnego stanu techniki, ustalanie statusu    prawnego istniejących zgłoszeń osób trzecich
• Opinie odnośnie możliwości uzyskania ochrony prawnej dla wskazanych rozwiązań    technicznych i oznaczeń, badanie zdolności patentowej i rejestrowej
• Opinie odnośnie dostępności rynku, ustalanie zakresu istniejących praw wyłącznych    osób trzecich
• Pomoc prawna i techniczna w spraw związanych z obrotem i udostępnianiem praw    wyłącznych i know-how, w szczególności:
    - pomoc w przygotowaniu oferty dla inwestorów,
    - poszukiwanie inwestorów,
    - wycena własności niematerialnej przedsiębiorstwa,
    - udział w negocjacjach;
• Pomoc w wyborze optymalnej strategii patentowej
• Przygotowywanie i weryfikowanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i    wzorów przemysłowych
• Składanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych w Polsce i za    granicą oraz nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego. Zagraniczne    zgłoszenia patentowe mogą być składane bezpośrednio jako zagraniczne zgłoszenia    krajowe lub regionalne (np. europejskie zgłoszenia patentowe) albo jako zgłoszenia    międzynarodowe w trybie PCT
• Uzyskiwanie rejestracji nowych odmian roślin w Polsce i za granicą.
• Uzyskiwanie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów    ochrony roślin (SPC)

Znaki towarowe

Kancelaria WTS pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących zgłoszeń, postępowania, sprzeciwów, unieważnień i odwołań dotyczących polskich, europejskich, i międzynarodowych znaków towarowych. Ponadto, współpracując z wieloma zagranicznymi kancelariami, reprezentujemy naszych zagranicznych klientów w krajowych sprawach dotyczących ochrony ich znaków towarowych.
 

Zakres naszych usług z tej dziedziny obejmuje w szczególności: 
• badania odnośnie zdolności rejestrowej w odniesieniu do Polski, zgłoszeń    międzynarodowych i wspólnotowego znaku towarowego (Alicante);
• opinie odnośnie podobieństwa i identyczności ze znakami wcześniejszymi,
• składanie zgłoszeń znaków towarowych i nadzorowanie przebiegu postępowania    zgłoszeniowego,
• składanie sprzeciwów w przypadku odmowy rejestracji dla zgłoszeń    międzynarodowych;
• utrzymywanie ochrony dla istniejących praw wyłącznych;
• negocjowanie porozumień w sprawie koegzystencji;
• czynności procesowe związane z prawem własności przemysłowej i prawem    konkurencji oraz odpowiednimi porozumieniami międzynarodowymi (TRIPS).


Dochodzenie i ochrona roszczeń

Dochodzenie i ochrona roszczeń świadczone są przez Kancelarię WTS Rzecznicy Patentowi przy stałej współpracy z Kancelarią Wiński. Szczególnym atutem tej współpracy jest połączenie wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności profesjonalnych rzeczników patentowych oraz prawników. Wymiana informacji i wspólne konsultacje pozwalają na przyjęcie indywidualnej strategii działań zmierzających do optymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.
 

Oferta dochodzenia i ochrony roszczeń z tytułu własności przemysłowej i intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji obejmuje m.in.:

 • ocenę prawną oraz oszacowanie roszczeń,
 • opracowanie strategii działań, 
 • wezwanie do zaniechania naruszeń, przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie praw, 
 • zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem praw,
 • monitorowanie postępowania karnego,
 • natychmiastowe polskie lub europejskie zgłoszenie praw ochronnych, których dotyczy spór lub naruszenie,
 • zabezpieczenie powództwa poprzez zakazanie naruszeń,
 • zatrzymania na granicy towarów podejrzanych o naruszanie praw własności intelektualnej w oparciu o przepisy unijne,
 • przygotowanie projektu ugody przesądowej oraz sądowej, 
 • wszczęcie postępowania cywilnego, 
 • uzyskanie tytułu wykonawczego, 
 • egzekucję praw.

Przedmiotem dochodzenia lub ochrony roszczeń mogą być:

 • prawa z patentu, 
 • znaku towarowego, 
 • wzorów użytkowych,
 • utwory prawno-autorskie, 
 • dobra osobiste osób prawnych i fizycznych, 
 • dobra chronione na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji oraz
 • inne, podobne prawa.

Badania patentowe

Decyzja o ochronie patentowej własnych rozwiązań technicznych lub o ich rynkowym wykorzystaniu powinna wynikać z dobrego rozeznania w aktualnym stanie techniki i istniejących prawach wyłącznych należących do innych podmiotów. Wykonywane badania obejmują ustalenie zakresu i rodzaju rozwiązań technicznych zbliżonych do przedmiotowego rozwiązania oraz ustalenie aktualnego statusu ich ochrony prawnej. Uzyskane w wyniku badania informacje mogą być wykorzystane podczas opracowywania zgłoszenia patentowego lub projektowania nowej technologii. Wnioski uzyskane na podstawie badań patentowych niejednokrotnie pozwalają na uniknięcie niepotrzebnych wydatków poniesionych na własne badania i rozwój, import technologii wytwarzania lub kosztów odszkodowań należnych właścicielom praw patentowych. W sytuacji konkurencji rynkowej, powszechnie stosowana ochrona patentowa wprowadzanych rozwiązań wymaga od przedsiębiorców coraz większej i aktualnej wiedzy na temat chronionych rozwiązań technicznych. Informacje takie niezbędne są do podjęcia właściwej decyzji, zwłaszcza na etapie opracowywania nowego projektu, prowadzenia negocjacji z dostawcami technologii oraz wprowadzania nowego produktu na rynek.
 
Badania patentowe, wykonywane na podstawie danych przekazanych przez Zleceniodawcę, zgodnie z umową o poufności, przeprowadzane są na podstawie informacji z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak urzędy krajowe lub wspólnotowe, europejski urząd patentowy, EMEA, FDA oraz z odpłatnych baz danych, takich jak Delphion, Derwent oraz Chemical Abstract. 
Osoby zainteresowane dalszymi szczegółami dotyczącymi metodyki i zakresu wykonywanych przez nas badań patentowych prosimy o przesłanie zapytania.

Wyślij e-mailZapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz


INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Kontakt
Wyślij e-mail
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław

tel: 71 346743071 3467430
tel: 607 070277 607 070277
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 10:00-18:00
sb: 10:00-14:00
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Ochrona własności intelektualnej - Pomożemy !!! - galeria
Ochrona własności intelektualnej - Pomożemy !!! Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 12)
Poprzednia usługa: Usługi księgowe KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE!!!!   Następna usługa: Cudna ręcznie tworzona biżuteria na zamówienie