favore.pl
Kontroler finansowy -  KURS -  Warszawa

Kontroler finansowy - KURS - Warszawa nr 290658

Lokalizacja: Warszawa (woj. mazowieckie)Więcej: ścisłe centrum Warszawy

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Przykładowe zapytanie
Pan Grzegorz chce położyć kafle na schodach...
Witam,

zlecę wyrównanie i położenie glazury na schodach zewnętrznych.
Powierzchnia schodów do ułożenia ok. 10m2. Termin wykonania: 14 dni.
Proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione.

Pozdrawiam
Grzegorz Kowalski
 [rozwiń]
udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu favore.pl oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Współadministratorów danych. Współadministratorami są Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, We Net Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A oraz We Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia. [zwiń]

INFORMACJE
Cena
3 950 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5122 526 30 51
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPIS USŁUGI
Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego w działach finansowych dużych przedsiębiorstw. Kurs skierowany jest do pracowników działów księgowo-finansowych chcących pogłębić wiedzę i tym samym zwiększyć swoje możliwości zawodowe. Jest skierowany również do osób zajmujących kierownicze stanowiska i chcących uzyskać wiedzę z zakresu księgowości i finansów w celu lepszego porozumienia z pionami finansowo księgowymi

Dokładne terminy spotkań:
19-20 listopad 2011
3-4 grudzień 2011
17-18 grudzień 2011
14-15 styczeń 2012
28-29 styczeń 2012
11-12 luty 2012
25-26 luty 2012
10-11 marzec 2012

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: materiały autorskie, zadania.

Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
• Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
• Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
• Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
• Umiejętność lokalizowania dysfunkcji (istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
• Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
• Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
• Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).

