Profesjonalne doradztwo prawne i podatkowe

Profesjonalne doradztwo prawne i podatkowe nr 7238

Lokalizacja: Opole (woj. opolskie)

INFORMACJE
Kontakt
Meissner Partnerzy - Radcowie Prawni
Wyślij e-mail
Reymonta 18
45-066 Opole

tel: 77 4537321
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu powołaj się na Favore.pl i zapytaj o rabat
Strona WWW
brak
Godziny
pn-pt: 08:00-16:30
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Favore.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Favore.pl Sp. z o.o. albo odbiorców danych zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem danych osobowych jest Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawrzyszewska 11 lok. 6.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania Umowy zawartej z Tobą na podstawie Regulaminu, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu favore.pl, w tym dodawania i publikowania zapytań/zleceń do Dostawców interesujących Cię usług i produktów oraz kontaktowania Cię z nimi. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. [zwiń]

OPIS USŁUGI

Prawo korporacyjne

 • sporządzanie projektów umów i aktów założycielskich spółek oraz innych dokumentów wymaganych w procesie tworzenia spółek prawa handlowego;
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej do tworzenia od­dzia­łów i przed­sta­wi­cielstw przedsiębiorców za­gra­nicz­nych;
 • prowadzenie postępowań rejestrowych spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców za­gra­nicz­nych, zarówno przed sądami jak i przed organami ad­mi­ni­stra­cyj­nymi;
 • przygotowywanie projektów dokumentów kor­po­ra­cyj­nych, takich jak protokoły zgromadzeń, protokoły z posiedzeń organów spółki, uchwały, regulaminy etc.
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji;
 • przeprowadzanie due diligence;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach lik­wi­da­cyj­nych, upadłościowych i naprawczych;

Łączenia i przejęcia (Mergers & Acquisitions)

 • doradztwo i obsługa transakcji w zakresie przenoszenia udziałów (akcji) spółek;
 • doradztwo i obsługa związane z łączeniem, a także przej­mo­wa­niem spółek;
 • doradztwo i obsługa przy transakcjach sprzedaży przed­siębiorstw i ich zorganizowanych części;
 • przygotowywanie optymalnych rozwiązań dotyczących sposobów finansowania transakcji M&A;
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i pozwoleń na transakcje M&A

Prawo podatkowe i celne

 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i op­ty­ma­li­za­cji obciążeń podatkowych;
 • sporządzanie projektów dokumentacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe);
 • dokonywanie analizy podatkowej planowanych transakcji M&A;
 • dokonywanie analizy podatkowej krajowych i mię­dzy­na­ro­do­wych transakcji handlowych;
 • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji przerobu uszlachetniającego w Polsce;
 • doradztwo w zakresie opłat celnych i zwolnień od cła;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;

Nieruchomości

 • badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • uczestniczenie w negocjacjach dotyczących transakcji, których przedmiotem są nieruchomości;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych do­ku­men­tów dotyczących przenoszenia własności nie­ru­cho­mości;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach admi­ni­stra­cyjnych związanych z procesem in­wes­ty­cyj­nym, w tym dotyczących zezwoleń dla podmiotów zagranicznych na nabycie nieruchomości w Polsce;
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji w ramach pomocy publicznej;
 • optymalizacja rozwiązań dotyczących finansowania inwestycji;
 • doradztwo w procesie inwestycyjnym, między innymi w zakresie przygotowywania i opiniowania kontraktów budowlanych, ochrony środowiska, prawa podatkowego oraz prawa budowlanego;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie dokumentów związanych z za­trud­nia­niem pracowników, a w szczególności: umów o pracę, kont­rak­tów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • doradztwo w zakresie dokonywania wszelkich for­mal­ności związanych z zatrudnianiem w Polsce cu­dzo­ziem­ców;
 • przygotowywanie projektów regulaminów wy­na­gra­dzania, regulaminów pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • doradztwo w zakresie ustalania i wprowadzania motywa­cyjnych systemów wynagradzania;
 • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów układów zbio­ro­wych pracy;
 • doradztwo dotyczące rozwiązywania stosunków pracy, w tym zwolnień grupowych;
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

Prawo własności intelektualnej

 • sporządzanie oraz opiniowanie umów sprzedaży i umów licencyjnych związanych z prawami autorskimi i po­krew­nymi;
 • opiniowanie projektów reklamowych pod kątem naruszeń praw autorskich oraz dóbr osobistych;
 • doradztwo prawne w zakresie udostępniania i prze­no­szenia know-how, praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów przedsiębiorców;

Prawo bankowe

 • sporządzanie projektów umów prawa bankowego oraz świadczenie doradztwa przy zawieraniu takich umów;
 • reprezentowanie stron w negocjacjach związanych z za­wie­ra­niem umów prawa bankowego znacznej wartości;
 • sporządzanie projektów umów zabezpieczających realizację umów prawa bankowego;
 • opiniowanie umów zabezpieczających realizację umów prawa bankowego;

Ubezpieczenia majątkowe

 • doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń majątkowych;
 • reprezentowanie stron w negocjacjach związanych z za­wie­ra­niem takich umów;
 • reprezentowanie przedsiębiorców i osób fizycznych w pos­tę­po­wa­niu likwidacyjnym przed zakładem ubez­pie­czeń;
 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczeniowych przed sądami powszechnymi;

Zamówienia publiczne

 • doradztwo na rzecz zamawiających bądź oferentów w postępowaniach przetargowych;
 • sporządzanie projektów dokumentacji przetargowych;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach odwoławczych i skargowych

Prawo energetyczne i ochrona środowiska

 • doradztwo z zakresu prawa energetycznego;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed właściwymi sądami powszechnymi;
 • doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska;

Prawo Wspólnot Europejskich

 • doradztwo w zakresie poszukiwania odpowiednich dla przed­się­bior­ców źródeł finansowania inwestycji, w szczególności w ramach funduszy strukturalnych i programów wspól­no­to­wych;
 • obsługa prawna projektów finansowanych z funduszy unijnych;
 • interpretacja i analiza przepisów prawa Wspólnot Euro­pejskich;

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych w pełnym zakresie świadczonej pomocy prawnej;

 Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
OPINIE O UŻYTKOWNIKU
Profesjonalne doradztwo prawne i podatkowe - galeria
Profesjonalne doradztwo prawne i podatkowe Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 7)
Poprzednia usługa: Ochrona fizyczna obiektu KOMPLEKSOWO!!!!!!!   Następna usługa: Ochrona fiz. imprezy masowej DUŻE DOŚWIADCZENIE!