Program kursu

   I. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
          * podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
          * obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
          * konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
          * organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
          * współpraca analityka finansowego z działem księgowym.
   II. Klasyczna analiza finansowa
   III. Benchmarking strategiczny
         1. Modul „0” – ogólne zasady szukania i monitorowania informacji w internecie
                * wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem popularnych wyszukiwarek
                * Bieżący monitoring informacji w wykorzystaniem RSS i update skanera
         2. Wstęp do analizy otoczenia
                * Podstawy analiz otoczenia
                * Systemy organizacji i prezentacji danych
                * Specyfika danych statystycznych ze źródeł ogólnodostępnych
                * Polskie źródła danych
                * Globalne źródła danych
         3. Dostosowanie danych zewnętrznych i wewnętrznych do porównywalności.
                * Identyfikacja najbliższej konkurencji oraz możliwych do wykorzystania danych sektorowych
                * „Dobre praktyki” analizy danych w Excelu
                * Wprowadzanie danych do arkusza + testowanie poprawności danych
                * Zestawienie wskaźników porównywalnych
                      o Zagregowane dane F01/I01/F02 a dane ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
                      o Dane przedsiębiorstwa, a dane finansowe konkurencji
         4. Benchmarking strategiczny budowy wyniku finansowego
                * Analiza dynamiki i struktury budowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa na tle bezpośredniej konkurencji oraz danych sektorowych
                * Porównanie wskaźników rentowności
                * Wnioski wspomagające decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie
         5. Benchmarking wskaźników operacyjnych
                * Porównanie wskaźników płynności,
                * Porównanie wskaźników sprawności działania
                * Porównanie wskaźników zadłużenia
                * Wnioski
         6. Analiza SWOT
                * Identyfikacja silnych i słabych stron we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
                * Identyfikacja szans i zagrożeń
                * Wnioski
   IV. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe.
   V. Rachunkowość zarządcza:
          * rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controlling,
          * obszary rachunkowości zarządczej,
          * źródła informacji – wewnętrzne i zewnętrzne,
          * decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia),
          * decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia cd.),
          * selekcja i grupowanie. Przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji - problemy (Case study),
          * system raportowania wsparty o rachunkowość zarządczą (warsztat),
          * rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji. Problemowe rachunki kosztów,
          * rachunkowość zarządcza - główny element nowoczesnego systemu zarządzania; ujęcie kompleksowe na przykładzie zarządzania procesowego,
          * budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo-wdrożeniowa (aspekty praktyczne).
   VI. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia
          * Klasyfikacja kosztów ( koszty rodzajowe, koszty według typów działalności, koszty proste, złożone, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne)
          * Rozliczanie kosztów pośrednich
          * Systemy rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów wielowymiarowych, rachunek kosztów działań ABC) - ćwiczenia
   VII. Budżetowanie- ćwiczenia
          * Rola i funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie
          * Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do procesu budżetowania
          * Tworzenie budżetów cząstkowych i ich konsolidacja
          * Kontrola realizacji budżetów
          * CASE STUDY - przygootwanie budżetu
   VIII. Planowanie finansowe - ćwiczenia
          * Planowanie przychodów i kosztów
          * Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ustalenie stanu zapasów, należności i zobowiązań)
          * Planowanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych)
          * Analiza sprawozdań finansowych (analiza płynności, analiza rentowności, analiza zadłużenia)
          * CASE STUDY - przygotowanie planu finansowego
   IX. Plan kont
          * zadania i funkcje planu kont
          * księgowanie operacji gospodarczych
          * dostosowanie planu kont do potrzeb zarządczych
  X. Analiza inwestycji:
          * identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
          * analiza inwestycji - klasyczne metody,
          * ocena racjonalności inwestycji - metoda jakościowa,
          * nowoczesne metody wyboru najlepszych inwestycji,
          * wykorzystanie analizy Monte Carlo przy ocenie projektów inwestycyjnych,
          * wspomagania analityczne podczas trwania projektów.
  XI. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka ( pełen przegląd)
         1. Audyt wewnętrzny
                * Czym jest audyt
                * Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora
                      o atrybuty audytora
                      o standardy działania
                * Ewolucja roli audytora wewnętrznego (przegląd historyczny)
         2. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
                * Elementy
                * Istota i wyzwania
                * Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt
                * Rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego
         3. Model zarządzania ryzykiem w korporacji – praktyczne studium przypadku
                * Budowanie struktury procesów,
                * Identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
                * Stworzenie mapy ryzyk,
                * Badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji
                * Weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem w strukturze funkcjonowania audytu wewnętrznego
         4. Jak zarządzać ryzykiem nadużyć – warsztat.
                * Świadomość ryzyka nadużyć
                * Strategia zarządzania ryzykiem
                * Wybrane studia przypadków
                * Badanie postrzegania ryzyka nadużyć (Knowledge and percpetion survey).

Zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz.
Oddzwonię lub odpiszę niezwłocznie.
Wyślij zapytanie przez formularz

INNE USŁUGI TEGO UŻYTKOWNIKA
INFORMACJE
Cena
3 950 / sztuka
Kontakt
Dział kursów
Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Wyślij e-mail
Świętokrzyska 36 lok. 61
00-116 Warszawa

tel: 22 526 30 5022 526 30 50
tel: 22 526 30 5122 526 30 51
fax: 22 526 30 60
więcej informacji na www.par.edu.pl
Pokaż na mapie
Uwaga: podczas kontaktu zapytaj o rabat dla klientów favore.pl
Strona WWW
brak
Godziny
sb: 09:00-15:45
nd: 09:00-15:45
rozwiń
OPINIE O UŻYTKOWNIKU PAR_SA
W trosce o wiarygodność opinii oraz reputację usługodawców rejestrujemy adresy IP komputerów, z których wystawiane są opinie.
Użytkownik wystawiający opinię proszony jest również o podanie danych kontaktowych, które nie są jednakże weryfikowane.
Kontroler finansowy - KURS - Warszawa - galeria
Kontroler finansowy - KURS - Warszawa Oceń: OceńOceńOceńOceńOceń - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 9)
Poprzednia usługa: TURCJA HOTEL BANANA - 1605 ZŁ ALL 500 55 66 00   Następna usługa: Demontaż eternitu azbest utylizacja transport